Advente ir klāt!

       4.decembrī Preiļu 2.vidusskolas saime pulcējās skolas zālē, lai skolēnu pašpārvaldes veidotajā adventes vainagā, iedegtu pirmo svecīti. Vainags simbolizē mūžīgu dzīvošanu, bet svecītes gaisma tajā - cerību tumšajā ziemas periodā. Adventa vainaga tradīcijas pirmsākumi meklējami jau tālajā piektajā gadsimtā. Šogad mūsu vainaga vidū bija piektā, balta svece, kas simbolizē Dieva jēru un grēku piedošanu, un to aizdedzina pašā Ziemassvētku vakarā.
       Direktore Nadežda Hļebņikova aizdedzot pirmo svecīti un uzrunājot klātesošos, novēlēja visiem klusu, mierpilnu un pozitīvām emocijām pilnu šo adventes laiku. Pasākumā skanēja skolas vokālā ansambļa “ Harmonija” izpildītā dziesma, kas lika sajust svētku tuvošanos, ko mēs visi tik ļoti gaidām.

                                                                                         Vjakse Eva, 11. klases skolnieceAKTUALITĀTES DECEMBRA mēnesī  
 

       Второй год подряд 24 ноября танцевальный коллектив Прейльской средней школы №2 «Ассорти» (8-12 классы) порадовал своим выступлением пожилых людей, которые собрались в Доме культуры Личи на традиционные посиделки. В этом году мы танцевали 2 танца: «Две подружки» и «Ласточка». Украсили наши номера яркие костюмы. Нам очень приятно доставлять радость зрителям своими танцами.
   

                                                                   Руководитель танцевального коллектива
                                                                                     Прейльской средней школы №2
                                                                                       Гаврилова Римма Арсеньевна

Mēs Latvijai

       Jaukā un mierīgā 16. novembra rītā skolas aktu zālē notika svinīgs pasākums, veltīts mūsu valsts simtgadei. Zālē valdīja prieks un lepnums par šiem burvīgajiem svētkiem.
       Ir ļoti svarīgi zināt un atcerēties, ar ko mūsu Latvija ir īpaša, un ko esam izdarījuši mēs, skolēni un skolotāji, lai padarītu savu dzimteni vēl labāku. Tieši ar šo mērķi tika organizēts šis koncerts.
     
       Pasākuma laikā mēs atcerējāmies vēsturiskus notikumus un tās grūtības, ar kurām sastapās Latvijas tauta, lai pasludinātu valsts neatkarību, un vēlāk, lai to atjaunotu. Mūsu ansambļu un kora izpildījumā skanēja latviešu un latgaliešu dziesmas. Tika apkopots un prezentēts viss tas, ko esam izdarījuši šī gada laikā: piedalīšanās vairākās akcijās, novēlējumu rasktīšana, daudzi pasākumi, Tēvzemes nedēļas ietvaros, (viktorīnas, radošās darbnīcas, eseju rakstīšana, pasākums “Pa atmiņu takām...”) utt. Valsts simtgades svētkos visus apsveica skolas direktore Nadežda Hļebņikova un viesi: izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis. Pasākumā tika pasniegti atzinības raksti un pateicības mūsu skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.Mēs esam gandarīti par paveikto un centīsimies būt tikpat aktīvi un strādīgi. Simtgade ir ļoti svarīga visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tāpēc apsveiksim arī savus tuviniekus un ar mīlestības pilnu sirdi, sagaidīsim mūsu valsts dzimšanas dienu!
                                                                    Ksenija Zabalujeva, 11. klases skolniece
Pa atmiņu takām…

        14. novembrī Preiļu 2. vidusskolā notika vēstures stunda vidusskolēniem “Pa atmiņu takām”. Šinī stundā ne tikai izglītojošs materiāls par Preiļu novada vēsturi, bet arī mūsu skolas ciemiņu stāsti-atmiņas par kara un okupācijas laiku.

   
        Šīs stundas laikā skolēniem bija iespēja uzzināt interesantus faktus par Preiļu vēsturi prezentācijā “Preiļu novads 1918-2018”. Klausoties projekta “Preiļu novada personības” prezentācijā, skolēni atklāja, cik patiesībā Preiļi ir bagāti ar novadniekiem, kuri nesuši Preiļu vārdu pasaulē. Projektus iepriekš bija sagatavojuši paši vidusskolēni.

   
 
        Īpaši atmiņā palika smeldzīgais un emocionālais mūsu skolas viešņas, politiski represētās Dzidras Preises dzīvesstāsts. Viņa atklāti stāstīja par savu dzīvi brīvās Latvijas laikā, kara šausmu ienākšanu viņas ģimenē, deportāciju uz Sibīriju un atgriešanos dzimtenē. Lai arī cik daudz ir nācies pārciest, kundze atgādina, ka nekad nedrīkst padoties, pārstāt augt un izglītoties.

        Iedvesmojošā Valentīna Liniņa savukārt atgādināja nebaidīties no kļūdām, un, ka sēžot maliņā, lielas lietas paveikt nav iespējams. Viņa ir deputāte, skolotāja Salas pamatskolā, bijusi aktīva sportiste un ir pat izdevusi grāmatu! Liniņas kundze ir priecīga, ka var darīt labu mūsu novadam un aicina iesaistīties arī jauniešus.

                    
        Pēc šī pasākuma vidusskolēni bija vienisprātis, ka šādas vēstures stundas ir krietni vien interesantākas un atmiņā paliekošākas par parastām ikdienas stundām. Skolēni ne vien uzzināja daudz jauna par savu dzimto novadu, bet arī dzirdēja padomus un atziņas no pieredzējušiem, sirds gudriem cilvēkiem.
                                                                    Laura Grigule, 10.klases skolniece
 
Уроки истории в основной школе

       С 12 по 15 ноября мы, ученицы 10 класса Дарина Пискунова и Марианна Кивриня, проводили уроки истории для учеников основной школы. Мы приготовили для них такие задания: «Слово по вертикали», «Даты и события», «Блеф-клуб». Нашей задачей было проверить, насколько хорошо они знают Латвию и её историю, а также рассказать новые и интересные факты, о которых они ещё не знали. Алла Андреевна, учитель истории, которая помогала нам в проведении уроков, разделила ребят на команды. Было очень приятно наблюдать за их слаженной работой,  а  если  у них  появлялись какие-то вопросы, то мы приходили

им на помощь. По отзывам ребят мы поняли, что им очень понравилось, и они с удовольствием примут участие в похожих мероприятиях и в дальнейшем. Мы благодарны Алле Андреевне за то, что она предложила нам провести такие уроки, и, если появится такая возможность, мы с радостью примем участие и в следующем году.
                                               Дарина Пискунова и Марианна Кивриня, 10класс
 
 

Preiļu 2. vidusskolas IERINDAS SKATES,
kas veltīta LATVIJAS SIMTGADEI NOLIKUMS (09.11.2018.)        3.-5. klašu grupā 1. vietu ieguva 3. klase, 2. vietu - 4. klase un 3.vietu – 5. klase. Labākais komandieris- Milana Backāne (3.kl.)
        6.-8. klašu grupā 1. vietas ieguvēji ir 7. klases kolektīvs, 2. vietu ieguva 8. klase un 3. vietu- 6. klase. Labākais komandieris- Antons Kondratjevs (6.kl.)
        9.-12.klašu grupā 1. vietu ieguva 11. klase, 2. vietu- 12. klase, 3. vietu- 10. klase. Labākais komandieris- Artjoms Dronovs (11.kl.)
        9.-12. klašu grupā 2 skolēniem no katras klases uzstāšanās laikā bija nepieciešams individuāli izpildīt komandiera dotās komandas. Par izcilu un labu komandu izpildījumu tika apbalvoti 11. klases skolēni Ksenija Zabalujeva un Sandis Brokāns.
        Pasākuma laikā varēja vērot, cik sagatavotas bija visas klases un kāda bija viņu tieksme pēc uzvaras. Skolēni centās cik vien var precīzāk izpildīt komandas, un visiem tas izdevās. Radās patīkamas sajūtas un lepnums par to, cik patriotiski ir mūsu skolas skolēni! Cerēsim, ka šī tradīcija turpināsies un jau nākošgad visas klases uzrādīs vēl labākus rezultātus!

                                                                   Ksenija Zabalujeva, 11.klases skolniece

 
        9. novembrī mūsu skolā notika Latvijas simtgadei veltīta ierindas skate. Šī pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu patriotisma apziņu un lepnumu par savas skolas/klases kolektīvu, uzlabot stāju, audzināt skolēnos disciplinētību, ritma un tempa izjūtu.
        Pasākuma laikā daži skolnieki, kas darbojas jaunsardzē, nodeva jaunsargu zvērestu.
       Klašu uzstāšanās laikā tika vērtēts: ierindas mācības elementu un komandiera doto komandu izpildes precizitāte, klases vienotais tēls ierindā (mīmika, devīze, apģērbs, emblēma), komandiera balss, stāja, kopējais iespaids un ziņojums. Klašu sniegumu vērtēja Preiļu 2.vidusskolas absolvents Viktors Vjakse, Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona virsleitinants, direktores vietniece izglītības jomā Anda Mihailova un jaunsargu instruktors Jānis Ozoliņš. Katrā klašu grupā 1. vietas ieguvēja komanda tika apbalvota ar kausu un diplomu, 2., 3. vietas ieguvēji ar diplomiem. Diplomus saņēma arī labākie komandieri un individuālo komandu izpildītāji.
 

Apsveic Latviju ar patriotiskiem svecīšu zīmējumiem!

 
10 idejas Latvijas dzimšanas dienas sagaidīšanai  
60 лет зданию нашей школы

        Школа - это наш второй дом, куда мы спешим по утрам. О школе, как о доме, мне и хотелось бы рассказать.
        Самая первая русская школа существовала с 1865 года, она была двуклассной. Затем со временем появились шестиклассные русские школы. В 1944 году была основана Прейльская средняя школа, классы которой находились в разных зданиях: например, с 5-ого по 10-ый классы располагались в большом здании на улице Тиргу 4, 1-2 начальные классы разместились в здании на улице Бривибас 17, а ребята 3-4 классов занимались на Липовой улице. В 1956 году в школе было уже 457 учащихся, поэтому было принято решение о строительстве новой школы на 600 учеников под руководством Максимова Ивана Калистратовича - директора школы и просто хозяйственного человека.

         
Читать больше...                 Анастасия Дектерёва, ученица 8 класса
 
AKTUALITĀTES NOVEMBRA mēnesī  
Детский и юношеский конкурс-фестиваль «Mēs Latvijai»

        Латвийское общество «Ассоциация культурного и эстетического воспитания молодёжи» уже не первый год проводит детский и юношеский конкурс-фестиваль «Mēs Latvijai». В этот раз и мы решили принять участие. Танцевальный коллектив Прейльской средней школы №2 «Ассорти» успешно прошёл первый тур и 22 октября в Риге на сцене Дворца культуры ВЭФ выступал во 2-ом туре с двумя танцевальными номерами.
        Во втором туре участвовало 39 коллективов с 64 номерами. География коллективов – Рига, Саласпилс, Елгава, Иецава, Адажи, Рундале, Бауска, Резекне, Прейли. Особые гости фестиваля – коллектив из Украины «Джеральце». Мы очень довольны, что показали себя и посмотрели на других. Будем и дальше оттачивать своё мастерство.
                                         

                                                                   Руководитель танцевального коллектива
                                                                                     Прейльской средней школы №2
                                                                                       Гаврилова Римма Арсеньевна
Dzejas un mūzikas uzvedums “VEIDENBAUMS. LIVE” Preiļos

       19. oktobra vakarā mēs, vidusskolēni un klašu audzinātājas, programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, Preiļu KN apmeklējām Rēzeknes teātra “JORIKS” Dzejas un mūzikas uzvedumu “VEIDENBAUMS. LIVE”.
       Uzvedums bija veltīts latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam (1867- 1892), kura dzeja joprojām interesē literatūras mīlētājus, atver lasītājiem acis uz pasauli un turpina iedvesmot.
       Visa uzveduma laikā talantīgi aktieri lasīja Veidenbauma dzeju, dziedāja dziesmas ar viņa vārdiem, un tas viss atstāja ļoti lielu iespaidu. Dzīvā mūzika, aktieru emocijas, brīnišķīgās balsis, spēle, atmosfēra... Tas tiešām bija lieliski, pārsteidzoši un skaisti!
       Tas bija kaut kas jauns un līdz šim nekad neredzēts. Paldies par šo jauko pieredzi, interesantu vakara pavadīšanu un iespēju tuvāk iepazīties ar Eduarda Veidenbauma dzeju!

                                                                           Ksenija Zabalujeva, 11. klases skolniece
 
“Ezis, kurš mīlēja slepeni”

       Pēdējā dienā pirms rudens brīvdienām 3. klases skolēni apmeklēja Rēzeknes teātra “Joriks” viesizrādi “Ezis, kurš mīlēja slepeni”. Programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, bērni varēja noskatīties šo izrādi bez maksas.
       Kamēr skatītāji ieņēma savas vietas, aktieri pilnīgi negaidītā un neparastā veidā jau darbojās: viņi spēlēja “garlaikošanos”. Kāds no izrādes varoņiem piedāvāja stāstīt jokus, un ar to sākās pasaka...
       Skolēni smējās, priecājās un juta līdzi notiekošajam. Bērnu sajūsma liecina par ļoti labi izdevušos teātra izrādi.
       Paldies Preiļu 2. vidusskolas organizatorei Žannai Ļebedevičai un programmas “Skolas soma” veidotājiem, par šo lielisko iespēju baudīt aktieru spēli.
                                                                         Ludmila Martinova, 3. klases audzinātāja

Посвящение в первоклассники

       В пятницу 18 октября 2018 года в нашем школьном зале прошло прекрасное мероприятие - посвящение в первоклассники. Собралась вся начальная школа, родители, учителя и сами «виновники» - 1 класс. Было очень много всего интересного: театральное выступление про двух лесных медсестёр и зверей, конкурсы на ловкость и смекалку, задорные танцы, мудрые загадки, прекрасные стихи и песни про школу. В гости к ребятам пришли Василиса Премудрая, Маша и Медведь – они стали ведущими этого праздника.
       Девчонки и мальчишки были очень активными, во всём участвовали с удовольствием, и на празднике всем было весело и интересно. И, конечно, главный момент праздника – клятва первоклассников, после которой директор нашей школы Хлебникова Надежда Прокофьевна поздравила всех и торжественно вручила каждому первокласснику ученический билет. Также Надежда Прокофьевна поблагодарила всех участников праздника и подарила каждому классу по игре и по плюшевому фрукту или овощу.
       Спасибо всем, кто подготовил и провёл такой замечательный праздник для всей начальной школы! А нынешним первоклассникам мы желаем успехов и интересной школьной жизни!
                                                                            Антон Кондратьев, 6 класс

Посвящение в пятиклассники

       18 октября нас, учеников 5 класса, посвятили в пятиклассники. Всё прошло интересно, нам очень понравилось. Мы смеялись и шутили, настроение у всех было отличное.
       В этот день нам пришлось пройти несколько испытаний, чтобы стать настоящими пятиклассниками. Первый конкурс был «Паутинка». Мы должны были пролезть через протянутые нити и не задеть их, а потом выбрать, в какую сторону пойти: влево или вправо. От этого выбора зависело, что нам придётся съесть: лимон или чеснок. Этот конкурс показал, какие мы спортивные и активные. Во время второго конкурса мы показали, что можем преодолевать трудности, а третий конкурс оказался для нас лёгким, надо было сделать всего лишь пирамиду из стаканчиков. Конкурс открыл в нас сноровку и сообразительность, а также мы поняли, как важно быть одной командой. Четвёртый конкурс нам понравился больше всего тем, что приз был сладким, а мы любим сладости. В пятом конкурсе нам нужно было рассказать о наших хороших качествах, а у нас их немало, поэтому и здесь мы справились с заданием. Дальше были соревнования на силу и выносливость: мальчики отжимались, а девочки прыгали через скакалку.
       А ещё мы демонстрировали свои вокальные данные и много рассказывали о себе, чтобы другие ребята узнали нас получше с разных сторон. В конце мы дали торжественную клятву пятиклассника, и только после этого нас окончательно приняли в основную школу, где мы будем продолжать раскрывать свои таланты и способности.
       Спасибо ребятам из основной школы и учителям за замечательное мероприятие, а нашему классному руководителю Елене Евгеньевне, нашим родителям и друзьям за помощь и поддержку!
                                                                                             Ксения Луриня, 5класс
5.klases brauciens uz Jasmuižu

       12 oktobrī mēs, 5.klases skolēni, pateicoties programmai "Skolas soma", bijām J.Raiņa muzejā Aizkalnē. Mums tika piedāvāta darbnīca "Svečiniek, lej sveces." Vadītāja Solvita mums stāstīja par sveces veidošanas procesu, par bitēm, kā arī uzklausīja un sniedza atbildes uz mūsu jautājumiem. Mums parādīja māju, kurā dzīvoja dzejnieks. Mēs pastaigājāmies pa viņa istabām, kurās atrodas vecas mēbeles un pie sienām daudz fotogrāfiju. Mums rādīja traukus, kas gatavoti no māla, kurus cilvēki senatnē izmantoja. Mums ļoti patika muzeja apkārtne: lielās šūpoles, interesants gaisa tilts, milzīga liepa, kas auga tad, kad Jasmuižā dzīvoja Rainis. Mēs vārējām apķert šo liepu un smelties no tās enerģiju.
       Mums patika šis brauciens, un pateicoties muzeja darbiniekiem, kuri bija ļoti viesmīlīgi, saprotoši un atsaucīgi, mēs uzzinājām daudz jaunas un noderīgas informācijas.

                                                                         Ksenija Luriņa un Nikita Skutelis 5.klase
 
Labo darbu nedēļa

       Labo darbu nedēļas laikā, mūsu skolas 10.-12.klases skolēni kopā ar sociālo pedagogu Lidiju Ceriņu, skolotājām Ritu Lazdu un Žannu Ļebedeviču sarūpēja rudenīgas dāvanas, nogadājot tās uz Preiļu novada Labklājības pārvaldi 18. oktobrī.
       „Mēs saprotam, ka ne visiem ir piemājas dārziņš, lai izaudzētu to, kas nepieciešams ikdienā, tāpēc vēlējāmies dalīties...”
                                           
                                Jana Novikova, 12.klases skolniece

Labo darbu nedēļa Preiļu novada Labklājības pārvaldē

Неделя добрых дел

Делаем пальчиковый детский театр
       Сначала мы нашли и скопировали фигурки животных и людей. Потом их вырезали, наклеили на плотную бумагу. Затем ещё раз вырезали фигурки. Канцелярским ножом сделали отверстия для пальчиков. И пальчиковый театр готов!

Уборка территории школы
       На неделе добрых дел мы решили помочь нашей школе убрать часть территории вокруг неё. Погода стояла солнечная и тёплая, поэтому работалось легко и весело. Часть ребят граблями убирали листья, а мальчики выносили листья. Правда, листьев было много, и они ещё медленно падали вниз. Но мы справились с ними!

Идём в гости в детский сад
       Чтобы пойти в гости к малышам, наш театральный коллектив «Комедианты» сначала подготовил кукольный спектакль по русской народной сказке «Репка». В детском садике нас встретили радушно. Малыши внимательно смотрели сказку. Сказка ребятам очень понравилась. После выступления мы подарили малышам пальчиковой театр и сладости. Ребята и воспитатели поблагодарили нас за

 выступление и пригласили к себе в гости ещё. Мы обязательно придём в гости к малышам с новым спектаклем.

                                                                                       Фишер Денис, 7класс

8 класс на неделе добрых дел
       На неделе добрых дел мы, 8-классники, помогали нашей школе. Наш класс расставлял стулья в школьном актовом зале для встречи с будущими первоклассниками, для мероприятия - посвящение в пятиклассники и для театральной постановки для начальной школы. Также мы помогали переносить макулатуру (её надо было переместить в другое место). Мы очень рады, что смогли хоть немного помочь нашему «второму дому», поучаствовав в неделе добрых дел.
                                                                                         Диана Иванова, 8класс

Неделя хороших дел
       Совсем недавно в нашей школе проходила неделя добрых дел, на которой каждый класс сделал что-то полезное и приятное нашему городку или его жителям.
       Наш 9 класс, хоть и добрый, но довольно ленивый, поэтому добрых дел мы сделали немного, но зато делали их со всей душой. Мы сходили в садик «Auseklītis» и помогли убрать территорию, за что сотрудники садика нам были безумно благодарны, так как работы там было немало. Ещё наши мальчики помогали загружать сграбленные раньше листья в грузовик, им пришлось изрядно попотеть, но наши мальчики и не на такое способны.
       Вот так мы помогли нашему Прейли и поняли, что дарить другим добро приятно! Советуем попробовать и вам.
                                                                            Алиса Мартынова, 9 класс

Interesantā ekskursija uz Sārema salu

       2018.gada 11.oktobrī 9.-12.klases skolēni kopā ar audzinātājām devās garajā, bet ļoti intresantajā braucienā uz Igaunijas Sāremā salu.
       Mums bija lieliska iespēja pārcelties ar prāmi pāri līcim un šūpoties līdzi viļņiem veselas 27 minūtes. Pirmais apskates punkts bija Poides baznīca, par kuru uzzinājām, ka tā ir viena no vecākajām baznīcām uz salas. Tālāk mēs braucām uz Orisāres pilsdrupām, kur izstaigājām vistumšākos tuneļus, takas pa to. Pēc tam devāmies uz Angas vējdzirnavu parku un apskatījām vairākas vējdzirnavas. Pēc tam braucām uz Pangas stāvkrastu, kur sajutām maigo jūras vēju matos. Skaista, fantastiska vieta pastaigām !

       Vakaram tuvojoties devāmies uz mūsu atpūtas bāzi pie Karujarves ezera krasta. Naktij iestājoties, notika 10.klases iesvētīšana, kuras beigās desmitie deva zvērestu un pildīja atraktīvus uzdevumus kopā ar audzinātāju. Pēc aktīvā vakara mēs visi devāmies gulēt un centāmies uzkrāt spēkus nākamajai dienai.       Ekskursijas otrajā dienā, tas ir, 12. oktobrī, pēc pamošanās, pēc sātīgām brokastīm, devāmies uz Serves bāku, no kuras varējām vērot skaisto skatu uz Baltijas jūru. Tur bija tik skaisti, ka likās uz brīdi aizraujas elpa. Nākamā pietura bija Sāremā militārās bāzes un bunkuri, kur mēs apskatījām kara munīciju, dažādus lielgabalus, Padomju laika apģērbu, nozīmītes, skolas solus, u.c.
       Ap pusdienlaiku, saulei spoži spīdot, apskatījām Kuresāres cietoksni- skaista arhitektūra, atrašanās vieta-parks. Fantastiski! Patika tas , ka paši varējām izstaigāt pili un apskatīt visu, kas interesē . Pēdējā apskates vieta - Kāli meteorīta krāteris, ģids mums izstāstīja dažus faktus par šo vietu, tas bija ļoti interesanti. Pārsteidza krātera izmēri, tas bija tik milzīgs, kaut gan patiesībā tur bija nokritusi tikai daļa no meteorīta. 
       Dienas noslēgumā devāmies iepirkties uz tirdzniecības cenru un paēst siltas pusdienas.
Kaut arī bijām noguruši, bijām priecīgi par ekskursiju, jo bija jautri un interesanti. Manuprāt, šī ekskursija bija izdevusies fantastiska! Skolēni palika draudzīgāki, turklāt mēs jauki pavadījām nedēļas nogali, uzzinājām daudz jauna.
       Paldies skolotājām Žannai ,Lidijai, Ritai par organizēto ekskursiju!

                                                                 Marija Zenovjeva, 10.klase, Eva Vjakse, 11.klase
Īsteno sapni par savu biznesu

       10. oktobrī vidusskolēniem mūsu skolas aktu zālē notika interesanta tikšanās. Pie mums viesojās Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra (LUC) pārstāvji. Šī pasākuma mērķis - iepazīstināt mūs, skolēnus, ar uzņēmējdarbību un pārbaudīt zināšanas šajā jomā.
       Pirmais uzdevums, kas bija jāveic - tiešsaitē atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar biznesu, ekonomiku, uzņēmumiem Preiļos un visā Latvijā utt. Tas bija diezgan interesanti, jo laiks atbilžu sniegšanai bija ierobežots, un mēs varējām uzreiz redzēt, vai atbilde ir pareiza, cik punktu ieguvām un kādā vietā pēc punktu skaita ierindojāmies.

       Pasākuma gaitā mums pastāstīja, kas ir nepieciešams uzņēmuma dibināšanai, kādai ir jābūt biznesa idejai, cik lieli līdzekļi ir nepieciešami, kā kļūt par uzņēmēju tieši Preiļos un vai uzņēmējdarbībai Latvijā ir nākotne. Ar savu pieredzi padalījās Preiļu novada jaunie uzņēmēji-
autoservisa, datorgrafikas dizaina darbnīcas un topošās Metāla mākslas galerijas īpašnieks Aleksandrs Nesterjuks un Kristīne Anspoka, ātrās ēdināšanas treilera “Žubītes virtuve” īpašniece.

       Vēlāk mūs gaidīja vēl viens uzdevums- grupās izdomāt, apspriest savu biznesa ideju un tad prezentēt to. Varēja novērot, cik aktīvi un kreatīvi ir mūsu skolēni, jo biznesa idejas bija dažādas- cukurvates biznesa uzsākšana, iepirkumu maisiņu ražošana (tos veido no lietotiem apģērbiem) un atpūtas centra atklāšana, kur būs iespēja izklaidēties, skatīties kino, apmeklēt SPA u.c.
       Šī tikšanās papildināja mūsu zināšanas un noteikti ieinteresēja kādu, kurš nākotnē arī kļūs par uzņēmēju. Prieks par 12. klases skolniecēm Zani Švarnoviču un Anželiku Litavnieku, jo viņas bija visaktīvākās un LUC viņām deva iespēju piedalīties Biznesa mēneša noslēguma pasākumā Rīgā.
                                                            Ksenija Zabalujeva, 11.klases skolniece
Школьная олимпиада по латышскому языку

       9 октября в нашей школе проходила олимпиада по латышскому языку среди учеников 7-8 классов. Все ребята готовились к ней. Участвовали из 8 класса девочки: Мельникова Дарья, Фадеева Виктория, Иванова Диана, Дектерёва Анастасия, а из 7 класса - Иванов Иван, Галкин Никита, Орлова Алина, Китов Даниэль. Олимпиада проходила на 2-3 уроке в 25 кабинете.
       Победителями стали :
       1 место - Китов Даниэль (7 класс),
       2 место - Иванова Диана (8 класс),
       3 место - Мельникова Дарья (8 класс).
       Во время олимпиады мы проверили свои знания по латышскому языку, получили новые знания, научились побеждать своё волнение - провели время с пользой! И за это спасибо Даукште Вие Витольдовне, которая составила задания для олимпиадных работ, и нашему учителю латышского языка - Лазда Рите Лаймоновне за полученные знания и поддержку.
                                                                                Фадеева Виктория, 8 класс
 
       Eiropas Komisija no 6. līdz 21. oktobrim organizē akciju Code Week ar mērķi popularizēt programmēšanu un uzaicina arī Latvijas skolas iesaistīties akcijā!

                          Pasākumi
 
Skolotāju diena

       Katru gadu Latvijas skolās tiek atzīmēta Skolotāju diena, un mūsu skola nav izņēmums.
       5.oktobrī tradicionāli 12.klases skolēni noorganizēja pašpārvaldes dienu. Mēs iejutāmies skolotāju lomā, jo vadījām stundas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, un skolotāji varēja pārbaudīt savas erudīcijas prasmes un atjautību.

       12. klases skolēni dalījās savos iespaidos:
       Skolotāju dienā man bija lieliska iespēja būt par Preiļu 2.vidusskolas direktori. Man patika pārvaldīt visus skolas darbus, kaut arī bija liels satraukums par to, vai tiešām es varēšu kontrolēt visu procesu. Liels paldies par šo lielisko iespēju un pieredzi. (Anželika L.)       Man patika vadīt stundas, jo bija interesanti un aizraujoši iejusties skolotāju lomā. Kopumā šī diena bija izdevusies un tā paliks man ilgi atmiņā. (Katrīna P.)
       Skolotāju diena man ļoti patika, jo beidzot varēja iejusties skolotājas lomā un sajust, ka šis nav viegls darbs. (Jūlija N.)
              Es vadīju klases stundu skolotājiem. Skolotāji bija ļoti atsaucīgi un mierīgi. Man ļoti patika vadīt skolotāju dienu, tā bija ļoti liela pieredze. (Kintija L.)
       Pēc mācību stundām notika svinīgs koncerts, kur skolēni apsveica savus skolotājus – jubilārus. Šī pasākuma laikā tika izteiktas daudzas pateicības un mīļi vārdi, un skolotāji bija patiešām laimīgi.
       Skolotāji ir pelnījuši lielu paldies par savu neatlaidīgo darbu un neatlaidību iemācīt, ko jaunu.
                                                                          Jana Novikova, 12.klases skolniece
И снова о футболе

        В четверг, 4 октября, в городе Прейли на искусственном спортивном поле прошли межкраевые соревнования по футболу, в которых приняли участия ученики 8-9 классов. Всего участвовало 9 команд из Ливанского, Прейльского и Варкавского края.
        Несмотря на настоящую осеннюю погоду (было очень холодно и ветрено), ребята играли с удовольствием и радовались забитым голам и полученным наградам. А нам, ученикам 8 класса, удалось поприсутствовать на одной игре и поболеть за наших ребят. Были на соревнованиях и такие команды, в которых участие принимали не только мальчики, но и девочки. Несмотря на результаты, все были рады возможности поиграть в футбол и получили удовольствие от игры с друзьями по команде.
                                                                    Анастасия Дектерёва, 8 класс
 
 


                    ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА-ОРИЕНТИРОВАНИЕ
                                      для учеников 5-9 классов

11.30 – общее построение на 1 этаже ознакомление с правилами игры
11.45-13.30 – ориентирование
13.30 – подведение итогов на 1 этаже школы

 
Фотоориентирование по городу

        2.10.2018 у учеников нашей школы появилась возможность поучаствовать в фотоориентировании, и отказываться, конечно же, никто не думал. Суть этого мероприятия заключалась в том, что мы должны были побывать на разных «станциях», расположенных в парке и его окрестностях, и ответить на вопросы или выполнить задания, связанные с историей нашего города Прейли и Латвии. Например, на первой «станции» нужно было назвать как можно больше улиц нашего города, на второй - сложить пазл, на котором была изображена карта Латвии, на следующей - написать гимн города и страны и т.п. Всего «станций» было 7 и ещё как заключение – небольшая викторина. Всем ученикам понравилось такое мероприятие, так как можно было необычным образом, работая в одной команде с одноклассниками, проверить свои знания о нашей родине, и, возможно, даже узнать что-то новое для себя.
                                                                                Алиса Мартынова, 9 класс

AKTUALITĀTES OKTOBRA mēnesī  

Apsveicam
Kseniju Zabalujevu
par izcīnīto 2.vietu
Jaņa Daliņa piemiņas sacensības soļošanā
U18 sievietes
(29.09.2018.)

 
       
        Violetu Ivanovu
par izcīnīto 3.vietu
 

Apsveicam

Ariandu Ivanov
u, Alinu Orlovu, Kristīnu Denisovu
par izcīnīto 3.vietu
Latvijas Skolēnu 72.spartakiādes finālsacensībās
rudens krosā stafetē meitenēm
3 x 800m distancē
2005.-2006.g.dz. grupā (28.09.2018.)

Активнее, быстрее и выносливее!

       В этом году ученики и учителя нашей школы приняли участие в «Получасовом забеге». Суть этого мероприятия в том, чтобы стать более активными физически, привлечь внимание к активному образу жизни и к бегу и узнать, кто в нашем крае быстрее и выносливее других.
       Всё началось ещё в апреле, а итоги подвели и наградили победителей 26 сентября, потому что всего было 8 этапов по 30 минут. Забег начинался в 18.00, участие могли принимать все желающие: от самых маленьких до самых опытных. Очень удивило то, что было много людей разного возраста - все старались добежать до финиша.
       Ученики из 3-8 классов Прейльской средней школы, а также учителя Римма Арсеньевна и Людмила Николаевна приняли активное участие и были рады поучаствовать во всех забегах. Спасибо тем, кто не бежал, но пришёл поддержать нас.
       Наша «команда» выглядела достойно, и в нашей копилке несколько призовых мест: Вячеслав Крупин и Мартынова Людмила Николаевна - 1 место, а Анастасия Дектерёва - 3 место.
       Порадовала хорошая организация и классная музыка. Спасибо большое всем организаторам, в том числе главному судье Эдгару Вайводу, главному секретарю Виктории Нейштадте и помощникам судьи. Хотим сказать спасибо и Гавриловой Римме Арсеньевне за то, что втянула нас в «Получасовой забег»! Подобные мероприятия, думаю, будем посещать и дальше и участвовать в них только с радостью.
                                                                                   Анастасия Дектерёва, 8 класс


Apsveicam

Vjačeslavu Krupinu

par izcīnīto 2.vietu
Skrējienā pa Ilūkstes pilsētas ielām 2018
(22.09.2018.)

Олимпийский день в нашей школе

       Утром в пятницу, 21 сентября, все ученики нашей школы собрались на Олимпийский день, который в этом году был посвящён настольному теннису. Поэтому сначала все классы отправились в школьный зал, дабы послушать презентацию про этот вид спорта. Её провели Дарина Пискунова и Александр Пахомов, ученики 10 класса, которые уже много лет занимаются теннисом и знают о нём практически всё. Они рассказывали про занятия, про саму игру и про «путешествия» по соревнованиям. Слушать их было очень интересно.

       После презентации мы вышли на стадион на утреннюю зарядку. Весело, под хорошую музыку и вместе с участницами танцевальной группы мы зарядились хорошим настроением, после чего отправились в спортшколу, чтоб поиграть в настольный теннис и посоревноваться в эстафетах.


       В конце мероприятия все получили награды, друг друга поблагодарили, и Олимпийский день закончился. Мне очень понравился праздник в этом году, было очень тепло, светло и радостно! Больше всего мне понравилось играть в настольный теннис: оказывается, я неплохо играл и даже побеждал. Остальным участникам Олимпийский день тоже понравился.

       Спасибо организаторам за хорошо проведённое время!
                                                                                          Кондратьев Антон, 6 класс
Осенний кросс

       20 сентября 2018 года в нашем парке прошел межкраевой школьный кросс. Участвовали команды из школ Прейльского, Ливанского, Аглонского, Риебиньского и Варкавского края. Погода была прохладная, но это не помешало собраться
большому количеству участников. Наша школа приняла участие во всех возрастных группах.
       Сначала дистанцию в 500 м бежали самые юные (2007 год и младше), в том числе я и мои одноклассники. Выстрелил пистолет, и начался забег. Но для некоторых
начало забега стало неудачным, потому что они сразу упали. Зато почти все радовались, когда кросс закончился.
       Награды участники получили в 4 группах: в забеге на 500м, на 800м и на 1000м.

                                                                                      Олеся Романчака, 5 класс
 
 
Матчи по футболу среди школьников

       18 сентября в городе Прейли состоялись матчи по футболу среди школьников, где приняли участие наши мальчики из 4 и 5 классов, играя за команду Прейльской средней школы №2. В первой игре против команды из Рушоны наши победили со счётом 3:1 (отличился Перцев Денис, забив все 3 гола). Во второй игре ребята уступили команде Прейльской 1-ой основной школы со счётом 2:0. В третьей игре с командой из Саласпилса наши спортсмены выиграли со счётом 5:2 (отличился Никифоров Максим - 2 гола, Сергеев Никита - 1 гол, Некрасов Виталик - 1 гол и Перцев Денис - 1 гол). В последнем матче наша команда разгромила Галянскую команду со счётом 9:0 (отличились те же: Перцев Денис - 7 голов, Никифоров Максим - 1 гол и Сергеев Никита - 1 гол). Ребята остались довольны своей игрой, заняв в общем зачёте 2 место. Поздравляем наших футболистов!

                                                                                     Луриня Ксения, ученица 5 класса
Поездка в Сигулду

       17 сентября 2018 года ученики 6-8 классов отправились на экскурсию в Сигулду. В автобусе был шум и гам, всем было весело ещё до посещения первого объекта.
       Сначала мы побывали в Турайдском замке, где поучаствовали в игре на ориентирование и каждая команда получила сладкий приз и диплом. Суть игры была в том, что нам по карте нужно было найти заданные объекты и составить из букв слово. Играя, мы посетили гору латышских дайн, сам замок и видели его 3D макет, а ещё побывали в церкви. В самом замке ходили по длинным, узким лестницам. Ученицы 8 класса даже сфотографировались с японскими туристами.Также мы купили много красивых сувениров в память о Турайде.

     Читать больше...         Фадеева Виктория и Дарья Мельникова, ученицы 8 класса

Meža ekspedīcija

       Preiļu 2.vidusskolas 6. klase atsaucās uz Starpnozaru izglītības inovāciju centra un Latvijas Valsts mežu organizēto “Meža ekspedīciju”.
       Lai klātienē varētu piedalīties šajā pasākumā bija nepieciešams novadīt nodarbību par dabas resursiem un to saglabāšanas iespējām. Šajā stundā skolēni ne tikai noskatījās LVM sagatavoto filmiņu, bet arī iepazinās ar materiālu par meža nozīmi Latvijā, par tā kopšanas un uzturēšanas iespējām. Izbraucienam bijām gatavi!

       Un tā 14.septembra rītā devāmies un Kalupes pusi, kur LVM teritorijā mūs gaidīja pasākuma organizatori. Skolēni saņēma ekspedīcijas darba burtnīcu, kur visa pasākuma laikā

vajadzēja atzīmēt savus pētījumus, rezultātus. Ekspedīcijas dalībnieki paciemojās 10 stacijās: Iepazīstam meža zinātni, Skaitām kokus, Kopjam jaunaudzes, Retinām mežu, Mērām koku augstumu, Aizsargājam mežu, Atklājam koksnes produktus, Atpūšamies dabā, Būvējam zaļi, Nosakām koku vecumu, un katrā uzzināja kaut ko jaunu, kā arī praktiski darbojās. Cik liels bija skolēnu pārsteigums, ka var uzbūvēt tiltu bez nevienas naglas! Tiltu ne tikai uzbūvējām, bet arī pārbaudījām tā izturību.
       Pasākuma nobeigumā bija iespēja uzcept līdzpaņemtās desiņas un baudīt nelielu atpūtu.
       Paldies LVM darbiniekiem par iespēju pavadīt vienu brīnišķīgu dienu mežā!

                                                                               Klases audzinātāja Vija Daukšte
Ekskursija uz Aizkalni – Raiņa muzeju Jasmuižā

       13.septembrī, īstenojot „Latvijas Skolas soma” programmu, sākumskolas skolēni apciemoja Raiņa muzeju „Jasmuiža”. Programma veidota tā, lai bērni varētu iepazīties ar dzejnieka mantojumu, spēlējoties un rotaļājoties ar Raiņa dzejas tēliem, skatoties multiplikācijas filmu, kas veidota pēc Jāņa Raiņa dzejoļa.

      Skolēniem radās lieliska iespēja apskatīt vietu, kur agrāk tika apdedzināti izstrādājumi no māla. Mēs apskatījām slavenu latgaļu meistaru gatavo māla izstrādājumu izstādi.

Muzeja darbiniece sniedza informāciju par biškopību, vēstīja par biškopības produktiem: medu, ziedputekšņiem, bišu maizi, vasku. Ikvienam skolēnam, kā arī skolotājiem, bija iespēja izliet savu vaska sveci - Raiņa dzejas tēlu.
      Tas bija liels piedzīvojums ikvienam-svece, paša rokām veidota!
      Ekskursijas beigās bērni šūpojās šūpolēs un nogaršoja ābolus no muzeja teritorijā augošajām ābelēm.
                                     
      Liels paldies programmas veidotājiem, par iespēju papildināt zināšanas literatūrā un vizuālajā mākslā.
                                                                         Ludmila Martinova, 3.klases audzinātāja
Tūrisma diena

       13. septembrī mūsu skolā, 5.-12. klašu skolēniem, notika tūrisma diena. Pēc otrās mācību stundas visi skolēni pulcējās skolas pagalmā un klausījās skolas direktores uzrunu. Direktore visiem novēlēja veiksmīgus startus, labu garastāvokli un jauki pavadītu laiku. Katra klase bija parūpējusies par devīzi.

       Tūrisma diena norisinājās Preiļu parka estrādē un uz atjaunotās "Saliņas". Katrai klasei bija iedota lapiņa, kurā bija norādīts tālākais maršruts uzdevumu izpildei. Tūrisma dienas ietvaros bija dažādas tematiskās stacijas. Dienas beigās parka estrādē notika apbalvošana un skolā katru klasi gaidīja "saldā dāvana".
     
       

Uzvarētāji:                   5.-8.klašu grupa      9.-12. klašu grupa
Veiklākie riteņbraucēji 7.klase 10.klase
Zinošākie mediķi 8.klase 10.klase
Izveicīgākie futbolisti 5.klase   9.klase
Saliedētākā komanda 8.klase 11.klase
Ašākie bumbas metēji 8.klase 12.klase
Kvalitatīvākie celtnieki 8.klase 11.klase
Dabas pētnieki 6.klase 10.klase
Rezultatīvākie spēlētāji 8.klase 12.klase
Vizuālais tēls 8.klase 10.klase

       Liels paldies gribam pateikt skolas direktorei, skolēnu pašpārvaldei un skolotājiem par šo interesanto sporta dienu!
                                                                         Anastasija Volkova, 9.klases skolniece

 

 
Latvijas skolas soma

       Šī gada, 6. septembrī Rīgā notika "Latvijas skolas somas" atklāšanas pasākums. Mūsu skolu šajā pasākumā pārstāvēja : Anastasija Dekterjova (8. klase),Vjačeslavs Krupins un Daniils Ledovskojs (9.klase), Darina Piskunova un Marianna Kivriņa (10. klase) un skolotāja Žanna Ļebedeviča. Pasākums notika "Arēnā Rīga“. Atklāšanas pasākumā piedalījās 6000 skolēnu no visas Latvijas. Skolēniem bija iespēja darboties interaktīvās darbnīcās. Atklāšanas pasākuma beigās bija koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”, kurā uzstājās daudzi pazīstami mūziķi, arī pats Raimonds Pauls. Koncerta laikā tika parādīta Latvija laikmeta griežos, tie tiešām bija 100 stāsti par Latviju!
       Mums ļoti patika koncerts, tas bija aizraujošs un emocijas raisošs.

                                                                         Marianna Kivriņa , 10. klases skolniece

В гостях у малышей герои сказок

 

 

 
AKTUALITĀTES SEPTEMBRA mēnesī  
Preiļu 2.vidusskolas kolektīvs pilsētas iestāžu svētku gājienā