Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodisk
ā darba ciklogramma

(novembris 2014)

(izmaiņas 10.11.2014)

(izmaiņas 11.11.2014)

 

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

SESTD

Dalība Tehniskās jaunrades dienās Rīgā

RTU

RTU

02.

SVĒTD

 

 

 

Līdz 03. novembrim

Izstāde "Ņāc, Miķeli, istabā" no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma kolekcijām

Preiļos, Raiņa bulvārī 28

Preiļu VLMM

01.11.14.-31.01.15

Konkurss „Zinošākā skola Virtuālajā praksē 2014”. (Skat. PNIP mājas lapā „Karjera”)

 

 

05.

9.30

Starpnovadu komandu sacensības 64 lauciņu dambretē

Preiļu 1.psk.

Preiļu BJSS

05.

10.00-15.00

Skolēnu skatuves runas pedagogu un skolu teātru režisoru informatīvi izglītojošs SEMINĀRS

Valmieras Viestura vsk.

VISC

06.

13.00

Seminārs angļu valodas skolotājiem

Preiļu 2.vsk.

PNIP

07.

 

Arvīda Žilinska V Starptautiskais jauno vokālistu konkurss

A.Žilinska Jēkabpils MS

S.Ščerbicka

08.

SESTD

 

 

 

09.

SVĒTD

 

 

 

10.

10.00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē

Tiskādu vsk.

Rēzeknes nov. BJSS

11.

 

16.30

17.00

LĀČPLĒŠA DIENAS pasākums:

·         Lāpu gājiens

·         Folkloras kopas ‘Rūtoj” koncerts

·         Izstāde par Jāzepu Baško

Raiņa bulvārī

Preiļu KC

PVLMM

 

PVLMM

11.-18.

 

TĒVZEMES nedēļa novada izglītības iestādēs

Izglītības iestādēs

Direktora vietn. audzin. darbā

13.

10.00

SEMINĀRS izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

13.

14.00

Radošo darbu izstāde, Preiļu 2. vsk. prezentācijas pasākums „Dāvana Latvijai”

Preiļu Galvenajā bibl.

PGB; Preiļu 2.vsk.

Līdz 14.

 

Preiļu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamo aptauja - pētījums „Es un brīvais laiks”.

Izglītības iestādēs

Preiļu novada BJC

15.

10.30

Individuālās-komandu atklātās sacensības 64 lauciņu dambretē

Jaunkalsnavā

Kalnsnavas pag.

16.

SVĒTD

 

 

 

20.

10.00

Starpnovadu sacensības volejbolā 1996.-1998.g.dz.

Preiļu BJSS

Preiļu BJSS

20.

9.30

Starpnovadu krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiāde 7.-8.kl. Dalībniekus pieteikt līdz 10.11. preiluipmc@pvg.edu.lv

Preiļu 2.vsk.

PNIP

20.

 

Piedaugavas  stāstnieku konkursa „Teci, teci valodiņa” pusfināls

Līvānu BJC

VISC

21.

9.30

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl.

Preiļu 2.vsk.

PNIP

21.

10.00

Starpnovadu vieglatlētikas sacensības „Mazā balva”

(D un C gr.)

Preiļu 2.vsk. manēžā

Preiļu BJSS

22.

SESTD

Folkloras skolotāju pilnveides kursi

Rīgā, VJIC

VISC, M.Mellēna

23.

SVĒTD

 

 

 

24.

13.30

Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanās darbā un ārpusstundu darba organizatoru, Klašu audzinātāju MA vadītāju SEMINĀRS

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

26.

9.30

Starpnovadu vācu valodas olimpiāde 10.-12.kl.

PVĢ

VISC, PNIP

26.

10.00

Starpnovadu sacensības volejbolā 1999.-2000.g.dz.

Galēnu sporta hallē

Preiļu BJSS

26.

10.00

SEMINĀRS izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

27.

10.00

Seminārs PII direktoru vietniekiem un sākumskolas direktoru vietniekiem. Pieteikšanās elektroniski līdz 25.11.14.

Riebiņu novada KC

VISC

27.

12.00

Mūsdienu deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skate. Latgales reģions

Daugavpils Kultūras pilī

VISC

28.

 

Sagatavošanās olimpiāde matemātikā 5.-12.kl.

Skolās

NMS

28.

9.30

Bioloģijas olimpiādes 2.posms tiešsaistē 9.,11.-12.kl.

PVĢ

VISC, LU, PNIP

 

28.

10.00-15.00

Seminārs sporta skolotājiem „Florbola spēles metodika: teorija un prakse, tiesāšanas noteikumi, sacensību organizēšana ”

PVĢ

PNIP, Florbola federācija

28.

10.00-17.00

Latgales reģiona konference „Lasītprasmes veicināšana”

Preiļu Galvenajā bibliotēkā

Preiļu GB

29.

SESTD

Stāstnieku konkursa „Teci, teci valodiņa” fināls

Rīgā, RLBN

VISC, M.Mellēna

30.

SVĒTD

 

 

 

Līdz 08.12.

Eseju konkursa „Mūsu novada lepnums 2014” darbu iesniegšana

PNIP 22.kab.

PNIP, Preiļu VLMM

 

31.10.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html