PREIĻU
RAJONA
BĒRNU UN
JAUNIEŠU
CENTRS

INFORMATĪVĀ LAPA Nr.19

Adrese: Raiņa bulvāris 26, Preiļi, LV-5301, e-mail: preilubjc@pvg.edu.lv;

Tel.: 5381394; 9221574 (direktore Aija Caune), 5381396 (direktora vietniece Ilga Peiseniece),

tel./fax 5381395 (izglītības metodiķes Ingūna Patmalniece un Anita Kolosova), 5381397 (dežurants)

2 x mēnesī - informācija par Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra (BJC) pasākumiem, kursiem, semināriem, kā arī citām aktualitātēm interešu izglītībā un audzināšanas darbā.

Nr.19(35) –16.12.2004.

 

Jau atkal

gadu slieksnim pāri kāpsim . . .

 

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Apsveicam!

Preiļu rajona 4.teātra sporta turnīrā piedalījās 11 komandas no 9 rajona izglītības iestādēm: Galēnu p/sk., Rimicānu p/sk, Priekuļu p/sk, Dravnieku p/sk, Sīļukalna p/sk, Salas p/sk., Riebiņu v/sk., Aglonas internātv/sk., Preiļu rajona BJC. Par turnīra uzvarētājiem kļuva Preiļu rajona BJC komanda ‘’Bomba’’(pedagogs Aiga Budriķe), bet atzinības saņēma Priekuļu pamatskolas komanda ‘’Bļāviens’’ (pedagogs Diāna Bravacka) un Preiļu rajona BJC komanda ‘’Buča’’ ped. Aiga Budriķe). Par labāko kapteini tika atzīts Ingars Broks no Sīlukalna pamatskolas komandas ‘’Batons’’.

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

        

Apsveicam! Rajona konkursā “Erudīts” 2004.gada 8.decembrī piedalījās 10 rajona izglītības iestāžu komandas. 1.vietu ieguva Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda. Komandas kapteine Marina Timošenko, komandu konkursam sagatavoja Ligita Pauniņa. 2.vietu izcīnīja Aglonas internātvidusskolas komanda, kapteinis Rihards Litke. Ar komandu strādāja skolotāja Māra Ušacka. 3.vietas ieguvēji ir Līvānu 1.vidusskolas komanda, komandas kapteine Inese Ruļuka. Komandu konkursam gatavoja skolotājas Sandra Maskalāne un Anna Kurciša. Atzinību ieguva Preiļu 2.vidusskolas komanda, kapteinis Aleksandrs Stepanovs. Komandu spēlei gatavoja skolotāja Alla Andrejeva.

Konkursā piedalījās arī komandas no Līvānu 2.vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Vārkavas vidusskolas, Preiļu arodvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas. Par veiksmīgi sagatavotu mājas uzdevumu atzīmētas - Vārkavas vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas komandas.

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Paldies!      

        Uz Preiļu rajona BJC organizēto labdarības akciju “Es dāvinu Tev...”. atsaucās 16 rajona izglītības iestādes – Priekuļu psk., Dravnieku psk., Rimicānu psk., Jaunsilavas psk., Vanagu psk., Pelēču psk., Galēnu psk., Rušonas psk., Preiļu 1.psk., Sīļukalna psk., Līvānu 2., Preiļu 2.un Aglonas vidusskolas, Preiļu mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļa, Jersikas un Preiļu rajona bērnu un jauniešu centri. Ar 180 dalībnieku rūpību un 28 pedagogu un vecāku materiālo un morālo atbalstu izgatavotas 325 dāvaniņas un apsveikumi.

       Visi tiek aicināti šīs ar mīļumu un sirsnību tapušās dāvaniņas aplūkot Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra telpās līdz 21.decembrim. Pēc izstādes dāvaniņas ceļos pie tiem cilvēkiem, kurus dzīve nav īpaši lutinājusi – pie Preiļu rajona rūpju bērniem, vientuļiem cilvēkiem rajona pagastos un pilsētās, uz veco ļaužu un atveseļošanās iestādēm.

līdz17.decembrim

RŪĶU NEDĒĻA Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrā.

15.-21.decembris

Akcijas “Es dāvinu Tev ...” noslēguma izstāde Namiņā.

20.-29.decembris

Ziemassvētku un Jaungada pasākumi centra pulciņos, piedalīšanās pasākumos pilsētā, rajonā.

22.-24.decembris

Akcijas “Es dāvinu Tev...” dāvanu nogādāšana uz veco ļaužu, bērnu un atveseļošanās iestādēm, uz sociālajām iestādēm un vientuļiem cilvēkiem Preiļu rajonā.

decembris

Piedalīšanās Rīgas pilsētas atklātajā ceļojumu un pārgājienu aprakstu konkursā “Iepazīsti Latviju un pasauli”.

5.janvāris

Plkst.1000 rajona Skolēnu Domes sēde.

Uzmanību ! ! !

Mainīts datums

5.janvārī plānotais seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem notiks 31.janvārī kopā ar rajona izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un klašu audzinātāju MK vadītājiem. Semināra tēma: Mobbings, lektore Inese Andersone.

INFORMĀCIJAI !

·          15.XII pa e-pastu izsūtīts: rajona konkursa “Erudīts” kopvērtējuma tabula.

INFORMĀCIJAI !

Piedāvājam videokaseti: Jaunrades uzvedumu konkurss “Mēs savā laikā” .

Atgādinājums !

·          Steidzami! Lūdzam paņemt ceļojumu un pārgājienu aprakstu konkursam “Iepazīsti Latviju un pasauli” iesniegtos aprakstus sekojošām skolām: Pelēču pamatskolai un Līvānu 1.vidusskolai.

 

Dalību pasākumos, semināros, kursos lūdzam pieteikt iepriekš.