Jaunumi

PREIĻU PILSĒTAS SVĒTKI UN  3. STARPTAUTISKAIS
AUTORLEĻĻU FESTIVĀLS
18.- 20.augusts

Skolēnu uzņemšana Preiļu 2.vidusskolā 2017. gadā!

        Preiļu 2.vidusskola uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību 10. klasē  
bez iestājpārbaudījumiem vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmā (kods 31011011), licence Nr.V-4236.


Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums.
2. Apliecība par pamatizglītību.
3. Dzimšanas apliecības kopija.
4. Fotokartiņa (2 gab. 3 x 4 cm).
5. Bērna medicīniskā karte.

       Preiļu 2.vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē pamatizglītības mazākumtautību
programmā (kods_21011121), licence Nr.V-4234 (
приём в 1-ый класс).

Dokumentus pieņem darba dienās no 9.00 līdz 15.00
Sīkāka informācija pa tālr. 65322184

 
10 июня в зале Прейльской средней школы №2
прошло торжественное мероприятие - выпускной 9-го класса.

Foto no pasākuma

Šī gada 9.jūnijā Preiļu KC notika Preiļu 2.vidusskolas
12.klašu absolventiem veltīts tematiskais vakars
“Šis ir laiks, kad tik ļoti gribas Laimīgam būt… ”.

Foto no pasākuma