Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodisk
ā darba ciklogramma

(decembris 2014)

(izmaiņas 19.12.2014.)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

02.

10.00

Volejbols 2001.-2002.g.dz.

Līvānu BJSS

Līvānu BJSS

03.

10.00-

15.00

Seminārs-kursi bioloģijas skolotājiem ”Pētnieciskā darbība bioloģijas stundās”; lektore Siguldas ģimnāzijas skolotāja Līga Sausiņa.

Preiļu1.psk.

PNIP

04.

10.00

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā

Preiļu 2. vsk.

PNIP

04.

 

Dalība konkursa „SUPERPUIKA 2015” 2.kārtā Rīgā. Piedalās 4 novada audzēkņi (Preiļu 1.psk.-3, Salas psk.-1)

Tehniskās JN „Annas 2”, Rīga

 Tehniskās JN „Annas 2”, Rīga

04.-31.

PIRMAIS fotostāsts no cikla „AR SIRSNĪBU PAR NAMIŅU!” Atklāšanas pasākums plkst.16.00.

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

05.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs sporta skolotājiem

Riebiņu vsk.

Riebiņu NIP

05.

9.30

Atklātā reģionālā olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl.

PVĢ

PVĢ, PNIP

06.

07.

SEST.

SVĒTD.

X starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju konkurss

Kokneses MS

Daugavpils reģiona MS

 

 

 

Līdz 08.

Eseju konkursa „Mūsu novada lepnums-2014” darbu iesniegšana  preiluipmc@pvg.edu.lv

PNIP 22.kab.

PNIP, Preiļu VLMM

11.

 

Dalība pasākumā „ELEKTRONIKAS DIENA 2014” Pieteikšanās G.Ormanim.

Rīgas Tehniskā kol.

LETERA

12

10.00

Starpnovadu krievu valodas (kā svešvalodas) konkurss 10.-12.kl. „Diskusiju klubiņš”

Preiļu 2.vsk.

PNIP

13.

11.00

Latvijas kadetu komandu čempionāts „Brīnumdambrete”

Liepupes vsk.

Limbažu nov., LDS

14.

SVĒTD.

 

 

 

15.

 

 

14.00-17.00

17.00-19.00

Projekta "Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām" ietvaros

-seminārs skolotājiem „Attīstošās spēles bērniem ar speciālām  vajadzībām”;

-seminārs vecākiem „Kognitīvās atslēgas-2”. Pieteikšanās A.Džeriņai 25928800

Preiļu novada domes zālē

IIC, PNIP

Līdz 15.

 

Preiļu novada skolas iesniedz aptaujas

„Es un brīvais laiks” anketas.

izglītības iestādes

Preiļu novada BJC

16.

9.00

Pedagoģiski-medicīniskā komisija.

Pieteikšanās A.Džeriņai 25928800

PNIP

PNIP

17.-19.

 

RŪĶU dienas Bērnu un jauniešu centra audzēkņiem

Preiļu n. BJC

Preiļu n. BJC

19.

 

Koncerts “Rūķu Ziemassvētku JAMPADRACIS – 2014”

Preiļu kultūras namā

Preiļu novada BJC

20.

SESTD.

 

 

 

21.

SVĒTD.

 

 

 

22.-02.01.2015.

Izglītojamo Ziemas brīvdienas

 

 

22.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs ķīmijas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

22.

10.00

Seminārs sākumskolas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

23.

10.00

Seminārs fizikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

27.

SESTD.

 

 

 

28.

SVĒTD.

 

 

 

29.

10.00- 15.30

Eseju konkursa „Mūsu novada lepnums 2014” noslēguma pasākums; vēstures un sociālo zinību skolotāju kursu nodarbība.

Preiļu 1.psk.

PNIP, Preiļu VLMM

27.11.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html