Iepirkumi

Preiļu 2.vidusskola

Juridiskā adrese:

Preiļu 2.vidusskola A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301,
Tālr.: 653 22184, E-pasts: preilu2vsk@pvg.edu.lv

Maksātājs:

PREIĻU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000065720 Preiļi, Raiņa bulvāris 19, LV-5301
AS “SEB Banka” Preiļu filiāle UNLALV2x,
nor. konts Nr. LV71UNLA0026000130660


Iepirkumu komisijas paziņojums par pieņemto lēmumu un līguma noslēgšanu
( paziņojums par iepirkumu izsludināts 00.00.00.)