“Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI)

       Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī uzsāka īstenot “Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI), projektu.
       Projekta mērķis - sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.
       Līdzdalībai projektā tika apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas, arī mūsu skolas komanda.
       Projektā ietvaros bija plānotas dažādas aktivitātes (ievadseminārs, Vasaras skola ”Ratniekos”, pilsoniskās līdzdalības prakses, reģionālie semināri).

                                                 Projekta darba prezentācija notika, Rīgā,16. oktobrī.
            
            

10.klases iesvētīšana

       Cīņa pret COVID sākās jau no paša rīta, kad, 10.klasei ierodoties skolā, visi saņēma ķiploku medaļas no 11.klases.
       Skolas trešo stāvu visas dienas garumā dezinficēt nevajadzēja, jo visur bija jūtama viena smarža, viens aromāts - ķiploki, ķiploki, ķiploki...
       Dienas gaitā 10.klase skolēniem bija daudz pārbaudījumu, noslēgumā-klases priekšnesums, kas atbilst tēmai (tas patiešām bija superīgs-veidots 4 valodās), tāpat arī klases ģerboņa un himnas prezentēšana.
       Pēc visām aktivitātēm, ko desmitās klases skolēni veica, zvēresta nodošana, un viņu uzņemšana Preiļu 2. vdusskolas saimē notika skolas aktu zālē.
       Desmitie –malači!!! Saliedēti! Vienoti! Komanda!
 
       P.S. Gribētos vēl piebilst, ka ķiploku medaļas bija jānēsā līdz dienas beigām, bet desmitie, rūpējoties par savu veselību, bija atstājuši tikai pa vienai ķiploka daiviņai, pārējos , veselības veicināšanas nolūkos, apēda!
       Lai veselība, izturība, komandas gars ir vienmēr ar jums!
       Jūsu vienpadsmitie!

                                                   10_klases priekšnesums

Экскурсия в Цесис

       Недавно мы с классом ездили на экскурсию в город Цесис. Дорога была долгой и немного скучной.
       Вначале мы заехали в научный центр. Это место, где можно с пользой провести время и узнать много нового, играя, наблюдая и пробуя что-то делать. Там мы выполняли много интересных заданий и даже делали сами ракету с парашютом, поняли, что такое гравитация и сила трения, увидели звук, молнию и принцип работы катапульты...
       Затем мы поехали в Вендельский замок. Узнали, что основан он был в 1209 году и много раз перестраивался из-за войн. По дороге в замок нам дали подсвечники, чтобы внутри замка не было темно и страшно. Большой и интересный этот замок, только лестницы пугали - они очень крутые с маленькими ступеньками.

В одной из комнат замка мы в 3d формате посмотрели всю историю замка от его создания до наших дней. Я была поражена, сколько пришлось пережить этому замку, сколько тайн хранят его старые стены. Возле замка было много разных строений, поднявшись на одно из которых, мы смогли увидеть весь Цесис. Возле замка был большой парк, в котором мы с удовольствием погуляли и пофотографировались.
       В конце экскурсии мы поехали в лесопарк, где можно было увидеть красные скалы. Это чудо! Прекрасная и ухоженная природа, яркие, контрастные картины посреди зелёного лесопарка.
       Мне понравилась эта экскурсия. Понравился замок, который, пережив столько войн, ещё крепко держится, даже под замком стены очень прочные и там можно посмотреть пыточные и другие комнаты. Мне понравилась природа в городе, в парке всё было чисто и ухожено и радовало глаз. Цесис - удивительный город!

                                                                      Семёнова Катрина, ученица 9 класса

Экскурсия в Аглону
Наши впечатления


       В понедельник, 5 октября, мы с классом ездили на экскурсию в Аглону, побывали в музее хлеба и на Королевской горке. Погода была хорошая.
       В музее хлеба мы увидели, как раскатывают тесто для печенья,а нам каждому разрешили из теста сделать свой хлеб. (Максим)
       Сначала мы мочили руки, лепили и гладили свой хлеб. Нам сказали, что хлеб много мучить не надо. А потом сделали свой знак, чтобы можно было найти свой хлебушек.(Вика М.)
       Пока хлеб пёкся, нам экскурсовод Вия рассказала много о хлебе, о старинных вещах и показала серп, жернова, квашню, большую ложку и другие предметы. (Лера)
       Мне было интересно, когда Вия рассказала, что если кто за столом плохо себя вёл, то им давали ложкой по лбу. Поэтому мы сидели за столом тихо, пили чай с хлебом, с мёдом и с яблочным пирогом. (Вика М.)
       Мне понравилось то, что мы сами делали хлеб, а ещё как он вкусно пахнет. (Таня Ив.)
       Мы сфотографировались и нас угостили печеньем. (Лера)
       После музея хлеба мы поехали на Королевскую горку, где было очень красиво. Там были деревянные скульптуры. Скульптуры были разные: ангелы, звери, дельфины, короли, Земля. (Кристина)
       Мне очень понравились все фигурки. А ещё мне понравились зверьки, которые были в домике на воде. Они были как настоящие. Ещё мне понравилась деревянная рука, на которой можно было посидеть. (Лера)
       Мне очень понравилась экскурсия, но интереснее всего было в хлебном музее потому, что там нам дали возможность делать хлеб и разрешили взять его домой. (Даниэль)
       Весь автобус пропах хлебом. Настроение и поведение у всех было отличное. (Учителя)

                                                      
Koki ir piekusuši,
Kokiem atpūsties gribas.
Gribas tāpat kā mums
Mazliet bezrūpības…

       Piektdien, 2. oktobrī, Preiļu 2. vidusskolā tika atzīmēti skaisti svētki- Skolotāju diena. Par tiem parūpējās vidusskolēni, kuri vadīja mācību stundas jaunākajām klasēm, klases stundu skolotājiem un skolēnu pašpārvaldes dienas noslēguma pasākumu.
       12. klases skolēni ar palīgiem no 11. klases iejutās atbildīgā lomā un pirmās 3 stundas bija “skolotāji” 1.-11. klasēm. Viņi jau iepriekš bija sagatavojuši uzdevumus- darba lapas, filmas, spēles, lai mācību process būtu interesants un neparasts. Notika tādas mācību stundas kā latviešu valoda, mūzika, krievu valoda, vēsture, ģeogrāfija un citas.

       Tikmēr 13. klasei (jeb Preiļu 2. vidusskolas skolotājiem) notika tikai 3. stunda, ko vadīja jaunievēlētais skolas “direktors” Aleksandrs Pahomovs. Klases stundas tēma bija “А помнишь…”. Tās laikā skolotājiem bija iespēja savā starpā nepiespiestā atmosfērā dalīties atmiņās un smieklīgos stāstos.

       Pēc 3. stundas 7., 8., 9., 11., 12. un 13. klase devās uz aktu zāli, lai rudenīgās noskaņās noslēgtu emocijām bagāto dienu. Pasākuma laikā tika sumināti skolotāji-jubilāri: Nadzežda Hļebnikova, Aivars Podskočijs, Regina Ivanova un Irina Kovalenko. Klausītājus priecēja 2.klases skolniece Natalī Dronova un pamatskolas klases ar savām skanīgajām balsīm. Savukārt izkustēties un gardi pasmieties skolotājiem lika vingrošana un atrakcijas ar vārdu minēšanu, kas iekļāva arī nelielas pārsteiguma dāvanas.

       Piesātinātās dienas beigās vidusskolēni atzina, ka izdevās izdarīt visus plānotos darbus. Viņi bija vienisprātis, ka mācību process prasīja pacietību un attapību, taču bija interesants un sniedza daudz enerģijas. Līdzīgas aktivitātes skolā sniedz jaunu, noderīgu pieredzi un liek izkāpt no savas komforta zonas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. 11. un 12. klases skolēni varēja pavērot savus vienaudžus no skolotāju skatupunkta, bet paši skolotāji pelnīti atpūtās no ikdienas pienākumiem un izbaudīja prieka pilnus svētkus.

       Foto no pasākuma                                       Laura Gigule, 12.klases skolniece

“Dzīvība sākās ūdenī”

       Наш класс участвовал в проекте “Latvijas skolas soma”. У нас была интересная, познавательная и увлекательная экскурсия не только по нашему парку, также мы посетили музей.
       В музее нам рассказывали про историю рода Борхов.
       В парке мы получали разные задания, которые выполняли с азартом и удовольствием. Одно из заданий состояло в том, чтобы выловить из речки разных водных обитателей.
       Время провели не зря, узнали много нового. Спасибо организаторам и участникам.
                                                                     Ксения Луриня, ученица 7 класса


Stundu saraksts Skolotāju dienā (2.oktobrī)

 
AKTUALITĀTES OKTOBRĪ  
Kultūras pamatus un mākslu apgūstot

       Vēsture, māksla, arhitektūra…. nedalāmi jēdzieni.
       24. septembra pēcpusdienā mēs, 10.klases skolēni, kopā ar sk. Allu Andrejevu un Žannu Ļebedeviču mācību stundas pavadījām brīvā dabā, pētot dažāda veida simbolus un zīmes Preiļu parka teritorijā, lai pilnveidotu zināšanas par kultūras mantojuma nozīmi, mākslas izpausmēm, to attīstību kultūras laikmetos.
       Tā bija lieliska iespēja aizdomāties, ka vēsture un māksla ir tepat līdzās, tikai ikdienas steigā mēs, ejot garām, to nepamanām, nesaskatām kultūras mantojuma nozīmīgumu.
       Šāda veida mācību stundas ir liels ieguvums mums visiem. Rodas vēlme pētīt kultūras objektu vēsturisko izcelsmi un mākslinieku radīto darbu no citu skatu punkta.

                                                                              Deniss Dronovs, 10.klases skolnieks
"Ir tāds ciems – Umļekāns"

       Trešdien, 23. septembrī, Preiļu Kultūras namā , pieminot un atceroties Lūcijas Preises un viņas ģimenes izsūtīšanu 1949.gada 25.martā,norisinājās uzvedums "Ir tāds ciems – Umļekāns".
       Lūcija Preise – dzimusi 1908.gadā, Liezeres pag. Andrēnos, mirusi 2003.gadā Preiļos.
       Ar ģimeni tika deportēta uz Amūras pagasta ciemu – Umļekānu. Par piedzīvoto viņa rakstījusi burtnīcās, pēc kurām vēlāk tapusi atmiņu grāmata. Šajā dienasgrāmatā ir iemūžināti sāpīgi dzīvesstāsti, pret izsūtītajiem izturējušies kā pret lopiem, veduši lopu vagonos, daudziem piemetušās slimības, utis. Svētlaime bijusi tad, kad tos izlaiduši Irkutskā – turp bija pirts. Baikāla ūdenī visas slimības kā ar roku atņēma. Taču priekšā bijis vēl garš un smags ceļš…
       Pasākuma ietvaros visiem tika dota iespēja apvienoties, kopīgi izdziedot tādas dziesmas kā "Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme", "Ak, tālais draugs", "Sudrabotās sliedes", "Ziemas svētki svešumā", "Zilie virši", "Kas tie tādi, kas dziedāja", ko latvieši dziedājuši deportācijas laikā, izjūtot sāpes un rūgtumu, kas tos skāra. Uzvedumu vadīja aktrises Sarmīte Rubule un Aija Dzērve.
       Šādās tikšanās reizēs mēs pāršķiram latviešu tautas dzīves traģiskākās lappuses. Tā ir mūsu vēsture….
                                                                             Marta Lazdāne, 10.klases skolniece
 
Simbolu valoda, Rīgas kultūrvēsturiskajā mantojumā

       Ceturtdien, 17.septembrī, projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros 10. - 12. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Tur skolēni izbaudīja unikālu un interesantu ekskursiju, kas saistīta ar jauno kompetenču programmu.
Kā pirmā tika apmeklēta āra ekskursija "Simbolu valoda. Rīgas kultūrvēsturiskais mantojums", kuras maršruts vijās gar Mākslas akadēmiju, Kr. Valdemāra ielu, Elizabetes ielu, Antonijas ielu, Alberta ielu un Strēlnieku ielu, kur apskatījām vēsturiski daiļās jūgendstila ēkas. Šī bija unikāla iespēja skolēniem izpētīt simbolus, kas izgrezno senos Rīgas namus, atgriezties vēsturē un izprast, ka simboli atrodas mums visapkārt, tajos slēpjas neskaitāmi daudz nozīmju.
       Tālāk mēs devāmies uz Swedbank centrālo filiāli, kur tikām viesmīlīgi uzņemti. Mēs varējām iejusties baņķieru lomā, palauzīt galvas āķīgu uzdevumu risināšanā un izprast to, kādas īpašības bieži vien cilvēkus attur no savu mērķu sasniegšanas, izspēlējot lomu spēles.
       Paldies jāsaka skolotājām – Jeļenai Saulītei, Sandrai Rivčai, Nadeždai Kovalenko un skolotājai Žannai Ļebedevičai par lieliski sagatavoto ekskursiju.
                                                                               Marta Lazdāne, 10.klases skolniece
 
“Olimpiskā diena 2020”

       “Fiziskās aktivitātes sniedz ilgtermiņa veselības ieguvumus ikvienam! Sportojot atjaunojas enerģija, un tas var būt tikpat viegli, kā iziet pastaigā ar suni vai tikpat izaicinoši, kā noskriet maratonu,” aicina LOK prezidents Žoržs Tikmers.
Kā jau ik gadu arī mūsu skolas skolēni atsaucās šim aicinājumam.
       Šogad, Olimpiskās dienas ietvaros, nolēmām savu skrējienu veltīt skolas 76. dzimšanas dienai.
       Labākie rezultāti:
starp zēniem:
Aleksandrs Pahomovs 12.kl. - 21 aplis;
Nikita Skutelis 7.kl. - 20 apļi;
Daniils Grigorjevs, 7.kl. - 16 apļi.
starp meitenēm:
Viktorija Mironova, 5.kl. - 16 apļi;
Novikova Alīna, 8.kl. - 16 apļi;
Zinovjeva Marija, 12.kl. - 15 apļi
 
 
Konkursa "Gada jaunais autovadītājs" klātienes nodarbības

       Pirmdien, 14. septembrī Preiļu 2. vidusskolā viesojās CSDD pārstāvji, kuri 11. un 12. klasei pirmās stundas laikā, skolas pagalmā vadīja 40 minūtes ilgu nodarbību. Tās teorētiskajā daļā tika atgādināts skolēniem par drošību pie stūres un alkohola un narkotisko vielu ietekmi uz autovadītāja uztveri un reakcijas spējām. Nodarbības praktiskajā daļā skolēniem un skolotājiem bija iespēja izmēģināt brilles, kas radīja 2 promiļu reibuma ilūziju un mēģināt iziet starp konusiem. Diezgan ekstrēma aktivitāte bija iesēsties automašīnā, kuru, iestiprinātu metāla stalažās, apgrieza otrādi un mācīja pareizi, nesavainojoties no tās izlīst. Nodarbība gan radīja spilgtas emocijas, gan sniedza daudz noderīgas informācijas jaunajiem un topošajiem autovadītājiem, jo cilvēkam jābūt sagatavotam arī bīstamām situācijām uz ceļa.


                                                                              Laura Grigule, 12.klases skolniece

 
AKTUALITĀTES SEPTEMBRĪ  
Tūrisma diena 2020

       Tūrisma diena-tā ir lieliska iespēja pavadīt laiku brīvā dabā un apgūt daudzas prasmes un iemaņas, kas pilnībā atbilst kompetenču pieejas jaunā mācību satura ieviešanai.
       4. septembrī, pēc otrās mācību stundas, 5.-12.kl.skolēni un klašu audzinātāji pulcējās skolas pagalmā, lai pēc skolas direktores Nadeždas Hļebņikovas uzrunas, dotos uz Preiļu pilsētas parku un piedalītos dažādās aktivitātēs, papildinot zināšanas (vai arī apgūstot jaunas) dažādos mācību priekšmetos:
- vizuālajā mākslā (veidojot fantastiskas gleznas no dabā pieejamajiem materiāliem);
- ģeogrāfijā, vēsturē, informātikā (darbojoties stacijā ”Labākie fotokorespondenti”);
- uzņēmējdarbība, plānošana (stacijā ”Būvniecības speciālisti”);
- stiprināt klases kolektīva saliedētību un baudīt jaukus kopā būšanas mirkļus.
       Katrai klasei sava maršruta shēma, katrā kontrolpunktā (kopā 7) jāveic dažādas aktivitātes. Tas ir daudz vai maz-to izvērtēt nav iespējams, bet skolēnu un skolotāju uzmundrinājuma saucieni un smaidi visu sejās liecināja par to, ka viss izdevās!
       Paldies sk. Artūram Livmanim, Olgai Borisovai, Tatjanai Svetlovai, Ilonai Podskočijai, Regīnai Ivanovai, Aivaram Podskočijam, Olgai Siliņai, Nataļjai Kondratjevai un Žannai Ļebedevičai, ka iesaistījās šī pasākuma organizēšanā.
                                                                             Direktores vietniece audzināšanas darbā Ž.Ļebedeviča
 
 
Izmaiņas darba kārtībā izglītības procesa organizēšanai Preiļu 2.vidusskolā,
ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.
 

          Tavam izziņu ceļam
          Kuģa buras ir baltas,
          Bet pretī traucoties dažādām vētrām,
          Tas rūdījumu rod
          un atkal jaunas alkas
          pretī nezināmajam sauc,
          jo debesis plašas...
          Un nezināmo apgūt
          Sirds tevi sauc...


                        Sveicam visus skolēnus, skolotājus un vecākus
                                      jauno mācību gadu uzsākot!

8:45 pulcēšanās audzinātājas kabinetā - 1., 2., 3., 4., 12.klase.

9.10 -
5.-11. klases dodas katra uz savu norādīto vietu skolas stadionā (neieejot skolā).
- Vecākus lūdzam būt saprotošiem un Covid-19 pandēmijas laikā savus bērnus gaidīt skolas pagalmā (skolas telpās gaidīsim tikai skolēnus).
-
1.klases skolēnus līdz kabinetam pavadīs skolas darbinieki, sagaidot pie skolas centrālās ieejas.
9.15 – 10.00 (aptuveni) svinīgs Zinību dienas svētku brīdis skolas stadionā.

Pēc svinīgās līnijas:
-
12.klases skolēni pavada 1.klases skolēnus uz klasi;
-
1., 2., 3., 4., 12. klases skolēniem klases audzināšanas stunda kabinetos;
-
5.-11. klasēm audzināšanas stundas notiks skolas apkārtnē vai brīvā dabā.
- Vecāki bērnus sagaida skolas pagalmā
11.30

Lietus gadījumā:
8.30 - klases audzinātāja kabinetā ierodas un sagaida skolēnus;
9.00 - skolēni ierodas skolā;
9.15 radiolīnija:
     - skolas direktores apsveikums;
     - Skolēnu pašpārvaldes prezidenta apsveikums;
9.20 klases audzinātājas stundas ar izglītojamajiem.

Foto 1 no pasākuma
Darba kārtība izglītības procesa organizēšanai Preiļu 2.vidusskolā,
ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā
.
 

Šī gada 24.jūlijā notika Preiļu 2.vidusskolas 12.klašu izlaidums

       Pagājušais 2019./2020. mācību gads bija ļoti neparasts un pārbaudījumu pilns. Kas nu zināja, ka, skolu beidzot, būs tik daudz neizprastu lietu un šaubu… Tieši tāpēc mums, 12. klases absolventiem, bija īpaši sarežģīti pārvaŗēt grūtības un noskaņot pašiem sevi uz to, ka viss būs labi un izlaidums tomēr notiks.
       Ikviens skolēns sapņo par strukturētu grafiku, noteiktu sarakstu ar konkrētiem datumiem un skaistu izlaidumu, kurā būs visi tavi draugi, radinieki un sirdij mīļi cilvēki… Kā jau visiem ir zināms, mūsu klasei viss bija mainījies tik strauji, ka pat nevarējām izsekot līdzi visiem jaunajiem grozījumiem un lēmumiem. Par laimi, eksāmeni un izlaidums mums tomēr
bija!!!
       Vēlētos piebilst, ka visu šo laiku, kad notika eksāmeni un sagatavošanās izlaidumam, kopā ar mums vienmēr bija mūsu mīļā skolotāja Žanna un skolas administrācija. Diez vai mēs gūtu tikpat labus panākumus, ja ik soļa nejustu siltumu un nepieciešamo atbalstu no mūsu skolotājiem!
       Mēs bijām patiesi laimīgi un lepni saņemt savus ilgi gaidītos atestātus izlaidumā, 24. jūlijā! Kopā ar mums bija tikai paši tuvākie un svarīgākie cilvēki - vecāki, brāļi un māsas, labākie draugi. Viesu, protams, bija maz, bet mēs bijām pateicīgi par iespēju piedzīvot tik skaistu mirkli kopā ar tuvākajiem!
       Neskatoties uz grūtībām, kas bija mūsu un visu šī gada absolventu ceļā, mēs pabeidzām skolu ar ļoti labiem rezultātiem. Savu klasesbiedru vārdā gribu teikt paldies Preiļu 2. vidusskolas skolotājiem PALDIES par zināšanām, dzīves gudrību un iedvesmu, kas šobrīd palīdz mums turpināt mācības jau citās izglītības iestādēs, bet mēs vienmēr atcerēsimies mūsu mīļo skolu, skolotājus!
       Ceram uz drīzu tikšanos!
                                                                                                       12. klases absolvente Ksenija Zabalejeva

Foto 1 no pasākuma

Foto 2 no pasākuma

Šī gada 26.jūnijā notika Preiļu 2.vidusskolas 9.klašu izlaidums

Foto no pasākuma