Preiļu novada

Salas pamatskola

 Vēsture

Informācija par skolu

Skolas dokumenti

Skolotāji

Skolēni

Pasākumi

Interesanti

Smelteri

Saunas pagasts

Preiļu novads

Latvija

LV-5326

tel. 653-26400

e-pasts: salaspsk@pvg.edu.lv

Ir labi, ja skolā var justies atraisīti, vajadzīgi, svarīgi un gaidīti. Ir labi!

Absolvente Linda Pastare