PREIĻU PILSĒTAS SVĒTKI UN  3. STARPTAUTISKAIS
AUTORLEĻĻU FESTIVĀLS
18.- 20.augusts

Skolēnu uzņemšana Preiļu 2.vidusskolā 2017./2018.m.g.

       Preiļu 2.vidusskola uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību 10. klasē  
bez iestājpārbaudījumiem vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmā (kods 31011011), licence Nr.V-4236.


Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums.
2. Apliecība par pamatizglītību.
3. Dzimšanas apliecības kopija.
4. Fotokartiņa (2 gab. 3 x 4 cm).
5. Bērna medicīniskā karte.

       Preiļu 2.vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē pamatizglītības mazākumtautību
programmā (kods_21011121), licence Nr.V-4234 (
приём в 1-ый класс).

Dokumentus pieņem darba dienās no 9.00 līdz 15.00
Sīkāka informācija pa tālr. 65322184

 
10 июня в зале Прейльской средней школы №2
прошло торжественное мероприятие - выпускной 9-го класса.

Foto no pasākuma

Šī gada 9.jūnijā Preiļu KC notika Preiļu 2.vidusskolas
12.klašu absolventiem veltīts tematiskais vakars
“Šis ir laiks, kad tik ļoti gribas Laimīgam būt… ”.

Foto no pasākuma

SPORTA LAUREĀTI - 2016.gadā

Ksenija Zakutajeva      - vieglatlētika
Iļja Beļajevs                 - vieglatlētika
Ksenija Zabalujeva      - vieglatlētika
Santa Prikule                - vieglatlētika

Ksenija Luriņa             - galda teniss
Artjoms Vasiļjevs        - galda teniss
Darina Piskunova        - galda teniss
Aleksandrs Pahomovs - galda teniss

AKTUALITĀTES JŪNIJA mēnesī  
Mācību gada noslēgums

      Lielā rosība un svinīgais noskaņojums 31.maija rītā liecināja par to, ka skolā – svētki. Noslēdzies vēl viens mācību gads, bagāts ar apgūtām zināšanām, visdažādākajiem notikumiem un atziņām.
      Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Par labām un teicamām sekmēm mācībās, sekmīgu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē labākajiem no labākajiem tika pasniegti diplomi ar nomināciju „2016./2017.mācību gada II semestra Zvaigzne”.
      Prieks par skolēniem, kuri pabeiguši mācību gadu ar teicamām vai labām un teicamām sekmēm mācībās. Viņiem tika pasniegtas skolas pateicības. Par aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē arī tika izsniegtas Pateicības. Visi saņēma nelielas balvas.
      Pasākuma noslēgumā skolas direktore visiem novēlēja saulainu, interesantiem notikumiem bagātu vasaras brīvlaiku. Bet skolas zvans vēl aicināja visus uz pēdējo klases audzināšanas stundu šajā mācību gadā. Un tad..... urā, baudām vasaru!

                                               Direktores vietniece izglītības jomā Anda Mihailova

День открытых дверей

      В День открытых дверей, 30 мая, начальная школа принимала очень важных гостей – будущих первоклассников. Римма Арсеньевна Гаврилова провела экскурсию по школе, Ирина Васильевна Коваленко встретила детей и их родителей в своём классе. В актовом зале ребят ждали ученики 1-4 классов. Они подготовили замечательный концерт, показали, чем могут заниматься в свободное от учёбы время. Детишки посмотрели театральную постановку первоклассников - «Цыплятки курочки Хохлатки» ( рук. Людмила Николаевна Мартынова). Будущие первоклашки получили первые подарки. Помогали подготовить встречу Людмила Павловна Осетрова и Надежда Порфирьевна Масенкова. Детей и родителей приветствовала директор школы Надежда Прокофьевна Хлебникова.
                                                                                                                  Л.Мартынова

 
VESELĪBAS NEDĒĻA no 22.05. līdz 26.05.

Šogad Veselības nedēļas ietvaros skolā notika dažādas aktivitātes: pārgājieni, iepazīšanās ar krievu tautas spēli "Lapta". Visveiklākie un visveiksmīgākie spēles pamatu apgūšanā izrādījās 6. un 10.klases skolēni.
 
Labāko skolēnu apbalvošana

      22.maijā piedalījāmies Preiļu novada izglītības pārvaldes rīkotajā pasākumā, kura laikā tika godināti labākie novada skolēni un viņu pedagogi. Mēs patiesi lepojamies par mācību priekšmetu olimpiādēs saņemtajām atzinībām un godalgotām vietām. Apbalvojumus saņēma: Santa Prikule (12.kl.) par 1.vietu starpnovadu olimpiādēs angļu valodā un bioloģijā, viņa tika izvirzīta arī uz bioloģijas olimpiādi republikā, kā arī Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē saņēma atzinību.
Vjačeslavs Krupins ( 7.kl.) – mājturība un tehnoloģijas - 1.vieta, valsts valoda - 3.vieta un matemātikā - atzinība.
Darina Piskunova ( 8.kl.) – valsts valodā 1.vieta,
Darina Luriņa ( 9.kl.) – fizikā, ķīmijā - atzinība.
Anastasija Čabaņuka ( 8.kl.) – ķīmijā 3.vieta, fizikā – atzinība
Anastasija Ivanova ( 10.kl.) – vizuālā māksla 3.vieta
Valērija Romanova ( 7.kl.) – valsts valodā 2.vieta
Deniss Lesčanovs ( 7.kl.) – mājturība un tehnoloģijas - 3.vieta
Viktorija Fadejeva ( 6.kl.) – matemātikā – 3.vieta
Anastasija Dekterjova (6.kl.) – matemātikā – 3.vieta
Anastasija Volkova ( 7.kl.) – valsts valodā - 2.vieta
Liāna Barovska (4.kl.) – kombinētā olimpiāde sākumskolā – 1.vieta
Varvara Kursīte (4.kl.) - kombinētā olimpiāde sākumskolā – 1.vieta
Zanda Šoldre ( 12.kl.) - Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konference - atzinība.
Karina Beļajeva ( 12.kl.) -Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konference - atzinība.
Ludmila Beļajeva ( 12.kl.) - Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konference -atzinība.
      Pedagogi, kuri, sniedza saviem audzēkņiem gudru padomu un atbalstu saņēma pateicības: Nadežda Hļebņikova, Nadežda Kovalenko, Alla Andrejeva, Anda Mihailova, Vija Daukšte, Inna Zenovjeva, Aleksandra Masļakova, Vjačeslavs Stepanovs, Jeļena Saulīte, Irina Kovaļenko.

      Par labiem rezultātiem interešu izglītības jomā tika apbalvoti šādi skolēni: Darina Piskunova, Darina Luriņa, Ksenija Zabalujeva, Jelizaveta Brice, Anastasija Čabaņuka, Arturs Neverovskis, Žanete Litavnieka, Artjoms Vasiļjevs, Jekaterina Baranova, Oļesja Romančaka, Alija Ivčenko, Ilona Kraule, Darja Darina Šalkovska, Pāvels Čerņecovs, Raivis Konstantinovs, Poļina Petrova, Anastasija Dekterjova, Marina Skutele, Anastasija Ivanova, Antons Kondratjevs, Deju kolektīvs “Asorti” ( 16 dalībnieki) un Miniatūrteātris ( 7 dalībnieki).

      Par sasniegumiem sportā apbalvojumus saņēma Anastasija Volkova, Jekaterina Baranova, Santa Prikule, Anželika Litavnieka, Anastasija Dekterjova.

                                               Direktores vietniece izglītības jomā Anda Mihailova
Pēdējais zvans

      12. maijā 12. klases skolēniem notika svinīgs pasākums- pēdējais zvans. 11.klase pēc tradīcijas izrotāja viņu klases telpu un vadīja pasākumu. Skolēniem tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, klases audzinātāja labi prata raksturot savus audzēkņus saistībā ar viņu nākotnes profesiju. Arī kopējā deja uzlaboja noskaņojumu. Savukārt 4.klases skolnieks Antons Kondratjevs vadīja „paraugstundu” skolēniem, kuru lomās iejutās pedagogi. Skolēnu vecāki sveica savas atvases, novēlot viņiem droši doties pretī saviem mērķiem, pateicās skolas administrācijai, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.
      12.klases skolēni izteica pateicības vārdus vecākiem, klases audzinātājai un skolotājiem, kuri mācīja un atbalstīja viņus visus šos trīs gadus.
      Tika ieskandināts zvans, kura skaņas aicināja12. klases skolēnus uz pēdējo stundu, lai kopā ar vecākiem nosvinētu šos mazliet skumjos svētkus.
      Bet mēs, 11.klases skolēni, kuriem nav aiz kalniem šādi svētki, novēlam, lai veiksme Jums atlikušajos eksāmenos un lai eksāmeni ir apliecinājums jūsu gūtajām zināšanām, prasmēm un erudīcijai. Lai skolas gadi jums paliek atmiņā ar jaukiem skolotājiem, mīļiem klases biedriem, skolas zvanu un domām par jauniem izaicinājumiem un nākotnes atklājumiem!

                                                                       Vineta Kažemāka, 11.klases skolniece

Экскурсия в Ригу

      12 мая ученики начальной школы побывали на экскурсии в городе Риге. Мы побывали в зоопарке и посетили кукольный театр. В зоопарке я встретила своего любимого зверя. Я много узнала про животных. Больше всего мне понравились жирафы, потому что они были такие милые и дружелюбные. Меня удивило, что они были пятнистые. В зоопарке мне очень понравилось.
      Ещё мы побывали в Рижском кукольном театре. Это был настоящий театр! Мы смотрели спектакль про команду сыщиков Колобков. Они искали слона, который сбежал из зоопарка. Мне очень понравилась история про команду Колобков, потому что она была очень интересной и увлекательной.
      Мне и всем ребятам экскурсия очень понравилась. Спасибо за поездку.

                                                                    Ученица 3 класса Виктория Никифорова.

APSVEICAM mūsu skolas Skolēnu pāšparvaldi ar iegūto 2. vietu
fotokonkursā, kas veltīts Pasaules Sniega Dienai 2017

Foto konkursa rezultāti

Š.g. 6.maijā Rīgā, notika Latvijas robotikas čempionāts 2017

APSVEICAM Anastasiju Čabaņuku un Pāvelu Čerņecovu,
                            8.klase (sk. Aivars Podskočijs)
ar iegūto 3. vietu Latvijas robotikas čempionātā 2017

Sacensību nolikumi un rezultāti

Par skolas godu

      Preiļu 2.vidusskolā par tradīciju ir kļuvis pasākums „Par skolas godu”, arī šogad 8.maijā Preiļu kultūras centra zālē pulcējās skolēni, vecāki un pedagogi. Tas ir sava veida atskaites pasākums, kad tiek izteiktas atzinības skolēniem, skolotājiem un vecākiem par kopīgiem sasniegumiem, popularizējot skolas vārdu novadā, reģionā un valstī.
      Par sekmīgu piedalīšanos olimpiādēs un konkursos skolas Pateicības saņēma 30 skolēni, 29 vecākiem tika pasniegtas Pateicības par sadarbību un atbalstu bērnu audzināšanas un izglītošanas procesā. Mūsu skola lepojas ar sasniegumiem sportā gan novadā, gan reģionā, republikā un starptautiskajā mērogā. Godināti tika 34 sportisti.
      Pasākuma gaitā uzstājās mūsu deju grupas, ansambļi, koris, aerobikas pulciņa dalībnieki. Skolā darbojas 8 teātra grupas, divas no tām laurus plūca Tatjanas dienas pasākumos ( Komedianti un Miniatūru teātris). Pulciņu dalībnieku darbus varēja apskatīt jebkurš interesents kultūras centra foajē.
      Pirmo gadu šogad uzsāka darbu Robotikas pulciņš, un jau ieguva 3.vietu Latvijas robotikas pulciņu sacensībās.
      Katrs skolas pedagogs saņēma pateicību par ieguldīto darbu, jo skolotāji ir tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi, sniedz padomu un atbalstu. Pateicības saņēma arī skolas tehniskie darbinieki.
      Visai skolas saimei bija liels gandarījums par paveikto, prieks par labiem sasniegumiem, jauki pavadīto laiku, saņemtajām Pateicībām un saldumu balvām!

                                                         Direktores vietniece izglītības jomā Anda Mihailova

AKTUALITĀTES MAIJA mēnesī  
Atvērto durvju diena nākamajiem 10.klases skolēniem

      27.aprīlī - Atvērto durvju diena nākamajiem 10. klases skolēniem. Visus skolēnus, kuri bija ieradušies , pie skolas sagaidīja skolas pašpārvaldes prezidents Vitālijs, lai visiem novadītu nelielu ekskursiju, iepazīstinātu ar skolu un tās tradīcijām.
      Uz pasākumu bija ieradušies gan Preiļu 1.pamatskolas, gan Salas pamatskolas skolēni (kopā 32 skolēni).
      Visi bija ļoti apmierināti ar ekskursiju pa skolu, ar piedāvātajām iespējām un priecājās par koncertu, kuru sniedza mūsu skolas skolēni.
      Noslēgumā skolēni pateicās par brīnišķīgi pavadīto laiku aizdomājās uz kurieni iet mācīties tālāk. Cerams, ka ar daudziem tiksimies 1.septembrī!
                                                                                           Avīzes redkolēģija   
               
                                                         Preiļu 2.vidusskolas skolēnu pašpārvalde
Ikgadējā atskaites un vēlēšanu konference

      20.aprīlī notika skolas atskaites un vēlēšanu konference.
      Pirms konferences katrai klasei bija jāaizpilda pirmsvēlēšanu anketa un jāiesniedz 12.klases darba grupai, kura atbild par visu norisi.
      Konferencē piedalījās kopā 24 dalībnieki, bija uzaicināti arī 9.klases skolēni, viņiem bija arī iespēja skolēnu pašpārvaldei ieteikt savas klases kandidātus atbildīgiem amatiem. Katra klase, arī skolēnu pašpārvalde, konferences gaitā atskaitījās par paveikto gada laikā, bija sagatavotas arī prezentācijas.
      Skolas pašpārvaldes Prezidenta amatam bija izvirzīti 4 kandidāti, un, lai vēlētājiem būtu skaidrs, par ko atdot balsi, katram kandidātam bija jāuzstājas ar nelielu runu par to, ko viņš darīs, kad kļūs skolas prezidents.
      Ar balsu vairākumu par skolas Prezidenti tika ievēlēta 11.klases skolniece Žanete Kivriņa, par Premjerministri 9.klases skolniece Ksenija Zabalujeva, pašpārvaldes aktīvā-Anželika Litavnieka, Tatjana Timoņina, Žanete Litavnieka, Maksims Semjonovs, Vineta Kažemāka. Ministru portfeļu sadale notiks rudenī, kad sāks darboties jaunais Ministri kabinets. Sveicam visus un ceram, ka viņi attaisnos mūsu cerības un strādās pēc labākās sirdsapziņas.

                                                                                                      Avīzes redkolēģija
Sporta masterklase tenisā 18-20.04.2017.  
В гости со сказками

      Театральные коллективы нашей школы не только активно и успешно участвуют в школьных, городских и республиканских мероприятиях, но и отправлются в гости с мини-спектаклями. Вот и этой весной несколько театральных групп: «Переменка» (5 класс, руководитель Арестова Л.П.), «Импровизация» (7класс, руководитель Арестова Л.П.) и «Театр миниатюр» (8 класс, руководитель Кондратьева Н.П.) - побывали в Прейльской первой основной школе и в детском садике.
      Весёлые представления и артистизм наших ребят, с одной стороны, и тёплый приём, громкие аплодисменты и позитивная атмосфера, с другой стороны, доставили всем огромное удовольствие.
                                                                                        Наталья Кондратьева

Празднуем Пасху

      Один из самых главных Святых праздников народного календаря и церкви – Пасха. Поэтому 18 апреля 5-9 классы собрались после уроков в школьном зале, чтобы вспомнить традиции и обычаи Пасхи, поиграть в пасхальные игры, спеть пасхальные частушки. А ещё ребята узнали, что на крашеные яйца наносились символы, которые несли определенный смысл, и то, что существует множество пасхальных примет и традиций, связанных с праздником. На праздник был приглашён духовный наставник Прейльской старообрядческой общины Иванов Евгений Михайлович, который рассказал о Пасхе, ответил на вопросы ребят. На празднике были подведены итоги «Пасхальной викторины». Самыми активными оказались ребята из 6 и 7 классов. Ведущими праздника были ребята из театрального коллектива 9-10 классов «Комедианты», под руководством Арестовой Л.П.
                                                            Руководитель кафедры языков-Арестова Л.П.
AKTUALITĀTES APRĪĻA mēnesī  
Ekskursijā uz Rīgu

      Otrdien, 28.martā, Preiļu 2.vidusskolas 10-12.klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Pirmais apmeklēšanas punkts bija Latvijas Okupācijas muzejs. Mēs ne tikai apskatījām muzeju, bet arī piedalījāmies diskusijā, kur mums uzdeva jautājumus un varējām pārbaudīt savas zināšanas. Pēc Okupācijas muzeja mums bija iespēja pastaigāties un apskatīt Vecrīgu. Tālāk mēs devāmies uz Sauriešiem, kur apskatījām rūpnīcu "Knauf". "Knauf" tika dibināts 1994.gadā, kaut arī ēka bija uzcelta daudz agrāk. Pirms apskates ražošanas procesa, bija neliela prezentācija ar tējas pauzi. Prezentācijā mēs varējām uzzināt, ko ražo SIA "Knauf", parādīja arī kādas profesijas ir nepieciešamas, lai varētu strādāt šajā rūpnīcā. Pēc nelielās pauzes mēs devāmies apskatīt ražošanas procesu. Vispirms, mums parādīja, kā ražo ģipškartonu plāksnes,  tad ģipša sauso maisījumu. Varējām arī apskatīt, kā to pārbauda pirms pārdošanas un kā izmanto celtniecībā. Mums bija lieliska iespēja ieraudzīt visu šo procesu ar savām acīm. Visiem ļoti patika, tāpēc laimīgi devāmies uz mājām.
                                                                                     Litavnieka Anželika 10.klase
30 марта в 10.00 приглашаем будущих первоклассников
и их родителей на первую встречу со школьным коллективом.

В программе: экскурсия по школе,
                        встреча с учителями и администрацией школы,
                        концерт начальной школы.

                                                       Администрация Прейльской средней школы №2
День театра в школе

     29 марта 2017 года в 12.00 в Прейльской средней школе № 2 прошёл театральный праздник, посвящённый Международному дню театра, на который могли прийти все желающие.
       Праздик провели ученики 9-10 классов, переодетые в сказочных персонажей.
В представлении принимали участие ученики 1-11 классов. Мини-спектакли шли на трёх языках: английском, латышском и русском. Мы смогли посмотреть как сказочные сюжеты, так и современные. Например, ученики 6 класса показали сказку на английском языке "Двенадцать месяцев", в то время как ученики 8 класса представили нам современную интерпретацию сказки "Ну, Волк, погоди!"
      Участники проявили много энтузиазма. Все прошло очень весело и задорно. Несмотря на длительность представления, время пролетело быстро. В перерыве дети вместе с ведущими смогли размяться, делая веселые физические упражнения.
      Школьным коллективам помогли подготовиться педагоги: Арестова Лариса Петровна, Садовникова Надежда Яковлевна, Кондратьева Наталья Петровна, Лазда Рита Лаймоновна, Мартынова Людмила Николаевна.
                                                                                                 Луриня Дарина, 9 класс
No 27. marta līdz 2. aprīlim Latvijā notiek E-prasmju nedēļa

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta
Eiropas kampaņas European Get Online week 2017 ietvaros.

E-prasmju nedēļas skaitītāja baneris

Tiešraides    
Materiāli
Skillage testi
e-Guardian IKT drošības prasmju barometrs

E-PRASMJU NEDĒĻAS pasākumu plāns Preiļu novadā
E-PRASMJU NEDĒĻAS  pasākumu plāns Preiļu reģiona bibliotēkās

 
      24. martā Preiļu 1. pamatskolā notika komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīta atmiņu pēcpusdiena. Mūsu skolas 10. klasei bija iespēja tikties ar izsūtījumā pārcietušajiem Preiļu novada iedzīvotājiem un noklausīties viņu atmiņu stāstus. Uz šo pasākumu bija ieradušies vairāku skolu pārstāvji, jo atmiņu pēcpusdienā tika prezentēta Preiļu 1. pamatskolas skolnieču prezentācija par Lūciju un Dzidru Preisēm, kā arī Pelēču pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas audzēkņu prezentācijas. Visa pasākuma laikā mūs priecēja deju kolektīvs “Gaida” un politiski represētās Rozas Deidules dziesmas. Šis pasākums bija stimuls tam, lai mēs atcerētos savas tautas vēsturi un godātu savus pēctečus.
                                                                                         Jana Novikova 10.klase
 
JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBĀS "Lēcēju diena"
22.03.2017.

2007.-2008.g.dz. meitenes
Alija Ivčenko Tāllēkšana 3,70m 1.vieta
Olesja Romančaka Tāllēkšana 3,40m 2.vieta
Alija Ivčenko Augstlēkšana 1,00m 1.vieta
Olesja Romančaka Augstlēkšana 1,00m 2.vieta

2007.-2008.g.dz. zēni
Daniils Kažemjakins Tāllēkšana 3,38m 3.vieta
Daniils Kažemjakins Augstlēkšana 1,15m 2.vieta
Preiļu novada čempionāts vieglatlētikā telpās pieaugušiem un jaunatnei

2001.-2003.g.dz. jaunnietes
Anastasija Volkova 60 m/b 11,1 3.vieta
Anastasija Volkova Augstlēkšana 1,40 m 2.vieta
Ksenija Zabalujeva 1000m soļošana 5:22,5 1. vieta

2001.-2003.g.dz. zēni
Iļja Beļajevs 1000m soļošana 5:46,1 2.vieta
Deniss Ivanovs 1000m soļošana 5:58,5 3.vieta

2000.g.dz. un vec. sievietes
Jekaterina Baranova Tāllēkšana 4,63m 3.vieta
Anželika Litavnieka Augstlēkšana 1,40m 1.vieta
Jekaterina Baranova Augstlēkšana 1,35m 2.vieta

2000.g.dz. un vec.vīrieši
Maksims Semjonovs Augstlēkšana 1,35 1.vieta
Maksims Semjonovs 1000m soļošana 5:13,0 1.vieta
Germans Dektjarjovs lodes grušana 9,38m 3.vieta
Конкурс сценической речи

      9 марта в 12.30 в школьном зале состоялся школьный конкурс сценической речи. Темы конкурса были о языке, семье, моём городе, свободе, Родине или свободная тема. Конкурс проходил по двум возрастным группам: 1-4 классы, 5-11 классы. Участники конкурса читали стихи или прозаические отрывки на латышском, русском и английском языках. Всего было 25 участников. Юных чтецов оценивало доброжелательное жюри: Хлебникова Н.П., Арестова Л.П., Лебедевича Ж.В., Дементьева О.Б. Спасибо всем участникам конкурса за прекрасные выступления. Особая благодарность учителям, которые подготовили ребят: Масенковой Н.П., Мартыновой Л.Н., Осетровой Л.П., Коваленко И.В., Арестовой Л.П., Кондратьевой Н.П., Даукште В.В., Лебедевич Ж.В., Лазде Р.Л., Садовниковой Н.Я.

                                                           Руководитель кафедры языков-Арестова Л.П.
 
                
AKTUALITĀTES MARTA mēnesī  
НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 27.02.17-07.03.17

      Сегодня мы – врачи!
      На родительской неделе, на классный час к нам пришла моя мама, Семёнова Лариса, рассказать о своей профессии. Она рассказала, что работает медицинской сестрой в больнице, и ей очень нравится её профессия. Профессия медицинского работника очень ответственная. Очень важны такие качества: порядочность, внимательность, понимание, сострадание, терпение.
      Также она рассказала о личной гигиене и как правильно нужно мыть руки. В конце урока мы все смогли побыть в роли медицинских работников. Мы заполняли истории болезни, измеряли давление, температуру, пульс друг другу.
      Этот урок нам очень понравился, мы много узнали нового и интересного про медицину. Жалко только, что урок быстро закончился.

                                                                                           Катрина Семёнова, 5 класс


Vecāku nedēļa

      Preiļu 2.vidusskolas  10.-12.klašu skolēni 3.martā apmeklēja Preiļu Galveno bibliotēku. Tur mēs uzzinājām, ka bibliotēka ne tikai izsniedz grāmatas, bet arī organizē pasākumus un izstādes, piedalās konkursos un izdomā jaunas spēles par mūsu pilsētu un novadu. Tieši mūsu bibliotēkā var pilnībā iepazīties ar mūsu pilsētu un mācību izstādēm. Arī mūsu Preiļu 2.vidusskolai ir sava liela mape. Bibliotēkā ir daudz dažādu grāmatu gan pieaugušiem, gan bērniem - latviešu, krievu, vācu un franču valodā. Grāmatu var arī lasīt elektroniskajā veidā. Preiļu bibliotēka arī palīdz mazākajām bibliotēkām, kuras atrodas Vārkavā, Aglonā, Pelēčos.  Bibliotekāri var arī sniegt palīdzību informācijas meklēšanā zinātniski pētnieciskajam darbam. Jūnijā jaunieši var pieteikties vasaras darbam bibliotēkā.
                                                                                         Anželika Litavnieka 10.klase

Дни искусства в школе 27 февраля – 7 марта 2017 года

      Традиционное мероприятие в школе - Дни искусства для учеников 1-12 классов - проходили с 27 февраля по 7 марта. У учащихся была возможность показать свои таланты на олимпиаде по визуальному искусству, рисуя пейзаж. Были организованы творческие уроки визуального искусства, «Весёлые музыкальные уроки», творческие уроки рукоделия для девочек, творческие уроки домоводства для мальчиков, творческие мастерские «Модные украшения» для девочек 8-9 классов. Ученицы 12 класса: Занда Шолдре, Люда Беляева, Санта Прикуле и Оля Новикова - организовали и провели творческие мастерские «Здравствуй, весна!» для учеников 1-4 классов, где каждый класс в технике аппликации создал весенний плакат.
      Особо эмоционально проходило занятие по рукоделию в городском социальном центре, которое проводили Лиза Брице, Ина Эрте, Жанете Литавниека, Настя Чабанюк. Каждый смастерил для себя украшение – цветок.
      То, как творчески можно приготовить вкусненькое к чаю на мастер – классе «Пирожки от бабушки» показала Светлана Яновна, бабушка ученицы 6 класса Эвелины Загребаевой. Все ученики класса могли испечь розочки-печенья и оценить их вкус во время чаепития. Вкусно! А на уроках социальных знаний каждый мог оформить страничку-рецепт своих «Пирожков от бабушки» и передать учителям домоводства.
      Дни искусства закончились выставками и праздничным концертом «Наши любимые и дорогие…». Приятные воспоминания остались у всех участников, новые творческие идеи появились у проводивших занятия педагогов: Подскочий И.Я., Степанова В.И., Зеновьевой И.С., Гавриловой Р.А., Федотовой А.
      До новых творческих встреч!

                                 Руководитель МК „Искусство” И.С.Зеновьева

Skolas vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti (27.02.2017.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 2017

      Несмотря на зимнюю метель, в последнее воскресенье февраля во дворе нашей школы собрались желающие поучаствовать в одном из самых традиционно разгульных и любимых праздников – Масленице – и таковых было немало!
      На Масленицу принято веселиться, устраивать гулянья, катания с горок, можно не отказывать себе в удовольствии попеть и потанцевать, а ещё одной традицией Масленицы является сжигание чучела на костре, что символизирует уход зимы и приход долгожданной весны. Театральное действо со сказочными героями (добрыми и не очень), весёлые песни, танцы и частушки, необычные игры и конкурсы, беспроигрышная лотерея, детская ярмарка, необыкновенно интересная выставка и даже Латгальское телевидение - всё это было на нашем празднике, который прошёл шумно, весело, задорно, с хорошим настроением и со щедрым угощением - всех желающих угощали традиционными масленичными блинами и чаем.
      Спасибо всем, кто подготовил, провёл и поддержал праздник!
      До встречи в следующем году!
                                                                       Наталья Кондратьева
Фотографии
Izstāde “Skola 2017”

      Piektdien, 24. februārī, no Preiļu 2. vidusskolas 8:00 izbrauca skolēnu autobuss, kurš devās uz izstādi Ķīpsalā “Skola 2017”. Uz izstādi devās, galvenokārt, vidusskolēniem, jo izstāde paredzēta turpmākās izglītības vietas izvēlei, kas ir īpaši aktuāli 11. un 12. klašu skolēniem.
      Izstādes mērķis ir iepazīstināt topošos studentus ar izglītības iespējām gan Latvijā, gan ārpus tās. Izstādē piedalījās koledžas, augstskolas un citas iestādes, kas saistītas ar augstāko izglītību vai tās izvēli. Katrai skolai tika atvēlēts stends, pie kura darbojās profesori vai biežāk studenti. Jebkuram varēja uzdot interesējošos jautājumus, tika piedāvāti bukleti un citi apskates materiāli. Bija dažādas iespējas piedalīties konkursos. Lielākie stendi piederēja Latvijas Universitātei, Stradiņa Universitātei, Rīgas Tehniskajai Universitātei, “Turībai”, izstādē bija sastopams arī Daugavpils Universitātes stends, Rēzeknes Tehniskās koledžas stends. Informāciju par savu darbošanos piedāvāja arī “Erasmus”. Par cik izstādi apmeklēju jau otro gadu, zināju kādus jautājumus uzdot, un to palīdzēju izdarīt arī dažiem saviem klases biedriem. Mani visbiežāk uzdotie jautājumi bija saistīti ar kritērijiem, kas nepieciešami, lai iegūtu valsts apmaksātas mācības vai stipendijas, ar priekšmetu daudzveidību katrā noteiktajā fakultātē un ar iespējām turpināt savus hobijus, esot studentam.
      Paralēli skolu izstādei norisinājās arī “Latvijas grāmatu izstāde 2017”. Tajā tika pārstāvētas Latvijas lielākās izdevniecības, un interesenti varēja iegādāties to grāmatas.
      Rīgā tika apmeklēta arī Gaismas pils jeb Latvijas Nacionālā bibliotēka. Daudziem šis bija pirmais apmeklējums. Kaut gan skolēni netika vesti ekskursijā, tika izrādīta telpa, kurā notiek dažādas darbnīcas, un paši skolēni piedalījās darbnīcā, kurā bija jāizgatavo sava dzimtas zīme. Vēlāk gide skolēniem izrādīja izstādi “Grāmata Latvijā”, kas vēstīja par grāmatu vēsturi Latvijā un to iespiešanas sākuma, ceļu līdz mūsdienu izskatam. Izstādē ietilpa dažādi interaktīvi objektu apskates veidi, kas aizrāva pat tos, kuriem grāmatas ceļš Latvijā nemaz neinteresēja.
      Veiksmi katram skolēnam savas turpmākās profesijas izvēlē, un cerams, šis izbrauciens bija noderīgs palīgs!
                                                                 Santa Prikule 12.klase

PREIĻU BJSS JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBĀS SOĻOŠANĀ
22.02.2017.

2007.-2008.g.dz. meitenes
Varvara Kursīte 500m soļošana 2:41,9 2.vieta
Olesja Romančaka 500m soļošana 2:45,2 3.vieta

2007.-2008.g.dz. zēni
Rustam Tumaševičs 2000m soļošana 2:38 1.vieta
Daniils Grigorjevs 2000m soļošana 3:05,9 2.vieta
Deniss Fadejevs 2000m soļošana 3:12,9 3.vieta

2004.-2005.g.dz. meitenes
Sintija depere 1000m soļošana 6:58,6 1.vieta

2004.-2005.g.dz. zēni
Deniss Ivanovs 1000m soļošana 6:04,1 1.vieta
Deniss Dronovs 1000m soļošana 6:27,1 2.vieta

2002.-2003.g.dz. meitenes
Ksenija Zakutajeva 2000m soļošana 12:48,4 2.vieta
Anastasija Boka 2000m soļošana 14:29,3 3.vieta

2002.-2003.g.dz. zēni
Iļja Beļajevs 2000m soļošana 11:52,5 2.vieta

2002.-2003.g.dz. jaunnietes
Ksenija Zabalujeva 2000m soļošana 11:36,9 1. vieta
Žaneta Litavnieka 2000m soļošana 13:31,2 3.vieta
 
PREIĻU BJSS JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBĀS SPRINTĀ
15.02.2017.

2007.-2008.g.dz. meitenes
Alija Ivčenko 10m 1.96 1.vieta
Alija Ivčenko 30m 5.50 3.vieta
Alija Ivčenko 60m 9.78 1.vieta

2007.-2008.g.dz. zēni
Maksims Martinovs 10m 2.10 3.vieta
Daniils Kažemjakins 30m 1.98 2.vieta
Daniils Kažemjakins 30m 5.35 3.vieta
Daniils Kažemjakins 60m 9.76 2.vieta
 
      No 10.-12. februārim Jelgavā notika XIX Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. 1.–4. klašu skolēniem bija organizēts radošo darbu konkurss par tēmu “Karnevāls” (tehnika – kolāža).
      Konkursā piedalījās 2700 skolēni, kuri izveidoja 143 darbus. Žūrija noteica uzvarētājus un 25 labākos darbus, kuru autori saņēma ielūgumus uz festivālu.
      Arī mūsu skolas pulciņš “Jautrā šķēres” (2.kl.vadītāja L. Osetrova) piedalījās šajā konkursā un saņēma ielūgumu uz šo festivālu. Skolas direktore N.Hļebņikova noorganizēja braucienu gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Mēs apmeklējām 1.–4. klašu radošo darbu izstādi, pēc tam dalījāmies iespaidos un izvērtējām pielietotos materiālus.
      Pasta salā mēs redzējām zivtiņas, augļus, kartupeļus, tulpes, kas bija sasaldētas caurspīdīga taisnstūra formā.
      Bērniem bija iespēja paskraidīt pa ledus labirintu un ieraudzīt sevi “greizajā“ spogulī .
      Bet pats iespaidīgākais, protams, bija ledus skulptūras, kuras bērni apskatīja ar lielu interesi, tām bija pielietots arī apgaismojums izmantotas dažādas krāsas.
      Par atmiņu no šī pasākuma skolēniem būs daudzās fotogrāfijas un spilgtie iespaidi.

     Foto                                                                            Skolotāja Ludmila Osetrova
Ēnu diena 2017

      Šogad mūsu skolā pirmo reizi bija tik daudz „ēnot gribētāju”. Skolēniem bija dota iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par izvēlēto profesiju "ēnām".
      „Man ļoti patika apmeklēt Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu. Man parādīja to, kā viņi strādā RTRIT kafejnīcā un pašai bija iespēja pagatavot kaut ko garšīgu.” Kintija L. (10. klase)
      „Apmeklējot JC4, es ieguvu jaunas zināšanas par jaunatnes lietu speciālistu. Santa Marija Ancāne parādīja, kā notiek viņas darba diena, kā tiek plānoti pasākumi. Man viss ļoti patika, ieguvu daudz pozitīvu emociju, ieguvu arī jaunus draugus un papildināju savu nākotnes profesiju veidus.” Sanita K. (10.klase)
      8. klases skolēni ēnoja Preiļu vēstures un lietiškās mākslas muzejā. Kā arī „ēnām tika sekots” Preiļu slimnīcā, Preiļu novada Aizkalnes TN, Preiļu pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” un citās organizācijās.
      Jau sen gribēju ēnot bērnudārzā un beidzot man radās šī unikālā iespēja. Kopā ar mani ēnoja klasesbiedrenes – Santa un Olga. Es ēnoju grupiņā, kur bērniem bija 2,5-5 gadi. Sākumā iepazinos ar visiem, kā kuru sauc. Vēlāk notika mūzikas un akrobātikas stundas. Pamazām bērni sāka atvērties un iet klāt, stāstīt, kas jauns, uzdot daudz jautājumus un pat samīļot (kas bija īpaši mīļi)!! Dienas gaitā devāmies ekskursijā uz pastu, sūtīt iepriekš sagatavotas vēstules māmiņām Valentīndienā. Tad nu pienāca arī laiks doties projām, ko nu nemaz negribējās. Visa diena bija pavadīta ar smaidu sejā un arī sirdī.
      Iesaku piedalīties visiem arī nākošgad, jo tā ir diena, kad patiešām var iejusties savā sapņu, nākotnes profesijā, kā arī iegūt pieredzi un jaunus draugus, manā gadījumā daudz mazu draudziņu.
                                                                              Zanda Šoldre 12.klase

 

7.februārī tiks atzīmēta Vispasaules DROŠĀKA INTERNETA DIENA (DID), kuras sauklis "Kopā par labāku internetu!"

  • 7.februārī no plkst. 12.00 - 16.00 skatieties jauniešu foruma
    "Es digitālo mediju vidē" TIEŠRAIDI mājas lapā Drossinternets.lv
     
  • piedalies DROŠĀKA INTERNETA DIENA KONKURSĀ
    "Atrodi internetā!"
    , iesūtī atbildes un laimē balvas. 

4.februārī notika tradicionālais absolventu pasākums "Vai atceries..."

      Ar dziesmu “Skolas valsis” Preiļu 2.vidusskolā iesākās tradicionālais absolventu salidojums “Vai atceries...”
      Atmiņas par skolas gadiem absolventus atgrieza tālā un netik tālā pagātnē. Atsauca atmiņā to laiku, kuru nevar aizmirst, kuru nevar atgriezt, ne arī ar kaut ko samainīt!
      18.izlaiduma absolventi šogad atzīmēja 50 gadus, kopš tā brīža , kad ir pabeiguši skolu. Viņu atmiņas saistījās ar pirmajiem skolotājiem F.Širšovu, O.Ivanovu, kā arī klases audzinātājiem I.Oļeiņikovu un L.Upeniece, un M.Bogdanovu. Atcerējās arī savu priekšmetu skolotājus P.Safonovu, N.Zubarevu, Z.Čikulajevu , T.Kazak-Kazakeviču u.c. Par nožēlu jāpiebilst, ka daudzi jau nav starp mums, tāpēc sākot savu uzrunu skolas direktore N.Hļebņikova lūdza pieminēt aizgājējus ar klusuma brīdi...

 Lasīt vairāk                       Foto no pasākuma                                                   

Jaunieši, paburzīsim idejas!

      2. februārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē norisinājās Preiļu novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes diena ar moto ”Jaunieši, paburzīsim idejas? “
      Katrā komandā 7 skolēni, no mūsu skolas: Žanete, Marina, Zanda, Viktorija, Jana, Vitālijs un Maksims. Jau laicīgi mums bija doti vairāki mājasdarbi: plakāta izveidošana - par mūsu skolas skolēnu pašpārvaldi, komandas uznāciens (3 min), jāsagatavo joki vienam no konkursiem, kā arī katra dalībnieka vizītkarte. Ar darbiem tikām galā uz urrā! Visi saskaņojušies oranžos kreklos un ar vizītkartēm, devāmies “paburzīt idejas”. Ierodoties tur, sapratām, ka esam labi pamanāmi, jo bijām visspilgtākie, kā oranžīgi apelsīni, saulītē nogatavojušies saulaini un laimīgi. Sākās konkursu, aktivitāšu laiks – no avīzēm veidojām saukli, stāstījām laikus sagatavotās anekdotes, veidojām visaugstāko torni, locījām lidmašīnas un sacentāmies ar pārējām komandām, kuriem tad aizlidos vistālāk, jāatzīst, ka mūsu lidmašīnas bija visoriģinālākās – bijām izveidojuši gan gaisa kuģus, gan propellerus, kā arī vēl nenoskaidrotus NLO šķīvīšus. Kamēr žūrija apkopoja iegūtos punktus, mēs devāmies uz ģimnāzijas „pagrabiņu”, lai atpūstos, nodegustētu piparmētru tēju un uzelpotu brīvā un radošā atmosfērā.
      Paldies, mūsu skolotājai, Žannai Ļebedevičai, kas palīdzēja, kad radās problēmas ar mājasdarbiem un atbalstīja mūs, kā arī Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktorei Aijai Caunei par šī pasākuma rīkošanu.
      Mūsu skolas pašpārvaldes skolēniem bija īpašs prieks par to, ka šī pasākuma nosaukuma (Žanete Ķivriņa un Maksims Semjonovs - 11.klase) un arī logo autori ir mūsu skolas pašpārvaldes skolēni (logo ideju realizēja Žanete).
                                                                                    Zanda Šoldre, 12.klase

"Mazā Balva" (3.kārta) 03.02.2017.

2006.-2007.g.dz. meitenes.

Varvara Kursīte 1000m soļošana 6:07,8 2.vieta
Olesja Romančaka 1000m soļošana 6:09,4 3.vieta
Alija Ivčenko Tāllēkšana 3,64m 2.vieta
Marija Trifanova lodes grušana (1.kg.) 6,79m 3.vieta

2006.-2007.g.dz.zēni
Rustam Tumaševičs 1000m soļošana 5:45,5 1.vieta
Danila Kažemjakin Augstlēkšana 1,15m 1.vieta
Preiļu 2.vidusskolas zēnu komanda stafetes skrējiens (4x1 aplis) 2:10,9 min. 3.vieta

2004.-2005.g.dz.zēni
Deniss Ivanovs 1000m soļošana 6:02,1 1.vieta
Deniss Dronovs 1000m soļošana 6:53,5 2.vieta
Preiļu 2.vidusskolas zēnu komanda stafetes skrējiens  (4x1 aplis) 2:05,3 min. 3.vieta
 
AKTUALITĀTES FEBRUĀRA mēnesī  
Прейльская средняя школа №2 - самая активная
краевая школа-участница конкурсов «Татьянин день- 2017»


      Уже в 17-ый раз ученики и педагоги нашей школы принимают активное участие в празднике русской культуры и образования в Латвии «Татьянин день», в рамках которого проводятся различные творческие конкурсы: исполнительский, исследовательский, литературный, театральный, конкурс каллиграфии, конкурс пьес и конкурс визуального искусства.
      Результаты уже подведены и награды получены: 2017 год стал очень успешным для участников нашей школы – в нашей «копилке» 20 дипломов и уже 4-ый раз школа получила медаль как «Самая активная краевая школа-участница конкурсов творческих работ школьников и педагогов»!

Читать больше...                                            Фотографии


28. janvārī notiks Preiļu robotikas čempionāts

               

 
Jaunrades radošo darbu noslēguma pasākums Galēnos

      Par godu dzejniekam Robertam Mūkam 20. janvārī tika rīkots vienpadsmitais jaunrades radošo darbu konkursa noslēguma pasākums. Šī gada tēma bija „Es esmu vaļējas durvis”, ikviens skolēns varēja apliecināt savu radošo prasmi.
      Uz noslēguma pasākumu bija ieradušies dalībnieki no visas Latvijas. Pasākuma laikā mūs priecēja pūtēju orķestris „Dekšāres”. Šajā radošo darbu konkursā piedalījās gandrīz pieci simti dalībnieku, tajā skaitā arī mūsu skolas skolnieces: Zanda Šoldre, Žanete Kivriņa un Vineta Kažemāka. Katras vecuma grupas darbus vērtēja atšķirīgas komisijas (2. - 4. kl., 5. - 7. kl., 8. - 9. kl., 10. - 12. kl.) Katrs dalībnieks ieguva kādu pateicības balvu par ieguldīto darbu, tas radīja gandarījumu un prieku par paveikto.
      Liels paldies skolotājai Žannai Ļebedevičai, ka palīdzēja un pamudināja mūs piedalīties šajā radošo darbu konkursā!
                                                                       Vineta Kažemāka, 11. klases skolniece
Pasaules Sniega Dienas aktivitātes

      Jau ceturto gadu pēc kārtas Latvijas Slēpošanas federācija organizē “Pasaules Sniega Dienu 2017” un aicina visus kopā atzīmēt šos sniega svētkus. Ļoti aktīvi atbalstītāji katru gadu ir arī mūsu skolas skolēni un skolotāji.
      Jau pēc trešās mācību stundas, 16.janvārī, sākās dažādas aktivitātes Preiļu parkā, kur bija pulcējušies 1.-8.klases skolēni, bet 9.-12.klašu skolēni pēc 5. mācību stundas devās uz sporta skolas “Cerība” stadionu, lai piedalītos visdažādākajās stafetēs slēpojot. Ikviens, kam bija vēlēšanās, varēja pārbaudīt savas prasmes un iemaņas. Pasākuma noslēgumā skolas direktore pasniedza visiem Apliecinājumus un nozīmītes par piedalīšanos, bet skolotāja Žanna aicināja visus uz kopējo fotogrāfiju, lai pēc tam nosūtītu foto konkursam.
      Sniega diena-veselīgi pavadīta diena svaigā gaisā, kad ikviena sejā rotājas smaids. Tā bija jauka un neaizmirstama diena!
                                                                                                        Avīzes redkolēģija
 
8.janvārī, Rīgā notika Latvijas čempionāts soļošanā telpās 2017.
Apsveicam mūsu skolas soļotājus.

U14 vecuma grupā zēniem
Deniss Ivanovs 1000m soļošana 5:56,34 I vieta

U18 vecuma grupā jaunietēm
Ksenija Zabalujeva 3000m soļošana 18:18,46 III vieta

U20 vecuma grupā junioriem
Maksims Semjonovs 5000m soļošana 31:04,38 III vieta
AKTUALITĀTES JANVĀRA mēnesī  
 
Jaunā gada pasākumi:

20 декабря в 14.30 игровая программа "Новогодний шестой элемент",
      Фотографии                                                                          
 5-9 классы.

21.decembrī plkst. 9.00 Baltais rīts 10.-12.klases skolēniem "Reiz Ziemassvētkos...".
      Foto no pasākuma

21 декабря в 11.30 новогодний утренник "Пять ключей от сундука",
      Фотографии                                                                              1-4 классы.

"Īsteno sapni par savu biznesu"

      Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs 2016.gada 15.decembrī organizēja Daugavpils Universitātē pasākumu novada vidusskolēniem. Mūsu skolu pārstāvēja 7.decembra tikšanās reizē izvirzītie aktīvākie skolēni: Žanete Kivriņa, Maksims Semjonovs (11.klase) un Artjoms Serkovs (12.klase). Visiem pasākuma dalībniekiem tika pasniegtas Pateicības par piedalīšanos pasākumos “Īsteno sapni par savu biznesu” gan skolā, gan reģionā un noderīga literatūra zināšanu papildināšanai ekonomikā.
      Pasākuma dalībniekus uzrunāja DU rektors, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis un Alīna Gebdele, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja. Savā pieredzē dalījās Aleksejs Homutiņins, SIA Rols valdes priekšsēdētājs. Interesanta bija iepazīšanās ar DU Dzīvo zinātņu un tehnoloģiju laboratorijas korpusu. Visi apmeklēja SIA Regula Baltija uzņēmumu. Jaunieši tika mudināti mācīties, pilnveidot sevi, nebaidīties izvirzīt grandiozus mērķus un pielikt visas pūles to sasniegšanā.
      Tika pavadīta saturīga un pozitīvām emocijām bagāta diena. Paldies pasākuma organizētājiem!
      
           Foto no pasākuma                                                 Skolotāja Anda Mihailova

Informatīvais pasākums ciklā "Īsteno sapni par savu biznesu"

Šī gada 7.decembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicināja uz tikšanos vidusskolas audzēkņus, lai kopīgi dalītos pārdomās par nākotnes izaicinājumiem un izaugsmi. Interaktīvajā pasākumā tika iesaistīti jaunieši un jaunie uzņēmēji...

Lasīt vairāk                                                        Anželika Litavnieka, 10.klases skolniece

Keramiķim Andrejam Paulānam - 120

      Preiļos ir neliela, īpaši skaista iela, kas nosaukta Nopelniem bagātā mākslinieka, keramiķa Andreja Paulāna vārdā (1986.g).
      Preiļu 2. vidusskolā 30. novembrī notika konkurss – spēle “Andrejam Paulānam – 120”.
      Šim konkursam gatavojās 5.-8. klašu skolēni. Lai labāk sagatavotos konkursam, iepazītos ar keramiķa biogrāfiju, viņa darbiem, ļoti palīdzēja skolas muzejā sagatavotā materiālu izstāde, kur bija iespēja tuvāk iepazīties ar mākslinieka darbiem. Šo izstādi apmeklēja visi skolēni. Īpašu interesi radīja svilpaunieks. Muzejā tas ir vienīgais eksemplārs un tam jau vairāk nekā 50 gadi. Šinī gadā izstāde bija interesantāka, jo apskatei tika piedāvāti Jāzepa Pīgožņa svilpavnieki, kas savulaik ir uzdāvināti Preiļu vēstures un mākslas muzejam. Izstādes dalībnieki bija patīkami pārsteigti par darbu daudzveidību, par mākslinieka fantāzijas lidojumu. Ievērības cienīgi bija arī materiāli par Andreja Paulāna skolēnu Polikarpu Čerņavski, kā arī par Nopelniem bagāto mākslas darbinieku, keramiķi Polikarpu Vilcānu. Izstādē bija arī jaunās paaudzes keramiķu darbi, tajā skaitā arī Polikarpa Čerņavska skolēna Jāzepa Caica darbi. Neapšaubāmi, ka labākās podniecības tradīcijas atspoguļojas Latgales keramikā. A. Paulāns ir teicis: “Es daru savu darbu un iznāk māksla” .

Lasīt vairāk                         Foto no pasākuma                    
                                                                                                       Valentīna Maksimova,
                                                                 Preiļu 2. vidusskolas vēstures muzeja pedagoģe

JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBAS "SOĻOŠANAS DIENA"
                                  1.kārta (30.11.2016.)

2006.-2007.g.dz. meitenes
Olesja Romančaka 500m soļošana 2:47,5 2.vieta
Varvara Kursīte 500m soļošana 2:49,6 3.vieta

2006.-2007.g.dz. zēni
Rustam Tumaševičs 500m soļošana 2:49,5 1.vieta

2004.-2005.g.dz. zēni
Deniss Ivanovs  1000m soļošana 6:04,9 1.vieta
Deniss Dronovs 1000m soļošana 6:48,8 2.vieta

2002.-2003.g.dz. meitenes
Ksenija Zakutajeva 2000m soļošana 12:05,1 1.vieta
Anastasija Boka 2000m soļošana 12:34,2 2.vieta
Tatjana Denisova 2000m soļošana 2:51,9 3.vieta

2002.-2003.g.dz. zēni
Iļja Beļajievs 2000m soļošana 11:32,0 3.vieta

2000.-2001.g.dz. meitenes
Ksenija Zabalujeva 2000m soļošana 12:02,3 1.vieta
Žaneta Litavnieka 2000m soļošana 12:36,0 2.vieta

AKTUALITĀTES DECEMBRA mēnesī  
1.Adventa sveces iedegšana 28.novembrī plkst. 11.30 skolas 1.stāvā

 
В гостях у сказки

      26 ноября мы практически всем классом вместе с классным руководителем побывали на экскурсии в Центре искусства и ремесленничества Латгалии в городе Ливаны. Это прекрасное место для тех, кто хочет узнать историю латгальского ремесленничества. Сейчас здесь можно посмотреть экспозицию «Ремесленники в Латгалии в 19-20 веке», а также познакомиться с изделиями Ливанского стекольного завода, узнать историю когда-то очень известного в Латвии и за её пределами предприятия.
      Ливаны – город с древними традициями стекольного ремесла. Из стекла можно создавать не только разнообразную посуду и неповторимые декоры, но и изысканные стеклянные бусы и украшения. В помещении музея находится огромное количество необыкновенно красивых стеклянных изделий, изготовленных на заводе, а еще здесь проходят персональные выставки стекольных мастеров. Мы не только всё посмотрели, но и приняли активное участие в мастерской по изготовлению стеклянных снежинок под руководством мастера Инги Салмини. Было очень интересно вырезать из стекла и складывать свои собственные снежинки, которые в дальнейшем станут украшением рождественской ёлки. Её зажгут в Центре искусства и ремесленничества 17 декабря, и нам очень приятно, что наши работы тоже будут на ней.
      Эту экскурсию для нас организовали родители из родительского комитета нашего 8 класса. Огромное спасибо Зое Васильевне и Виталию Витальевичу Пахомовым и Наталье Мартыновне Мироновой – благодаря им мы побывали в гостях у сказки.
                                                                          Анна Мария Федоровича, 8 класс

      Mūsu skolas 10. un 11. klases skolēni bija pasākumā "Jauniešu FORUMS 2016'' Preiļu 1. pamatskolā. Mums vajadzēja risināt uzdevumus, dot padomus PAKAC biedriem, lai īstenotu plānus. Darbojās trīs darbnīcas: sporta, kultūras un aktīvās līdzdalības darbnīca. Klausījāmies iedvesmojošus stāstus par Preiļu sporta skolu, par režisoru , mūziķi un aktieri. Bija arī kafijas un tējas pauze. Koncertā uzstājās Rūta. Noslēgumā bija arī brīvās sarunas pie apaļā galda.

                                                                                                  Zane Švarnoviča 10, klase
      Šī gada 24. novembrī mums bija iespēja viesoties Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijā, kur tika organizēta tikšanās ar Novikontas jūras skolas pārstāvi. Šajā tikšanās reizē mums tika stāstīts par studiju iespējā, par darbu jūrā un par to, kas sagaida jauniešus mācību gada laikā. Mēs pateicamies par šo iespēju, jo daudzus skolēnus tas ieinteresēja un viņi vēlas apgūt jūrnieka profesiju.

                                                                                                  Jana Novikova 10.klase
 
LATGALES reģiona JAUNIEŠUS aicina piedalīties
                informatīvo pasākumu ciklā
   “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”
 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

      Preiļu 2. vidusskolas 12. klases skolēni 15.novembrī iesaistījās projektā “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”. Klasē tika organizēta diskusija, kuras temats bija Debora Hansena Kleista Naftas pasaka. Pasakas tekstu skolotāja Anda Mihailova bija iedevusi pārlasīt uz mājām, lai nākamajā nedēļā visa klase jau būtu ar to iepazinusies un varētu uzsākt sarunu par to...

Lasīt vairāk

No 17. līdz 23. novembrim notiks starptautiskais informātikas konkurss "Bebrs 2016"

Konkursā skolēni tiek sadalīti četrās vecuma grupās:
    5.-6. klase, 7.-8. klase, 9.-10. klase, 11.-12. klase.
Sacensību nolikums
Vairāk informācijas
Treniņversijā

Konkursa uzdevumi ir pieejami spiežot ŠEIT

Konkursa uzdevumu pildīšanai dotais laiks: 45 minūtes (starp uzdevumiem vari brīvi pārvietoties un mainīt atbildes).
Kad konkursa uzdevumu risināšana ir pabeigta - konkursa lapas augšdaļā spiediet uz uzraksta Beigt! (skatīt zemāk attēlā).Piedalīties iespējams sev ērtā laikā līdz pat 23.novembrim.
 

 
Уроки, посвящённые Латвии

      В этом году на неделе Отечества у нас были уроки, посвященные Латвии. Нашим учителем была работник Прейльского музея истории и прикладного искусства Силвия Ивановска. Вместе с ней мы узнали очень много нового про нашу Латвию.
      На первом уроке - уроке каллиграфии - мы ещё больше узнали об истории создания гимна, а потом каждый на специальном листочке написал слова гимна. Мы очень старались сделать это красиво и без ошибок. Карина Михайлова, Синтия Депере, Анастасия Бока, Анастасия Дектерёва и Денис Дронов получили призы за красивое письмо – книгу известного кинорежиссёра и художника Я.Стрейча. Мы были очень рады таким призам.
      Второй урок проходил в музее истории и прикладного искусства Прейльского края и был посвящён флагу Латвии. Мы узнали историю нашего флага и его происхождение. Латвийский флаг мы делали из бисера –это очень кропотливая работа, требующая огромного терпения, но у всех получилось. Нам урок очень понравился. Хочется, чтобы таких уроков и таких добрых учителей было бы больше.
      Спасибо нашему классному руководителю Римме Арсеньевне за то, что организовала для нас такие уроки.
                                                                                    Анастасия Дектерёва, 6 класс


      17.novembrī plkst. 18.00 Preiļu Kultūras namā notiks Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Tā laikā tiks godināti Preiļu novada Atzinības rakstu saņēmēji, kā arī pirmo reizi tiks pasniegtas Goda zīmes "Par nopelniem Preiļu novada attīstībā".
      Atzinības rakstu šogad saņems mūsu mūzikas skolotāja Olga Siliņa - par ilggadēju, radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu.
      Goda zīmi "Par nopelniem Preiļu novada attīstībā" saņems Donats Botors - Livdāns - ilggadējs Preiļu 2. vidusskolas (1970-1987) direktors.
Ierindas skate Preiļu 2. vidusskolā

      17. novembrī, sagaidot Latvijas valsts 98. dzimšanas dienu, Preiļu 2. vidusskolā notika Ierindas skate. Skates mērķis ir veicināt skolēnu patriotisma apziņu un lepnumu par savu valsti, skolas kolektīvu, uzlabot skolēnu stāju, noskaidrot labākos komandierus, individuālo komandu veicējus, veicināt klases kolektīvu saliedētību.
Jau otro gadu Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona kaprāļa Valērija Pastara vadībā tika izveidota Ierindas skates demonstrējumu programma katrai klašu grupai. Ierindas skates elementus apgūt ir ļoti grūti, bet, pateicoties sporta skolotāju un klašu audzinātāju atbalstam un uzmundrinājumam, viss izdevās. Bija prieks vērot skolēnu ieinteresētību, vēlmi pilnveidot spējas ierindas soļošanā, precīzi izpildīt komandas gan klasei kopumā, gan individuāli. Pirmo reizi 9.-12.kl. skolēni (no katras klases pa divi) komandiera vadībā demonstrēja iemaņas, prasmes, precizitāti izpildot komandiera pavēles...

Foto no pasākuma                                                               Lasīt vairāk


      Šī gada 17. novembrī plkst. 10.00, sagaidot Latvijas valsts 98. dzimšanas dienu,
Preiļu 2. vidusskolā notiks
Ierindas skate.
      Pasākuma laikā tiks pasniegts Preiļu novada Pateicības raksts direktora vietniecei izglītības jomā un latviešu valodas un literatūras skolotājai Žannai Ļebedevičai - par radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko un audzināšanas darbību.
Latvijas Republikas 2016.gada jaunatnes čempionāts galda tenisā

Darina Piskunova I vieta  2001.-2002.g.d. meiteņu grupā Preiļu BJSS komandas sastāvā.
Aleksandrs Pahomovs III vieta 2001.-2002.g.d. zēnu grupā Preiļu BJSS komandas sastāvā.

 
      Karjeras nedēļas ietvaros 11.klases skolēni veica pašnovērtējuma anketēšanu, lai izvērtētu savas nākotnes profesijas iespējas. Tāpat katrs izteica savu viedokli par to, kādu profesiju varētu apgūt klasesbiedri. Testu rezultāti tika kopīgi apspriesti un salīdzināti. Visi noskatījāmies arī videofilmu "Zaļais pipars" par karjeras veidošanas iespējām un priekšnoteikumiem sabiedrībā ievērojamu cilvēku skatījumā.
      10.-12.kl. skolēni audzināšanas stundās pārrunāja savas nākotnes plānus, par ko viņi gribētu kļūt. Izspēlēja spēli "Karjeras kompass", uzzināja ,kā veidot savu karjeru, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas izvēloties profesiju darba tirgū,21.gadsimtā.
                                                                                                10.-12.klašu skolēni

Patriotisma stundas Zemessardzes bataljonā

      11.novembrī mēs,10.klases skolēni, devāmies uz Preiļu 35. Zemessardzes bataljonu. Šeit mūs uzrunāja bataljona komandieris un iepazīstināja ar dienas kārtību. Bija arī skolēni no Pelēču pamatskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas. Mūs sadalīja četrās komandās. Vispirms mēs apskatījām visas mašīnas, kuras atrodas bataljonā un kādam nolūkam tās tiek izmantotas. Tālāk mēs devāmies uz telpām, kur mums parādīja filmu par darbu zemessardzē, ar ko nodarbojas zemessargi. Šogad Preiļu 35. Zemessardzes bataljonam apritēja 25 gadi (25.oktobrī). Bataljona atbildības teritorijā ir Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Krāslavas un Dagdas novadi. Mums arī pastāstīja, kā var iestāties zemessardzē. Tad mēs devāmies uz pašu patīkamāko punktu-griķu biezputras ēšanu un karstu tēju. Bija ļoti garšīgi. Un pēdējā vieta, kuru mēs apmeklējām bija-ieroči. Bija iespēja iepazīties ar ieročiem un paturēt tos rokās. Pēc interesanta ekskursijas devāmies mājās. Arī mājupceļš izvērtās ļoti interesants, jo mūs atveda ar vienu no zemessardzes lielajām mašīnām. Tā bija jauki pavadītapēcpusdiena, kopā ar zemessardzes 35.btaljona karavīriem.
                                                                                                Zane Švarkoviča 10.klaseProjekts: "Arī zem sniega zied rozes" (10.11.2016.)

И под снегом цветут розы

      В октябре-ноябре этого учебного года у учеников нашей школы появилась возможность принять участие в проекте “Arī zem sniega zied rozes” (руководитель проекта Наталия Рубине). Старшеклассники участвовали в дискуссии о жизни репрессированных в Сибирь жителей Латвии...

Читать больше...                                           Foto no pasākuma

 
JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBAS "MAZĀ BALVA" 1.kārta (08.11.2016.)

"D"gr.2006.-2007.g.dz. meitenes
Marija Trifonova lodes grūšana 6.36m 2.vieta
Olesja Romančaka 1000m soļošana 6:05,9 2.vieta
Varvara Kursīte 1000m soļošana 6:10,7 3.vieta
Ksenija Luriņa 1000 m skrējiena 4:31,3 3.vieta

"D"gr.2006.-2007.g.dz. zēni
Rustam Tumaševičs: 1000m soļošana 5:58,8 1.vieta
Daniils Gregorjevs: Augstlēkšana 1,10m 2.vieta

Preiļu 2.vidusskolas komanda stafetes skrējiens 2:12,3 min. 2.vieta

"C"gr.2004.-2005.g.dz. meitenes
Anastasija Dekterjova augstlēkšana 110cm 3.vieta
Arianda Ivanova 60 m/b skrējiena 13.23s 3
.vieta
Alisa Martinova: 60 m skrējiena 9.28s 2.vieta
                             
tāllēkšana 3,76m 3.vieta
                              lodes grūšana 10.80m 3.vieta

"C"gr.2004.-2005.g.dz. zēni
Deniss Ivanovs    1000m soļošana 5:59,3 1.vieta

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas
skolēnu sporta spēlēs 64 LAUCIŅU DAMBRETĒ
(02.11.2016.)

U-16 grupa - kadeti (2000.-2002.g.dz. meitenes un zēni) - II vieta
     Jeļizaveta Brice
    
Ina Erte
     Deniss Ivanovs
     Sandis Brokans


U-13 grupa - kadeti (2003.-2005.g.dz. meitenes un zēni) - III vieta
     Anastasija Dekterjova
    
Marina Skutele
    
Deniss Dronovs
     Deniss Ivanovs

 
17. NOVEMBRĪ LATVIJAS VALSTS NEATKARĪBAS
PROKLAMĒŠANAS 98. GADADIENAI VELTĪTS SVINĪGS SARĪKOJUMS

11.NOVEMBRIS - LĀČPLĒŠA DIENA

Jāņa Streiča izstādes "Jubilāra vaļasprieks" atklāšana

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja piedāvājums novembrī

            Lāpu gājiens Lačplēša dienā


AKTUALITĀTES NOVEMBRA mēnesī
 
 
Путешествие по родному городу

      14 октября наш 6-ой класс участвовал в конкурсе «Apceļo dzimtas vietas». Нам были даны 12 загадок о достопримечательностях Латгалии. Нужно было угадать, о каком месте загадка и сфотографироваться на фоне отгаданного объекта. Была дана возможность отгадать только 3 места. Сначала мы отправились на пляж, где сделали отличную фотографию на турниках. Далее мы отправились к Прейльскому замку, а по дороге любовались осенью. Около замка мы также дружно сфотографировались и отправились дальше. Следующий объект - памятник сыру, который находится около Прейльской краевой думы. Эти три фотографии мы отправили в туристическое бюро города Прейли и ждали результатов конкурса. А на строевом смотре нашему классу вручили подарочную карту на бесплатную экскурсию по нашему городу, которую мы совершим весной, когда будет потеплее.

                                                     Иванова Диана и Фадеева Виктория, 6-ой класс
 
Неделя добрых дел

      С 17 по 21 октября у нас в школе проходила Неделя добрых дел, в которой активное участие приняли все классы.
      Первоклассники очень активно помогали своим родителям в домашних делах: мыли посуду, вытирали пыль, поливали цветы, пылесосили, чистили морковь и картофель, кормили домашних животных, ходили в магазин за продуктами, читали младшим братьям сказки, подносили чай, сгребали опавшую листву, складывали дрова и т.д. Отзывчивые родители сфотографировали своих помощников в момент работы, и в классе организовали выставку фотографий "Неделя добрых дел".

Читать больше...
 
Неделя карьеры

      13 октября, во время Недели карьеры, наш 9 класс вместе с классным
руководителем посетил Прейльскую библиотеку, где для нас провели экскурсию и рассказали о работе библиотекаря. В библиотеке нас встретили приятные люди, мы интересно побеседовали и узнали для себя много нового. Не жалейте потратить свободное время на поход в библиотеку.

Читать больше...                                                          Дарина Луриня, 9 класс
 
Поездка в Эстонию

      Во втором полугодии 2015/2016 уч. года проходил конкурс «Latvijai būt zaļai», и Прейльский край занял 2-ое место. В связи с этим для учеников и была организована бесплатная поощрительная экскурсия в Эстонию.
      На нашу школу выделили 7 мест. Были выбраны самые активные участники конкурса, а именно: Вячеслав Крупин и Артем Васильев (7 класс), Артур Неверовский, Дарина Пискунова и Анастасия Чабанюк (8 класс) и Виктория Яковлева и Виталий Вишняков (12 класс). И мы отправились в город Тарту.
      Во время поездки экскурсовод рассказывала нам о городах и местечках, которые мы проезжали, и об интересных фактах. Например, о традиционных латвийских и эстонских блюдах, о старинных и красивых городах Латвии и Эстонии.
                                
Читать больше...                  Анастасия Чабанюк и Дарина Пискунова, 8 класс
Mācību ekskursija uz Ventspili un Kuldīgu

      Šī gada 13. un 14 oktobrī 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni devās ekskursijā uz Ventspili, jo Ventspils ir pilsēta, kas pēdējo desmit gadu laikā ir viena no krāšņākajām Latvijas un Eiropas pilsētām. Pulksten 11.00. mūs jau gaidīja gide, kuras pavadībā gan braukšus, gan kājām pa Ventspils bruģakmeņa pārklātām ielām un laukumiem iepazinām pilsētas skaistākās vietas un unikālās strūklakas. Mēs pabijām dažādos muzejos, pēc tam ar mazbānīti devāmies uz “Lemberga hūti”. Visas šīs ekskursijas laikā mūs pavadīja saulaina un silta diena, kas ļoti priecēja ekskursijas dalībniekus. Bet dienas beigās mums vēl bija iespēja apmeklēt “Ventspils Ūdens un Piedzīvojumu parku”. Taču noslēdzošais pasākums bija 10. klases skolēnu iesvētības Baltijas jūras krastā. Skolēniem bija jāiztur pārbaudījumi un jānodod zvērests. Pirmā ekskursijas diena patika visiem skolēniem, jo tā bija notikumiem bagāta un ļoti, ļoti interesanta.
      Mūsu otrā ekskursijas diena sākās ar garšīgām brokastīm. Pēc brokastīm mēs pastaigājāmies pa Dienvidu Molu. Pēc nelielas pastaigas mēs devāmies braucienā ar kuģi "Hercogs Jēkabs". Mums bija iespēja visu skaistumu apskatīt no kuģa. Mūsu tālākais objekts bija Kuldīga. Kuldīga-ir maza, romantiska pilsēta, kura 17.gadsimtā bija Kurzemes hercogistes galvaspilsēta. Tieši šajā pilsētā bija dzimis Hercogs Jēkabs. Tur joprojām ir saglabājušās vecās apbūves mājas. Mazas ieliņas ir klātas ar bruģi. Tieši šajā pilsētā var sajust to burvību un pabūt 17.gadsimtā.Viss skaistums pieder UNESCO mantojumam. Kuldīga atrodas Ventas krastā, kur izveidojies Rumbas ūdenskritums, platākais ūdenskritums Eiropā. Ventas kreisajā krastā bija lielākais kuršu pilskalns. Es droši varu pateikt to, ka Kuldīga ir viena no visskaistākajām pilsētām Latvijā. Noguruši, mazliet arī nosaluši, bet laimīgi, mēs devāmies uz mājām.

                                             Jana Novikova un Anželika Litavnieka, 10.klases skolnieces


Skolotāju diena un pašpārvaldes diena

      7. oktobrī, Preiļu 2. vidusskolā svinējām Skolotāju dienu. Šī ir īpaša diena, kad lutinām skolotājus, cik vien tas ir iespējams, dāvinām košus ziedus, vēlam rudenīgus novēlējumus un 12. klase viņu vietā vada stundas.
12. klase dalījās savos iespaidos:
      Skolotāju diena bija piesātināta ar pozitīvām emocijām, katrs no mums, 12. klases skolēniem, bija aizņemts ar savu klasi, katrs domāja kā labāk novadīt stundas. Mēs gribējām arī uzdāvināt smaidu, kaut uz vienu dienu izkrāsot ar spilgtām rudens krāsām. Bija ļoti jauki, draudzīgi un ar pozitīvām emocijām pildīta diena. (Viktorija J.)
      Bija ļoti interesanti un aizraujoši būt skolotāja lomā. Saņēmām daudz pozitīvu emociju un, protams, noderīgu pieredzi turpmākajai dzīvei. (Karina B.)
      Vismīļākā skolotāju dienas daļa, droši vien bija iejusties skolotāju lomā. Meitenēm esot, protams, arī attiecīgi saģērbāmies. Stundas pagāja mierīgi, visi mācēja uzvesties, un iepriecināja iespēja kaut daļu savu jau iegūto zināšanu nodot tālāk. (Santa P.)
      Skolotāju diena pagāja mierīgi, bez jebkādiem starpgadījumiem. Daudzi skolēni bija apmierināti ar 12.klases darbu. Skolotāji stundā bija čakli, aktīvi, bet uzvedās kā bērni. (V.Višņakovs)
      Bez pienākumiem skolotājus neatstājām, tā vietā, lai viņi mācītu mūs, šoreiz mēs mācījām viņus. Un tā nu mums tapa 13. klase. Pēc visām stundām norisinājās svinīgais pasākums. Šogad mūsu skolā bija četri skolotāji, kuri svinēja savus apaļos un pusapaļos gadiņus, kurus ir nostrādājuši šajā profesijā mūsu skolā. Tie bija: O.Siliņa - 40 gadi, I.Podskočija un T.Svetlova -30 gadi, R.Lazda -25 gadi.
      Paldies visiem skolotājiem un skolas darbiniekiem par ieguldītajām pūlēm, smago darbu un vēlajiem vakariem skolā!!! Ir jāatzīst, ka ar vienu dienu gadā nepietiek, lai pateiktos par visu. Tāpēc, skolēni, veltīsim vairāk jauku vārdu skolotājiem, katru dienu!

                                                                                                           Zanda Šoldre, 12.klase

1. oktobrī Ogrē notika Jāņa Daliņa piemiņas sacensībās soļošanā.
Sveicam Kseniju Zabalujevu ar izcinīto 2.vietu
3000m soļošanā, ar rezultātu 18:14,7 min.

 

 

 


AKTUALITĀTES OKTOBRA mēnesī
 
 
Удивительное место в Латгалии

      28 сентября ученики начальной школы побывали на экскурсии в Аглоне. Наверно, каждый слышал об этом удивительном месте в Латгалии.
      Мы посетили Музей хлеба. Создала его жительница Аглоны Вия Анцане. Она собрала десятки пословиц, поговорок, сказок примет и обычаев, связанных с тем, как выращивают и собирают зерно, как выпекают и едят хлеб. В музее собраны сотни вещей, необходимых при переработке зерна и выпечке хлеба: молотильные цепа, лопаты для хлеба, квашни и многое другое. Нас приветливо встретила девушка в латгальском национальном костюме. Через игры, танцы, загадки и пословицы удивительно легко и доступно рассказала о долгом пути хлеба от маленького зёрнышка до стола хозяйки. В конце занятия нас угостили ржаным хлебом и пирогами, напоили ароматным травяным чаем с мёдом. На прощание каждому классу дали по буханочке ароматного ржаного хлеба.
      После Музея хлеба мы побывали в Аглонской базилике. Это святое место явления Богоматери. Аглонская базилика и примыкающая к ней территория – памятник культуры государственного значения и святыня международного значения. На территории базилики находится святой источник, из которого посетители стремятся испить целебной воды. Мы тоже не стали исключением и попили, надеясь набраться силы и здоровья.
      Посетили мы и Королевскую гору. Королевская гора - это сад вырезанных из древесины старого дуба скульптур с образами Христа-Победителя, ангела, креста и двенадцати племен. Для самой большой скульптуры Христа использован 600-летний дуб окружностью 4,5 м и высотой 14 м. Здесь очень красиво - множество интересных восхитительных скульптур! Какими волшебными должны быть руки, чтобы создать такую красоту!
      Усталые, но довольные, полные удивительных впечатлений, мы вернулись домой.
                                                                                 Масенкова Надежда Порфирьевна,
                                                                                 классный руководитель 3-го класса

Великолепная экскурсия

      22 сентября 5-8 классы ездили на экскурсию. В 5:30 наш автобус отъехал от школы. Первой нашей остановкой оказался музей сказок в Джуксте, он находится примерно в 4 часах езды от нашего города. Этот музей посвящён педагогу и писателю Ансису Лерхису-Пушкайтису, которого с почтением называют «отцом сказок». В Джуксте записано и сохранено больше старых сказок и преданий, чем по всей Латвии – примерно 6 тысяч! Там есть самые разные куклы из сказок, например, крошка Спридитис и очень много других. В другом зале нам рассказывали об истории Джукской волости, о латышских национальных костюмах и народных символах. Там же были некоторые интересные зарисовки из сельской жизни и коллекция разных кукол: тряпичных, соломенных, деревянных, нарисованных и других! Также в этой части музея была представлена большая коллекция монет, брошей, значков! Затем мы снова спустились на 1-ый этаж, где наши ребята с помощью хранительницы музея сыграли в театр и показали небольшую сказку с куклами. Всем очень понравилось в этом музее!
   
Читать больше...                                                                 Мартынова Алиса, 7 класс

OLIMPISKĀ DIENA 2016

      Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2016” šogad notiks 23.septembrī 531 norises vietā visā Latvijā, kas kopā plāno pulcēt jaunu pasākuma dalībnieku skaita rekordu – 123 353 dalībnieku no 95 Latvijas novadiem un pilsētām. Pasākuma devīze ir “Padod bumbu!”...

 

                                         Vingrojuma komplekss

Foto no pasākuma

Vārkavas novada 8.atklātais čempionāts vieglatlētikā 17.09.2016.

2003.g.dz. un jaunākie zēni
Iļja Beļajevs 1000m soļošana 5:30,34 2.vieta
2003.g.dz. un jaunākas meitenes
Ksenija Zakutajeva 1000m soļošana 5:53,19 1.vieta
2001.-2002..g.dz. zēni
Maksims Kazakovs Tāllēkšana 3,92m 3.vieta
1999.-2000.g.dz.jaunietes
Jekaterina Baranova: Augstlēkšana 1,35m 1.vieta
                                Tāllēkšana 3,95m 1.vieta
                                100m 14,99 1.vieta
                  TŪRISMA DIENA 5.–12. klašu skolēniem

       Šī gada 8. septembrī Preiļu 2. vidusskolā norisinājās Tūrisma diena, kurā piedalījās 5.-12. klašu skolēni. Diena sākās ar skolēnu pulcēšanos skolas pagalmā un direktores N.Hļebņikovas uzrunu. Direktore visiem novēlēja veiksmi, labus laika apstākļus un jautru garastāvokli, izbaudot dienu kopā ar saviem klasesbiedriem, draugiem, skolotājiem.
       Tūrisma diena notika gandrīz vai ikvienam zināmajā vietā – Badalkā, kur mūs sagaidīja Jānis Pintāns ar palīgiem.
       Katra klase bija sagatavojusi devīzi un parūpējusies par klases noformējumu.
       Dienas gaitā norisinājās dažādas spēles un stafetes, par kuru sagatavošanu bija atbildīgi vidusskolēni. Ikgadējā Tūrisma taka, par kuras sagatavošanu jāpateicas Jānim Pintānam, atradās nedaudz tālāk no pārējo stafešu norises vietas. Kā jau katru gadu tajā tika pārbaudīta dalībnieku fiziskā sagatavotība un saliedētība. Trase sastāvēja no kokos nostieptām virvēm, baļķiem un dalībniekiem trases sākumā bija jāsaliek 2 somas, kuras jānes visa pārbaudījuma laikā un beigās jāizliek tās tādā pašā stāvoklī, kā tās bija sākumā. Pašās beigās kādam no dalībniekiem bija jāguļas uz nestuvēm, bet pārējiem komandas biedriem bija jānogādā “cietušais” līdz finiša līnijai.
       Visas dienas garumā saulīte mūs lutināja. Starp spēlēm un stafetēm tika iekurināts ugunskurs un tie, kas vēlējās, varēja cept cīsiņus vai baudīt citus gardumus. Skolēni mielojās ar pašu sarūpētajiem cienastiem. Valdīja brīva un nepiespiesta atmosfēra, kaut gan neiztika arī bez sāncensības.
       Dienas beigās notika apbalvošana. Visvairāk uzvaru šogad bija 9. un 8. klasei. Viņi izrādījās pārāki 3 stafetēs, arī Tūrisma takā.

Uzvarētāji:                                     9.-12. klase   5.-8. klase
Partneru saliedētības spēle                     9. klase      8. klase
Draudzīgākais lēciens                           10. klase      8. klase
Pats lasošākais                                       9. klase      8. klase
Ātrākie, veiklākie mērķa sasniegšanā     12. klase     7. klase
Visrezultatīvākie spēlētāji                        9. klase      nestartēja
Krustiņi nullītes                                     10. klase      nestartēja
Bizes pīšana                                          12. klase     7. klase
Tūrisma taka                                           9. klase     8. klase

       Paldies skolas administrācijai par šo lielisko sporta un veselības dienu, īpaši direktores vietniecēm Žannai un Rimmai un skolas direktorei par atbalstu pasākuma organizēšanā.
                                                                        Santa Prikule, 12. klase.
   
                           Foto no pasākuma

                            Ceturtdien, 8. septembrī
                  TŪRISMA DIENA 5.–12. klašu skolēniem


                                                          ( JA LĪS LIETUS – STUNDAS PĒC SARAKSTA)

Katra klase:
- Sagatavo savas klases sveicienu vai devīzi.
- Gatavojas spraigām, jautrām, draudzīgām sacensībām, līdzi ņemot pozitīvi – pacilātu noskaņojumu.
- Paņemt piknika groziņu ar kaut ko ņammīgi garšīgu, lai iestiprinātos.
- Katra klase padomā par vizuālo noformēšanu


Pulcēšanās pie skolas plkst. 9.00 – līnija
                                               9.15 – došanās ceļā

8 сентября приглашаем всех
учеников, учителей и работников школы на День туризма!

(В случае дождя уроки по расписанию)

9.00 – общее построение у школы.
Далее ученики 1 – 4 классов будут проходить испытания на территории школы;
Ученики 5 – 12 классов отправятся к месту проведения соревнований в Бадалку.

Просьба взять с собой хорошее настроение, визуально оформить свою классную команду.
                                                                                               Удачи всем!

AKTUALITĀTES SEPTEMBRA mēnesī
 
 

1.septembris - Zinību diena Preiļu 2.vidusskolā

Aicinām skolēnus un viņu vecākus uz
svinīgo līniju skolas pagalmā plkst. 9.15

Pēc svinīgās līnijas klases audzinātāja stunda.

Lai sakrātā saules gaisma
Jums palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu “Labrīt”.


            Sveicam Zinību dienā!

Foto no pasākuma

День знаний - это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно ученик -
Главней всго сегодня это!!!

               

   


AKTUALITĀTES AUGUSTA mēnesī
 
 
Turpinās skolēnu uzņemšana Preiļu 2.vidusskolā 2016. gadā!

       Preiļu 2.vidusskolā skolēnu uzņemšana 10. klasē notiek bez iestājpārbaudījumiem vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011), licence Nr.V-4236.
       Preiļu 2.vidusskola uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību, kuriem Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) atzīmes nav zemākas par 4 ballēm.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums.
2. Apliecība par pamatizglītību.
3. Dzimšanas apliecības kopija.
4. Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5. Bērna medicīniskā karte.

       Продолжаем приём в 1-ый класс на 2016/2017 учебный год.

Dokumentus pieņems: no 9.00 līdz 14.00