Jaunumi

 
dventes laikam sākoties…

      1.decembra rīta plkst. 10:30 mūsu skolas saime pulcējās aktu zālē, lai iedegtu pirmo svecīti skolas Adventes vainagā, kura simbolizē mīlestību, kas jāmeklē sevī – Dvēselē.
      Skolas direktore Nadzežda Hļebnikova uzrunāja visus klātesošos, novēlot baltus un gaišus Adventes svētkus.
   
  Tās četras gaišākās sveces,
Tu Adventes vainagā dedz,
Lai deg tās ar spožāko liesmu,
Lai Dievs un pasaule redz.

     Pasākumu vadīja Eva Vjakse un Lauris Danivs, uzstājās meiteņu vokālais ansamblis “Harmonija”. Mēs visi sakām lielu paldies skolotājai Žannai Ļebedevičai par šo sirsnīgo pasākumu.
                                                                                     Eva Vjakse, 10.klases skolniece

AKTUALITĀTES DECEMBRA mēnesī  
Kurš tad cits, ja ne Tu!

     30.novembrī mēs, 12.klases skolēni, devāmies uz Jauniešu centru” Četri”. Tur norisinājās neformāla diskusija "Kafija ar politiķiem", kurā piedalījās ne tikai Preiļu 2.vidusskolas skolēni, bet arī citi novada skolu skolēni. Mēs tuvāk iepazināmies ar klātesošajiem politiķiem – Preiļu novada deputātiem: Marutu Plivdu, Nadeždu Hļebņikovu, Klavdiju Zarāni, Inetu Liepnieci, Māru Pudniku, Ivetu Stari un Juri Ertu, uzdodot viens otram jautājumus.
     Šajās sarunās ar politiķiem varēja apspriest un pārrunāt svarīgus jautājumus - gan globālus, gan pašmāju interesēs noderīgus. Lai būtu vieglāk komunicēt ar politiķiem, mēs sadalījāmies grupās.
     Apspriežamie jautājumi bija dažādi, piemēram, "Jauniešu politiskās līdzdalības iespējas Preiļu novadā",” Kā mēs, jaunieši, varētu uzlabot globālās sasilšanas risku", "Darba iespējas Preiļu novadā”, “Jauniešu loma dabas aizsardzībā”, “Brīvā laika pavadīšanas iespējas” u.c. Apspriežoties ar politiķiem un citiem jauniešiem grupā, mēs nonācām pie dažādiem secinājumiem, idejām un ieteikumiem.
     Šis pasākums, personīgi man, likās ļoti interesants un patiešām noderīgs. Ikviens no mums varēja izteikt savu viedokli par dotajiem jautājumiem un uzklausīt klātesošo viedokļus. Ceru, ka arī turpmāk Preiļos būs šāda veida pasākumi un tie gūs lielāku jauniešu atsaucību.

                                                                                     Laura Pauniņa, 12.klases skolniece
 
«Золушка-Осень» в гостях у малышей

      27 ноября театральная группа «Маска» из 2-го класса пригласила к себе в гости на театрализованное представление «Золушка-Осень» первоклассников и ребятишек из детского сада, который разместился в помещениях Прейльской средней школы №2. Это осенняя сказка, навеянная творчеством А.С.Пушкина, с использованием цитат из произведений великого поэта. Постановку посмотрели также ученики 3-го и 4-го классов.
      Актёры выступали с удовольствием: играли на музыкальных инструментах, пели песню «Осень, милая, шурши!» и танцевали с осенними листьями. Скоморохи угощали всех гостей пряниками, а в заключении сказочного представления пригласили малышей потанцевать.
     Третьеклассники и четвероклассники разгадывали театральные загадки, высказывали свои впечатления об увиденном и благодарили за интересное выступление.
      Гости пришли не с пустыми руками, они принесли сладости для артистов.
      Спасибо всем участникам праздника и особенно актёрам : Владиславу Валайнису, Алексею Николаеву, Валерии Петровой, Валерии Бордюговой, Анастасии Лавреновой, Полине Петровой, Милане Бацкане, Наталии Тумашевича и Эрику Китову!
                                                           Руководитель театральной группы «Маска»
                                                           Мартынова Людмила Николаевна


Tikšanās ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem

       23. novembrī mūsu skolā viesojās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Šajā tikšanās reizē vidusskolas klašu skolēniem tika pastāstīts par bruņoto spēku vienībām, par studiju iespējām un par to, kādu darbu veic šīs profesijas pārstāvji. Skolēniem bija iespēja gūt balvas, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Tikšanās beigās tika sarīkots neliels pārbaudījums, kurā piedalījās 12. un 11. klases skolēni, kuriem vajadzēja atspiesties no grīdas, taču uzvarēja draudzība un viņiem arī tika pasniegtas nelielas balvas. Pēc šīs tikšanās noteikti kāds skolēns ieinteresējās par rekrutēšanu Nacionālajos bruņotajos spēkos.
                                                                                    Jana Novikova, 11.klases skolniece
      18.novembrī plkst. 17.00 Preiļu Kultūras namā notiks Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums.
      Atzinības rakstu šogad saņems mūsu sākumskolas skolotāja Irina Kovaļenko - par ilggadēju un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.
 
Preiļi - vēstures griežos

      16.novembrī  skolā notika 10.-12.klases skolēnu iepriekš sagatavoto materiālu darbu prezentācija par tēmu „Preiļi - vēstures griežos”. Katrai klasei vajadzēja sagatavot mājas darbu par kādu nozīmīgu laika posmu (izpētīt, apkopot, izanalizēt, prezentēt, izceļot būtiskāko):
11.klase – no 1918.gada līdz 1944.gadam,
10.klase – no 1944.gada līdz 1991.gadam,
12.klase – no 1991.gada līdz 2017.gadam.
      Skolēni visus iepazīstināja ar to, kā ir mainījusies mūsu pilsēta, kultūra, arhitektūra, uzņēmējdarbība un kādi notikumi ir norisinājušies pēc kara (no 20. gs. sākuma).
Daudzo cilvēku atmiņu vēstījumi, stindzināja ikvienu, lika aizdomāties par dzīvi, dzīves jēgas meklējumiem mūsdienu jauniešiem.
      Noslēgumā, izvērtējot skolēnu uzstāšanos, skolotāja Alla uzdeva divus svarīgi nozīmīgus jautājumus:
      - Vai Jums patīk dzīvot Preiļos?
      - Vai Jūs vēlētos nākotnē palikt un strādāt Preiļos?
      Lielākā daļa klātesošo atklāti atzina, ka sevi redz tikai šeit, savā dzimtajā pusē, novadā, pilsētā, un cer, ka nākotnē viņiem būs darbavietas, kur strādāt, lai palīdzētu tālāk attīstīties viņu dzimtajai - Preiļu pilsētai.
      Paldies skolotājai Allai Andrejevai, ka ikvienam bija iespēja ieskatīties, izanalizēt, izvērtēt pagātni-tagadni, patiesi pārdomāt, par to, ko vēlas nākotnē.
                                                                                     Laura Pauniņa, 12.klases skolniece


15. novembrī, Preiļu 2. vidusskolā, notika svinīgs pasākums veltīts
Latvijas valsts 99. dzimšanas dienai un Ierindas skate.


Foto no pasākuma