3. februārī plkst.17.00 aicinām mūsu skolas absolventus un skolotājus uz
tradicionālo absolventu vakaru „Vai atceries...” Preiļu 2. vidusskolā.
Programmā:
     17.00 – reģistrācija, izstāde skolas muzejā
     18.00 – skolas pašdarbības kolektīvu koncerts aktu zālē
     20.00 – tikšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem klasēs
     21.00 – diskotēka visām paaudzēm


3 февраля в 17.00 приглашаем всех выпускников школы
и учителей в Прейльскую среднюю школу №2
на традиционный вечер встречи «А помнишь...»

Dalības maksa – EUR 2
                                                               Preiļu 2.vidusskolas kolektīvs

Cien.vecāki!
Ielūdzam Jūs uz teātra svētkiem
“Ceļojums uz gadalaiku valstību”
26. janvārī plkst. 12.50 skolas aktu zālē.

Уважаемые родители!
Приглашаем вас на театральный праздник
«Путешествие в Царство времён года»
26 января в 12.50 в актовом зале школы.
                                                                                        
Skolas kolektīvs

 

                        Labdarības akcijas dalībnieki
AKTUALITĀTES JANVĀRA mēnesī  

 

 

22.decembrī plkst. 9.00 Baltais rīts 10.-12.klases skolēniem

 
 

Apsveicam Pāvelu Čerņecovu  
par izcīnīto 1.vietu
TSI Robotikas turnīrā,
disciplīnā Folkreiss (Rīgā, 16.12.2017.)


 

Labdarības akcija “Sasildīsim ķepas!”
             

Sakām lielu paldies par piedalīšanos labdarības akcijā:
Viktorijai Multiņai, Kristīnai Zinovjevai, Valērijai Točilkinai (1.kl.),
Poļinai Petrovai, Valerijai Bordjugovai, Aleksejam Nikolajevam, Veronikai Valeiņai (2.kl.),
Viktorijai Jonānei, SvjatoslavamBogdanovam, Marijai Nikolajevai, Iļjam Volkovam (3.kl.),

Ņikitam Barkanovam, Andrejam Dombrovskim, Liānai Dorofejevai, Valērijai Isajevai, Anastasijai Ivanovai, Alijai Ivčenko, Vladislavam Jakovļevam, Daniilam Kožemjakinam, Ksenijai Luriņai, Viktorijai Nikiforovai, Oļesjai Romančakai, Nikitam Skutelim, Darjai Darinai Šalkovskai (4.kl.),
Romānam Lavrenovam (5.kl.), Liānai Barovskai, Žanetei Litavniekai (10.kl.), Anželikai Litavniekai (11.kl.) un visam 12.klases kolektīvam.
      Lielu paldies gribam teikt klases audzinātājām: R.Lazdai, Ž.Ļebedevičai, L.Martinovai, L.Osetrovai, N.Masenkovai, V.Daukštei, kas mudināja skolēnus palīdzēt mūsu mazākajiem draugiem-sunīšiem un kaķīšiem.
      Paldies Oksanai Dementjevai un skolēnu pašpārvaldes meitenēm Žanetei un
Anželikai par skaisto noformējumu.
      Paldies arī skolas direktorei Nadeždai Hļebņikovai, jo viņa pamudināja skolēnu pašpārvaldi organizēt šo akciju.
      Ir ļoti jauki, ka mūsu vidū ir tik daudz atsaucīgu, līdzjūtīgu sirsniņu, kas spēj līdzi
just un atsaukties, ja ir nepieciešama palīdzība.

                     

                                                                                    Avīzes redkolēģija

 
Adventes laikam sākoties…

      1.decembra rīta plkst. 10:30 mūsu skolas saime pulcējās aktu zālē, lai iedegtu pirmo svecīti skolas Adventes vainagā, kura simbolizē mīlestību, kas jāmeklē sevī – Dvēselē.
      Skolas direktore Nadzežda Hļebnikova uzrunāja visus klātesošos, novēlot baltus un gaišus Adventes svētkus.
   
  Tās četras gaišākās sveces,
Tu Adventes vainagā dedz,
Lai deg tās ar spožāko liesmu,
Lai Dievs un pasaule redz.

     Pasākumu vadīja Eva Vjakse un Lauris Danivs, uzstājās meiteņu vokālais ansamblis “Harmonija”. Mēs visi sakām lielu paldies skolotājai Žannai Ļebedevičai par šo sirsnīgo pasākumu.
                                                                                     Eva Vjakse, 10.klases skolniece

AKTUALITĀTES DECEMBRA mēnesī  
Kurš tad cits, ja ne Tu!

     30.novembrī mēs, 12.klases skolēni, devāmies uz Jauniešu centru” Četri”. Tur norisinājās neformāla diskusija "Kafija ar politiķiem", kurā piedalījās ne tikai Preiļu 2.vidusskolas skolēni, bet arī citi novada skolu skolēni. Mēs tuvāk iepazināmies ar klātesošajiem politiķiem – Preiļu novada deputātiem: Marutu Plivdu, Nadeždu Hļebņikovu, Klavdiju Zarāni, Inetu Liepnieci, Māru Pudniku, Ivetu Stari un Juri Ertu, uzdodot viens otram jautājumus.
     Šajās sarunās ar politiķiem varēja apspriest un pārrunāt svarīgus jautājumus - gan globālus, gan pašmāju interesēs noderīgus. Lai būtu vieglāk komunicēt ar politiķiem, mēs sadalījāmies grupās.
     Apspriežamie jautājumi bija dažādi, piemēram, "Jauniešu politiskās līdzdalības iespējas Preiļu novadā",” Kā mēs, jaunieši, varētu uzlabot globālās sasilšanas risku", "Darba iespējas Preiļu novadā”, “Jauniešu loma dabas aizsardzībā”, “Brīvā laika pavadīšanas iespējas” u.c. Apspriežoties ar politiķiem un citiem jauniešiem grupā, mēs nonācām pie dažādiem secinājumiem, idejām un ieteikumiem.
     Šis pasākums, personīgi man, likās ļoti interesants un patiešām noderīgs. Ikviens no mums varēja izteikt savu viedokli par dotajiem jautājumiem un uzklausīt klātesošo viedokļus. Ceru, ka arī turpmāk Preiļos būs šāda veida pasākumi un tie gūs lielāku jauniešu atsaucību.

                                                                                     Laura Pauniņa, 12.klases skolniece
 
«Золушка-Осень» в гостях у малышей

      27 ноября театральная группа «Маска» из 2-го класса пригласила к себе в гости на театрализованное представление «Золушка-Осень» первоклассников и ребятишек из детского сада, который разместился в помещениях Прейльской средней школы №2. Это осенняя сказка, навеянная творчеством А.С.Пушкина, с использованием цитат из произведений великого поэта. Постановку посмотрели также ученики 3-го и 4-го классов.
      Актёры выступали с удовольствием: играли на музыкальных инструментах, пели песню «Осень, милая, шурши!» и танцевали с осенними листьями. Скоморохи угощали всех гостей пряниками, а в заключении сказочного представления пригласили малышей потанцевать.
     Третьеклассники и четвероклассники разгадывали театральные загадки, высказывали свои впечатления об увиденном и благодарили за интересное выступление.
      Гости пришли не с пустыми руками, они принесли сладости для артистов.
      Спасибо всем участникам праздника и особенно актёрам : Владиславу Валайнису, Алексею Николаеву, Валерии Петровой, Валерии Бордюговой, Анастасии Лавреновой, Полине Петровой, Милане Бацкане, Наталии Тумашевича и Эрику Китову!
                                                           Руководитель театральной группы «Маска»
                                                           Мартынова Людмила Николаевна


Tikšanās ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem

       23. novembrī mūsu skolā viesojās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Šajā tikšanās reizē vidusskolas klašu skolēniem tika pastāstīts par bruņoto spēku vienībām, par studiju iespējām un par to, kādu darbu veic šīs profesijas pārstāvji. Skolēniem bija iespēja gūt balvas, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Tikšanās beigās tika sarīkots neliels pārbaudījums, kurā piedalījās 12. un 11. klases skolēni, kuriem vajadzēja atspiesties no grīdas, taču uzvarēja draudzība un viņiem arī tika pasniegtas nelielas balvas. Pēc šīs tikšanās noteikti kāds skolēns ieinteresējās par rekrutēšanu Nacionālajos bruņotajos spēkos.
                                                                                    Jana Novikova, 11.klases skolniece

Apsveicam Aleksandru Pahomovu
par izcīnīto 3.vietu
Latvijas Republikas 2017.gada
junioru meistarsacīkstēs galda tenisā
(1996. g.dz. un jaunāki) zēnu dubuitspēlēs (20.10.2017.)

 
      18.novembrī plkst. 17.00 Preiļu Kultūras namā notiks Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums.
      Atzinības rakstu šogad saņems mūsu sākumskolas skolotāja Irina Kovaļenko - par ilggadēju un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.
 
Preiļi - vēstures griežos

      16.novembrī  skolā notika 10.-12.klases skolēnu iepriekš sagatavoto materiālu darbu prezentācija par tēmu „Preiļi - vēstures griežos”. Katrai klasei vajadzēja sagatavot mājas darbu par kādu nozīmīgu laika posmu (izpētīt, apkopot, izanalizēt, prezentēt, izceļot būtiskāko):
11.klase – no 1928.gada līdz 1944.gadam,
10.klase – no 1944.gada līdz 1991.gadam,
12.klase – no 1991.gada līdz 2017.gadam.
      Skolēni visus iepazīstināja ar to, kā ir mainījusies mūsu pilsēta, kultūra, arhitektūra, uzņēmējdarbība un kādi notikumi ir norisinājušies pēc kara.
Daudzo cilvēku atmiņu vēstījumi, stindzināja ikvienu, lika aizdomāties par dzīvi, dzīves jēgas meklējumiem mūsdienu jauniešiem.
      Noslēgumā, izvērtējot skolēnu uzstāšanos, skolotāja Alla uzdeva divus svarīgi nozīmīgus jautājumus:
      - Vai Jums patīk dzīvot Preiļos?
      - Vai Jūs vēlētos nākotnē palikt un strādāt Preiļos?
      Lielākā daļa klātesošo atklāti atzina, ka sevi redz tikai šeit, savā dzimtajā pusē, novadā, pilsētā, un cer, ka nākotnē viņiem būs darbavietas, kur strādāt, lai palīdzētu tālāk attīstīties viņu dzimtajai - Preiļu pilsētai.
      Paldies skolotājai Allai Andrejevai, ka ikvienam bija iespēja ieskatīties, izanalizēt, izvērtēt pagātni-tagadni, patiesi pārdomāt, par to, ko vēlas nākotnē.
                                                                                     Laura Pauniņa, 12.klases skolniece


15. novembrī, Preiļu 2. vidusskolā, notika svinīgs pasākums veltīts
Latvijas valsts 99. dzimšanas dienai un Ierindas skate.


Foto no pasākuma

Apsveicam Aleksandru Pahomovu
par izcīnīto 3.vietu
Rīgas 3.bērnu un jaunatnes sporta skolas
sacensībās galda tenisā "Draudzības kauss"
2002.-2004. gadā dzimušo zēnu grupā  (11.11.2017.)

 
Piemiņas brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavaliera Ignata Beča

         10.novembrī apmeklējām Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljonu un tur uzzinājām daudz jauna par dažāda veida militārajām mašīnām, kā arī tikām pacienāti ar varen gardu dārzeņu zupu.
         Ienākot zemessardzes galvenajā sarīkojumu zālē, mūs, skolēnus, sagaidīja seržante Kristīne Klauža, viņa pastāstīja par Ignata Beča sasniegumiem visa mūža garumā un mīlestību pret savu Tēvzemi. Neilgi pēc tam devāmies uz Litavniekiem, kur Ignatam Bečam ir uzstādīts piemiņas akmens. Neskatoties uz nejaukajiem laika apstākļiem, kuri valdīja visu piektdienas pēcpusdienu, uz atceres pasākumu pulcējās diezgan daudz cilvēku, lai kopīgi godinātu vienu no Brīvības cīņu dalībniekiem.
                                                                                   Eva Vjakse, 10.klases skolniece

Mūsu karoga stāsts

         9. novembrī mūsu skolas aktu zālē notika tikšanās ar PSRS disidentu Jāni Rasnaču. Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar īsto Latvijas patriotu, kurš padomju laikos centās saglabāt mūsu valsti. 1977. gada 18. novembrī virs Daugavpils Pedagoģiskā institūta Jānis Rasnačs bija uzvilcis sarkanbaltsarkano Latvijas karogu, kas tolaik bija aizliegts, kā arī bija piedalījies vairākās prolatviskās akcijās.
         Mēs, vidusskolas skolēni, vairāk uzzinājām par dzīvi padomju laikā, par to, cik bīstami un grūti bija cīnīties par Latvijas valsts neatkarību. Beigās skanēja Jāņa Rasnača vārdi, kuri lika aizdomāties: “Mīli savu valsti, dzimteni, sargā to, un Tev būs labi”. Viņš novēlēja katram cilvēkam sajust Dieva mīlestību, piederību Latvijai un apsveica tuvojošos valsts svētkos.

                                                                              Ksenija Zabalujeva, 10.klases skolniece
 
“Tehnobuss”

         7.- 8. novembrī mūsu skolas 1.- 12. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt mobilo demonstrāciju laboratoriju “Tehnobuss”.
         Skolēni varēja iepazīt un izmēģināt autobusa iekšienē izvietotās mūsdienīgu uzņēmumu iekārtas, gūstot reālāku priekšstatu par inženierzinātnēm, it īpaši mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēm, lai izdarītu izvēli personīgajam karjeras ceļam, noskaidrotu savas intereses profesionālajā laukā.
         Tehnobuss ir 18 metrus garš ar dažādām tehnoloģijām aprīkots autobuss. Šī projekta mērķis ir veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm ar aizraujošu demonstrāciju palīdzību. Tāpat uz vietas bija pieejami arī materiāli par mācību un studiju iespējām inženierzinātņu programmās dažādās izglītības iestādēs visā Latvijā.
         Ērti iekārtojoties, Tehnobuss ir gatavs uzņemt visus interesantus! Tā kā nodarbības notiek autobusa iekšienē, visi skolēni bija sadalīti pa grupām, 12-14 cilvēkiem.
         Laboratorijā bija tādas demo iekārtas kā:
• Programmējami CNC metāla apstrādes darba galdi (frēze un virpa);
• Metināšanas izmēģinājumu stends;
• Automatizācijas mini-rūpnīcas “Festo” mezgls;
• Pneimatikas eksperimentu “Festo” stends;
• 3D printeris – darba materiāls PLC;
• Zobratu mehānikas un dinamo stends;
• Multimediju sistēmas – 23” planšetdatori ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm.
Laboratorijā “Tehnobuss” bija ļoti interesanti, mēs uzzinājām daudz jauna, kā arī ieguvām praktiskas zināšanas. Visiem skolēniem, gan maziem, gan lieliem viss ļoti patika, un viņi labprāt atgrieztos šurp vēlreiz!
                                                             D.Piskunova, A. Čabaņuka, 9.klases skolnieces

Apsveicam Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas skolēnu
sporta spēles 64 lauciņu dambretes uzvarētājus (09.11.2017.)

3.vieta U-10 - Jaunā cerība (2007.g.dz. un jaunāli)
Ksenija Luriņa
Oļesja Romančaka
Maksims Nikiforovs
Deniss Percevs

3.vieta U-16 - Kadeti (2001.-2003.g.dz.)
Anastasija Čabaņuka
Daniils Ļedovsojs
Pāvels Čerņecovs
Ina Erte

3.vieta U-19 - Juniori (1998.-2000.g.dz.)
Anastasija Ivanova
Zane Švarnoviča
Sandis brokans
Artjoms Dronovs "Ātro randiņu" maratons  Preiļos

         2. novembra pēcpusdienā mēs, 10.-12. vidusskolas skolēni, devāmies uz Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju. Tur norisinājās satikšanās ar četriem Preiļu novada uzņēmumu vadītājiem, sakarā ar projektu “Ātro randiņu" maratons Latgalē. Pasākuma gaita bija ļoti raita, jo uzņēmuma vadītājam, lai izklāstītu savu pieredzi un atbildētu uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, tika dotas tikai 6 minūtes. Šajā laikā mēs varējām uzdot jebkādus jautājumus saistībā ar viņu uzņēmumu, darbavietām, iespējām un aktīvākie skolēni par interesantākajiem un atjautīgākajiem jautājumiem saņēma nelielas pārsteiguma balvas. Šis pasākums jauniešos radīja pozitīvas emocijas, jo atmosfēra un uzņēmēju pretīmnākošā attieksme lika ikvienam aizdomāties par nākotni un iespējām kļūstot par jauno uzņēmēju Preiļu novadā.
                                                                          Vineta Kažemāka, 12. klases skolniece

 
AKTUALITĀTES NOVEMBRA mēnesī  
Apsveicam Valsts valodas olimpiādes uzvarētājus:

Darja Romanova – I vieta
Anastasija Volkova – II vieta
Alisa Martinova – Atzinība
Aleksandrs Ivanovs - Atzinība
 
Наши пятиклассники – настоящие индейцы!

         Думаю, каждый ученик Прейльской 2-ой средней школы знает, что у нас есть мероприятия под названием «Посвящение» (в первоклассники, пятиклассники и десятиклассники). Все самое интересное, как мне кажется, выпадает пятиклассникам, ведь им надо пройти «сто кругов веселья» в виде интересных заданий, квестов и других задач, с которыми надо справиться, а то ведь можно и не заслужить звание настоящего пятиклассника.
         Этот учебный год не исключение, и нынешний пятый класс тоже почувствовал всё это на себе и благополучно прошёл все испытания – а были они не из лёгких! Ребят ждали задания на быстроту, силу, ловкость и умение работать командой – весело, азартно, помогая друг другу, добрались они до «острова» индейцев, где получили настоящие «имена» индейцев, собрали обрывки карты, пройдя по которой новые препятствия, пришли к сокровищам и дали клятву.
         Пятиклассники вместе со своим классным руководителем показали себя прекрасной командой, со всеми задачами справились, о себе дружно, чётко и весело рассказали– доказали, что они достойны звания и настоящего пятиклассника, и даже настоящего «индейца»! Надеемся, что пятиклассникам этот день очень понравился, и они запомнят его на долгое время. Удачи вам, ребята!

                                                                                         Артур Неверовский, 9 класс

Apsveicam Aleksandru Pahomovu
par izcīnīto 2.vietu
Latvijas Republikas 2017.gada
jaunatnes komandu čempionātā galda tenisā
2002.-2003. gadā dzimušo zēnu grupā
Preiļu BJSS komandas sastāvā (15.10.2017.)

R.Miškina piemiņas kauss sporta soļošanā (14.10.2017.)

5000m soļošanā 1998.-1999.g.dz. junioru grupā 
1.vietu ar rez. 30:15.5 izcīnīja  Maksims Semjonovs

2000m soļošanā 2004.-2005.g.dz. zēnu grupā 

2.vietu ar rez. 12:35.6 izcīnīja Deniss Ivanovs
2.vietu ar rez. 13:21.1 izcīnīja Deniss  Dronovs
                                           

                                                                                        Sporta skolotāja Olga Borisova
 
Starpnovadu skolu sacensības VOLEJBOLĀ (13.10.2017.)

3.vieta – 1999.-2001.g.dz. jaunietēm

Komandas sastāvs:
Jekaterina Baranova,
Kintija Lozda,
Sanita Kivleniece,
Eva Vjakse,
Agnese Stolipina,
Anastasija Ivanova,
Vineta Kažemāka
                                                                                        Sporta skolotāja Olga Borisova

Noslēdzies Preiļu parka pusstundas skrējiens

Skrējiens notika pa Preiļu parka takām, apļa garums 500 m.
Dalībniekiem bija iespēja piedalīties astoņās kārtās.
No mūsu skolas dažādās vecuma grupās piedalījās 12 skolēni.
Apsveicam Iļju Beļajevu un Vjačeslavu Krupinu
ar iegūto 2. un 3. vietu 2001.-2003. g.dz. konkurencē.
Viņi noskrēja 73 apļus, tas ir 36,5 km.

                                                                                        Sporta skolotāja Olga Borisova

Starpnovadu skolu sacensības FUTBOLĀ (03.10.2017.)

3.vieta - 2002.-2003.g.dz.

Komandas sastāvs:
Iļja Beļajevs, Alise Martinova,
Deniss Leščanovs, Igors jakimovs,
Ivans Mihailovs, Artjoms Lisicins,
Maksims Kazakovs, Daniils Ļedovskojs,
Iļja Mironovs, Mariks Mironovs.                                                                                               
                                                                                        Sporta skolotāja Olga Borisova

Skolotāju diena

        Kad rudens vēji norauj kokiem pēdējās lapas, saule vairs nav tik spoža- svinam Skolotāju dienu.
        Visi skolēni uz skolu devās ar smaidu sejā un prieku acīs, rokās katram bija puķu pušķis, lai sveiktu mūsu mīļos, vienmēr atsaucīgos un pozitīvos skolotājus.
        29. septembris bija diena, kad 12. klases skolēni iejutās skolotāju lomā, kā arī dāvāja nelielu atpūtas dienu saviem mīļajiem skolotājiem no ikdienas darba.
        Šī bija diena, kad stafeti pārņēma 12. klases skolēni (un 11.klases skolnieces - Anželika un Jūlija), bet skolotāji varēja iejusties skolēnu lomā, viņiem stundu vadīja 12. klases skolniece Žanete.
        Un ko tad saka jaunie skolotāji:
        Direktors Aleksejs: „Man patika būt par direktoru, es domāju, ka man viss izdevās, bērni klausīja. Patika kontrolēt mācību procesu, tomēr es negribētu būt par direktoru, jo tā ir liela atbildība.”
        Laura: „Man ļoti patika Skolotāju diena. Viss bija superīgi, prieks bija iepazīties ar skolotāju ikdienu, vadīt stundas un tuvāk iepazīties ar 10. klases skolēniem.”
        Pēc stundām skolotājiem tika sagatavots apsveikuma koncerts ar dziesmām, dažiem pārbaudījumiem, dzejoļiem un laba vēlējumiem. Novēlam, lai viņu turpmākās darba dienas būtu tikpat radošas un skaistu emociju piepildītas!

                                                                               Vineta Kažemāka, 12.klases skolniece
AKTUALITĀTES OKTOBRA mēnesī  
Starpnovadu skolu sacensības FUTBOLĀ

3.vieta - 2006.-2007.g.dz.

Komandas sastāvs:
Viktorija Dronova, Deniss Fadejevs,
Ivans Berezinecs, Vladislavs Lisicins,
Nikita Skutelis, Deniss Percevs,
Daniils Kožemjakins, Vitālijs Nekrasovs,
Deniss Skačkovs, Maksims Nikiforovs

                                                                                        Sporta skolotāja Olga Borisova

Экскурсия в Даугавпилс

        Мы посетили зоопарк, Русский дом и в крепости экспозицию про летучих мышей.
        В Русском доме были в Красной комнате, рассмотрели коллекцию деревянной расписной посуды, самую большую в Латвии коллекцию матрёшек, павлово- посадские платки, жостовские подносы, дымковскую игрушку, расписные шкатулки из Палеха, коллекцию Гжель, а также староверскую избу с русской печью и молельную комнату.
        В крепости каждый ребёнок смог примерить крылья летучей мыши и полетать с ними, а также удалось собрать пазлы о насекомых, которыми мыши питаются. Дети остались очень довольны!
                                                              
Foto                                       Л. Мартынова

22.septembrī notiks “Olimpiskā diena 2017”

 
Ekskursija uz Igauniju

        21.septembrī Preiļu 2.vidusskolas 9.-12.klašu skolēni 5.00 no rīta devās ekskursijā uz Igauniju. Mēs braucām uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Pa ceļam mēs apskatījām ūdenskritumu Keilā, kurš bija 6m augsts, netālu arī bija skaista jūra. Pusdienās ieradāmies jau Tallinā un sākām iepazīt šo skaisto pilsētu. Senajos laikos šai pilsētai bija cits nosaukums - Rēvele. Tallinā mīt ļoti daudz leģendu, viena no tām ir par Lielo Germanu. Vecā pilsēta bija līdzīga Vecrīgai, šauras ieliņas ar bruģi. Tallinā ieliņas bija pasakaini skaistas. Tālāk braucām uz Ļetnaju gavaņ jeb Jūras muzeju. Muzejā mēs varējām pārvērsties par īstiem kuģa kapteiņiem. Varējām apskatīt kuģus gan iekšā, gan ārā. Viens no interesantākajiem objektiem bija zemūdene. Vakarā mēs iekārtojāmies viesnīcā.
        Otrās dienas rīts sākās 7:30 ar garšīgām brokastīm un devāmies uz otro lielāko Igaunijas pilsētu Tartu. Pa ceļam apskatījām 2 objektus, pieminekli "Nāriņa", kurš bija veltīts bojāgājušajiem jūrniekiem, un ūdenskritumu Jagala. Šis ūdenskritums bija 8m augsts. Te arī notika svinīga 10.klases iesvētīšana. Mūsu fukši saņēma medaļas un zvērestu. Tartū mēs apmeklējām zinātnisko AHHA centru. Vislielākās emocijas bija tieši šajā centrā. Pēc tam mēs laimīgi devāmies uz mājām. Paldies skolotājām par šo burvīgo ekskursiju!

                                                                Litavnieka Anželika, 11.klases skolniece

Ceturtdien, 14. septembrī

TŪRISMA DIENA
5.–12. klašu skolēniem


                                                                  (JA LĪS LIETUS – STUNDAS PĒC SARAKSTA)

Katra klase:

  • Sagatavo savas klases sveicienu vai devīzi.
  • Gatavojas spraigām, jautrām, draudzīgām sacensībām,
    līdzi ņemot pozitīvi – pacilātu noskaņojumu.

Tūrisma diena

        14. septembrī notika tūrisma diena 5.–12. klašu skolēniem. Tūrisma dienas ietvaros tika organizētas tematiskas stacijas, kur visu klašu skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas dažādās jomās, piemēram, vēstures stacijā skolēni risināja krustvārdu mīklu par Preiļu vēsturi, bet medicīnas stacijā varēja iemācīties veikt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tūrisma dienas noslēgumā Preiļu estrādē tika apbalvotas veiklākās klases. 5. – 8. klašu grupā 3. vietu ieguva 6. klase, 2. vietu – 7. klase un 1. vietu - 5. klase, bet 9. – 11. klašu grupā 3. vietu ieguva 9. klase, 2. vietu – 10. klase un 1. vietu – 11. klase. Šī tūrisma diena bija ļoti aizraujoša, jo gan mazie, gan lielie mūsu skolas skolēni bija ieinteresēti notiekošajā. Es ļoti ceru, ka šī tūrisma dienas tradīcija turpināsies arī turpmākos gadus.
                                                                              Novikova Jana,
11.klases skolniece

Pulcēšanās   -  klasēs  9.30
                    -  pie skolas plkst. 9.
45 -  līnija
                    - 10.00 – došanās pa stacijām


                    
(pēc iepriekš izlozēta saraksta)

                       

                        Tūrisma dienas programma

2. septembrī  Tukumā notika Modra Liepiņa
kausa izcīņa soļošanā un skrējiens ”Tukuma roze 2017”

Soļošanā U-12 grupā 500 m 2.vietu izcīnīja Varvara Kursīte un
                U-14 grupā 1000 m  1.vietu izcīnīja Deniss Ivanovs.

5km šosejas skrējienā  VU16 grupā 3.vietu ar rez. 22,08 min.
              
izcīnīja Vjačeslavs Krupins.

                                                                                        Sporta skolotāja Olga Borisova

1.septembris - Zinību diena Preiļu 2.vidusskolā
Aicinām skolēnus un viņu vecākus
uz svinīgo līniju skolas pagalmā plkst. 9.15

Pēc svinīgās līnijas klases audzinātāja stunda un sarunas ar vecākiem.

                                               Es dodos pa saulainu ceļu
                                               Līdz rudens vēlajām salnām,
                                               Līdz pirmajam septembrim skolā,
                                               Līdz pirmajai dienai klasē.
                                               Šis saulainais septembra rīts
                                               Ir zelta saulītes apspīdēts,
                                               Un katrā saulītes starā
                                               Ir vasaras noslēpums tīts.

http://skorogovorki.com/wp-content/uploads/2012/03/solnce.jpg
http://skorogovorki.com/wp-content/uploads/2012/03/solnce.jpg
http://skorogovorki.com/wp-content/uploads/2012/03/solnce.jpg

VEIKSMĪGU JAUNO MĀCĪBU GADU!

Foto no pasākuma                                                 Preiļu 2.vidusskolas administrācija.

AKTUALITĀTES SEPTEMBRA mēnesī  

PREIĻU PILSĒTAS SVĒTKI UN  3. STARPTAUTISKAIS
AUTORLEĻĻU FESTIVĀLS
18.- 20.augusts


Foto no pasākuma                                                                          

AKTUALITĀTES AUGUSTA mēnesī