Ziedojiet!      

                                        Un Jūs palīdzēsiet
                     biedrībai "Manai skolai" īstenot tās mērķus:

1. Atbalstīt Preiļu 2. vidusskolas mācību un audzināšanas procesa kvalitatīvu norisi.
2. Sniegt materiālu palīdzību skolai dažādu projektu izstrādē un realizēšanā.
3. Motivēt skolēnus paaugstināt zināšanu kvalitāti un aktivitāti sabiedriskajā darbā.

Biedrība ,,Manai skolai"
Reģ. Nr. 40008155031
Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konts: LV82HABA0551035116324