Jaunumi

24.martā plkst. 10.00
aicinām nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus
uz pirmo tikšanos
ar Preiļu 2.vidusskolas kolektīvu.

 
Erudīcijas spēle "Zināšanu labirints"

      Preiļu KN 3.martā norisinājās Erudīcijas spēle "Zināšanu labirints". No Preiļu 2. vidusskolas piedalījās divas komandas - "Meitenes zeltenes" (10.klase - K.Zabalujeva, Ž.Litavnieka, A.Stolipina, E.Vjakse, 9.klase - A.Čabaņuka, skolotāja Ž.Ļebedeviča) un "Optimisti" (7.klase -A.Dekterjova, V.Fadejeva, K.Mihailova, A.Boka, M.Skutele, D.Ivanova, skolotāja R.Gavrilova).
      Spēlē bija desmit kārtas, katrā no tām 7 jautājumi. Mēs spējām apliecināt savas zināšanas daudzās jomās: ģeogrāfijā, sportā, kino, matemātikā un vēsturē.
Emocijas dažādas: sasprindzinājums, prieks, azarts…
      Pēc konkursa sapratām, ka pats svarīgākais - būt vienotai komandai, būt kopā un lieliski pavadīt dienu.

                                                                                     Eva Vjakse, 10.klases skolniece
AKTUALITĀTES MARTA mēnesī  
Atvērto durvju diena vecākiem (pasākumu plāns)

                              skatīt šeit

 
Sākot ar 2. martu ikvienam interesentam ir iespēja skolēnu pašpārvaldes kabinetā
iepazīties ar jaunākajiem izstādes
“Skola 2018” materiāliem.
Nāciet! Lasiet! Interesējieties!
Par nākotni un karjeru domājiet savlaicīgi!


                               Žanna Ļebedeviča, direktores vietniece audzināšanas darbā
Izglītojoša un interesanta ekskursija

      23. februārī, kaut arī bija liels sals, mūsu skolas 9.-12. kl. skolēni brauca
mācību ekskursijā.
      Kā pirmais un galvenais objekts, bija izstādes „Skola 2018” apmeklēšana Ķīpsalā.
      Sen ir zināms - izglītība nepieciešama visiem. Katrs ir pats savas nākotnes veidotājs, svarīgāki ir izvirzīt mērķus, izvēlēties pareizo ceļu, pa kuru doties.
      Es uzskatu, ka šī izstāde ir ļoti labs ceļvedis ikvienam skolēnam. Apmeklējot izstādi „Skola 2018”, ikviens skolēns varēja iepazīties ar skolu piedāvātajām programmām, komunicēt un apspriesties ar interesējošo skolu pārstāvjiem. Tāpat arī ikvienam bija iespēja iepazīties ar izdevniecību jaunākajām grāmatām un iegādāties tās.
      Manuprāt, šīs izstādes apmeklējums bija ļoti interesants un svarīgs, jo bija interesanti parunāt tieši ar pašiem studentiem, viņi labprāt dalījās savā pieredzē, pastāstīja par to, kas pašiem sagādāja vislielākās grūtības un kā viņi tās pārvarēja.
Ko domā citi skolēni par izstādes apmeklējumu?
-Man ļoti patika tas, ka bija daudz pārstāvju no vācu, angļu, austrāliešu un citām ārzemju universitātēm un bija iespējams uzzināt visu par studijām ārpus Latvijas (Maksis Semjonovs, 12.klase);
- Manuprāt, tādas izstādes apmeklēšana ir nepieciešama ikvienam skolēnam, tikšanās ar skolēniem, skolu pārstāvjiem palīdz izprast to, ko tu patiešām vēlies (Darina Piskunova, 9.kl.);
- Guvu daudz informācijas, radās viela pārdomām, kur mācīties?(Maija Putāne, 12.kl.);
- Guvu daudz jaunas informācijas par Latvijas augstskolām, universitātēm, tā ir lieliska iespēja ikvienam (Ksenija Zabalujeva, 10.kl.);
- Tikšanās ar augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem, studentiem, bija nepieciešama, lai saprastu, ko vēlos nākotnē, tas bija interesanti (Žanete Litavnieka, 10.kl.).

                                                                             Vineta Kažemāka, 12.klases skolniece
      Šis pasākums tika plānots kopā ar Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Vilhelmīni Jakimovu, lai iepazītu vēl vienu Latvijas pērli- Rīgu.
      Pēc “Skola 2018” apmeklēšanas devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un baudījām neaizmirstamu grāmatu un vēstures atmosfēru. Uzbraucot ar liftu divpadsmitajā stāvā, kāpjot lejā uz pirmo stāvu, uzzinājām daudz jauna.
      Ekskursijas turpinājumā apmeklējām Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju (mēs tikām sadalīti divās grupās), mūsu gids bija ļoti neparasts, zinošs, atraktīvs. Ar savu īpašo pieeju un skanīgo balsi, spēja noturēt mūsu interesi apskatot visus četrus muzeja stāvus. Bija interesanti apskatīt, kā gadsimtu laikā ir attīstījusies medicīna ( zāļu tēju vācējas, pirmās primitīvās operācijas, zobārstniecības attīstība, aprīkojums, kurš, lai arī cik nereāli tas liktos, tika pielietots pagājušā gadsimta beigās un to vēl atminas mūsu vecāki un vecvecāki, kosmosa apgūšana u.t.t..
Ļoti spilgti atmiņā palika ar holēru slimojošo cilvēku atveidojums, tas bija biedējošs un diezgan reālistisks! Interesanti bija apmeklēt arī Paula Stradiņa darba kabinetu, apskatīt viņa privātās mantas.
      Varu piebilst, ka nepiepildījās viss, ko gaidīju no šī muzeja apmeklējuma, jo man, kā zinātkārai jaunietei, bija vēlme apskatīt embrijus dažādos attīstības stāvokļos... Es sapratu, ka muzejs ir vairāk tendēts uz medicīnas vēstures un sasniegumu atspoguļošanu.
      Jāsaka liels paldies mūsu grupas gida interesantajam stāstījumam, jo mūsu zinātkāre, sekojot līdzi vēstījumam, bija neviltota. Tas bija tiešām interesanti, tāpēc es noteikti ieteiktu arī citiem apmeklēt šo muzeju!

                                                                                   Žanete Kivriņa, 12.klases skolniece
Cien. vecāki! Aicinām Jūs no 28.februāra – 7.martam
aktīvi piedalīties vecāku nedēļā.

Piedāvājam apmeklēt mācību stundas,
kā arī piedalīties klases un skolas rīkotajos pasākumos,
par ko iepriekš informēt klases audzinātāju.
                                                                        Preiļu 2.vidusskolas administrācija

• Sīkāka informācija par vecāku nedēļas norisi tiks ievietota skolas mājas lapā.


Ув.родители! Приглашаем вас с 28 февраля по 7 марта
принять участие в неделе открытых дверей для родителей.
Предлагаем посетить уроки, а также участвовать в классных и школьных мероприятиях, о чём предварительно договориться с классным руководителем.
Подробная программа родительской недели будет размещена на школьной страничке в интернете.
                                                                                   Администрация школы