Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodisk
ā darba ciklogramma

(MARTS 2014) (izmaiņas 01.03.2014.)
(izmaiņas 04.03.2014.)
(izmaiņas 18.03.2014.)
(izmaiņas 21.03.2014.)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

28.02.-02.03.

Starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2014”

Rīgā, Ķīpsalā

VISC IVC

01.

10.00

Valsts olimpiāde krievu valodā (svešvalodā)10.-12.kl.

Rīgā

VISC

01.

10.00

Latgales novada olimpiāde mūzikā

Līvānos

VISC, PNIP

02.

11.00

Tradicionālais pasākums „Masļenica”

Preiļu 2.vsk.

Preiļu 2.vsk.

04.

11.00

Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2014” 1.kārta - KONCERTS. Piedalās visi tarificētie kolektīvi.

PVĢ zālē

Preiļu novada BJC

04.

15.30

“Superpuika 2014″. (Piedalās D.Voitiņš – Priekuļu psk. 6.kl.)

Rīgā

Preiļu novada BJC

04.

10.00

„Tautas bumba” (2002.dz.g. un jaun.)

Aglonā

Preiļu BJSS

05.

10.00

„Lāse” kauss volejbolā (1994.-1997.dz.g.jaunieši un jaunietes)

Preiļu BJSS

Preiļu BJSS

05.

9.30

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl. skolēniem.

Dalību pieteikt līdz 03.03.

Preiļu 1.psk.

PNIP

Līdz 05.

 

Pieteikt dalību (tālr.67350963) profesionālās pilnveides kursos "Interešu izglītības elektronikas pulciņa darbības pamati", kuri notiks 2014.gada 18.-19.martā un 10.-11.aprīlī.

Rīgā

VISC

06.

10.00

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

06.

10.00

Telpu futbols (10.-12.kl.jaunieši)

Preiļu 1.psk.

Preiļu BJSS

06.

9.30

Valsts olimpiāde ģeogrāfijā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC

06.

11.00

Ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās V.Caune Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

07.

10.00

„Lāse” kauss volejbolā (1998.-2001.dz.g.zēni un meitenes)

Līvānu BJSS

Preiļu BJSS

07.

17.00

Pašdarbības kolektīvu koncerts „Mūsu mīļās un dārgās”

Preiļu KC

Preiļu 2.vsk.

07.

10.00

Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.kl.

Rīgā

VISC

08.

11.00

Atklātā ķīmijas olimpiāde. Pieteikšanās un informācija

http://www.kdc.lu.lv (līdz 05.03.)

Tuvākā vieta PVĢ

LU, DU

10.

10.00

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās S.Kivko PVĢ)

Rīgā

VISC

12.

10.00

Publiskās runas konkurss. Dalībnieku pieteikuma anketas iesūtīt preiluipmc@pvg.edu.lv līdz 04.03.

PVĢ

LVASA; PNIP

12.

10.00

Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde.

(Piedalās L.Buka Preiļu 1.psk., D.Voitiņš – Priekuļu psk.)

Rīgā

Amatniecības vsk.

13.-14.

10.00

Valsts olimpiāde matemātikā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC

13.

12.00

Neaizmirstulei veltītā jaunrades darbu konkursa noslēgums

Aglonas vsk.

Aglonas vsk.

13.

13.00

Preiļu, Riebiņu un Aglonas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts – seminārs (tautas deju kolektīvu skates deju precizēšana).

Riebiņu KN

Preiļu novada BJC

14.

10.00

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās L.Arestova Preiļu 2.vsk.)

Rīgā

VISC

14.

 

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss 2.kārta Latgales reģionā

Daugavpils KC

VISC, Daugavpils BJC

15.

12.00

Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2014” 2.kārta- Latgales reģions

Preiļu KN

VISC, Preiļu novada BJC

15.

10.00

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”.

Rīgā, LU

VISC

15.

11.00

Latvijas izglītības iestāžu Latgales novadu pūtēju orķestru skate

Jēkabpils 2.vsk.

VISC

17.-21.

Izglītojamo pavasara brīvdienas 1.-11.kl.

 

 

17.-19.

9.45

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl.

Skolās

VISC

17.-21.

 

Deju skolotāju profesionālās pilnveides kursi „Jaunākās

metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā” (36 st.)

Rīgā

VISC

18.

10.00

Seminārs matemātikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

18.

 

Latgales reģiona interešu izglītības iestāžu direktoru pieredzes apmaiņas seminārs. (Piedalās A.Caune- Preiļu novada BJC direktore)

Daugavpils

Daugavpils BJC „Jaunība”

18.

13.00

XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Modelēšanas koncerts–seminārs skolu koru diriģentiem

Rīgā, LU

VISC

Līdz 18.

 

Izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēnu neklātienes konkurss „MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ, BET DIŽENI TURĒJĀS” 3.kārta.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

19.

 

Skolu teātru pedagogu profesionālās pilnveides kursos „Ielu teātri”. Piedalās: Vilhelmīne Jakimova, Preiļu novada BJC skolotāja

Rīga

VISC

19.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs fizikas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

19.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs vēstures skolotājiem. Izbraukšana 9.00. Pieteikšanās līdz 14.03.

DU,

M.Rotko centrs

PNIP

19.

 

Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursi

Rīgā

 

Līdz 20.

 

Darbu iesniegšana konkursam „FOTOGRĀFIJAS STĀSTS”

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

19.- 21.;

26.-28.

 

Kursi bērnu nometņu vadītājiem bez pieredzes „Bērnu

nometņu vadīšanas un organizēšanas metodika” (72 st.)

Rīgā

VISC

20.-21.

9.45

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.kl.

Skolās

VISC

20.

9.30

Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

Rēzeknes 1.vsk.

Rēzeknes 1.vsk.

21.

 

Reģionālā SkZPD konference

DU

VISC, DU

22.

 

Dalība Spageti tiltu konstruēšanas sacensībās „STIKS -5

Rīga

RTU

24.-28.

Izglītojamo pavasara brīvdienas 12.kl.

 

 

24.-30.

 

Konkursa „Ēd ar baudu, domā par dabu” 1.kārta (skat. IP vadītāja e-vēstuli no 07.02.2014.) 7.-9.kl.; 10.-12.kl.

Elektroniskajā vietnē

RDS, JAV, LLU, JIP

25.

10.00

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

Pašvaldību koordinatoru 1. sanāksme.

(Piedalās A.Caune- Preiļu novada BJC direktore)

Rīgā

VISC

25.

10.00

Konkurss-spēle krievu valodā, veltīts A.Puškina 215.gadu jubilejai (mazākumtautību skolu 8.-9.kl.)

Līvānu 2.vsk.

PNIP

25.

10.30

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, lietvežiem ( darba uzskaite, atvaļinājumi, aizvietošana u.c. jaut.)

Preiļu novada domes zālē

Preiļu novada dome, PNIP

26.-28.

10.00

Valsts olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC

26.

10.00

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Pieteikties preiluipmc@pvg.edu.lv  līdz 20.03.

Preiļu grāmatu veikala 2.st.

Apgāds „Zvaigzne ABC”, PNIP

26.

11.45

Seminārs skolu direktoru vietniekiem, bibliotekāriem

Pieteikties preiluipmc@pvg.edu.lv līdz 20.03.

Preiļu grāmatu veikala 2.st.

Apgāds „Zvaigzne ABC”, PNIP

26.

13.00

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, logopēdiem, speciālo skolu skolotājiem. Pieteikt preiluipmc@pvg.edu.lv  līdz 20.03.

Preiļu grāmatu veikala 2.st.

Apgāds „Zvaigzne ABC”, PNIP

26.

10.00

Vides izziņas spēļu konkurss „IEPAZĪSTI VIDI!” 1.kārta

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

27.

9.30.

Kombinētā sākumskolas olimpiāde 4.kl., pieteikt līdz 20.03.

Preiļu 1.psk.

PNIP

27.

9.30

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 7.-9.kl., runas konkurss 5.-6.kl., dalībniekus  pieteikt līdz 20.03. Seminārs angļu valodas skolotājiem.

Preiļu 2.vsk.

PNIP

27.

 

Dienvidlatgales dziedātāju, muzikantu un dejotāju konkurss (pusfināls)

Līvānu BJC

VISC

27.

9.15

Izbraukuma seminārs direktora vietniekiem audzināšanas darbā un klašu audzinātāju MK vadītājiem. Pieteikšanās Preiļu BJC

Līvānu 1. vsk., multifunkcionālais JIC„Kvartāls”, Bibliotēka, Stikla fabrikas muzejs

Preiļu novada BJC, PNIP

28.

9.00

Austrumlatvijas atklātā fizikas olimpiāde 8.-11.kl.

Rēzeknes VĢ

Rēzeknes IP

28.

10.00

Seminārs-praktikums visiem krievu valodas un literatūras skolotājiem.

Preiļu 2.vsk.

PNIP

31.-15.04.

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss-izstāde „Trejdeviņas saules lec”. 1.kārta. Darbus iesniegt līdz 28.03.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

01.04

12.00

Skolu teātru svētki

Preiļu KC

Preiļu 2.vsk.

Līdz 01.04.

 

Pieteikt dalību Latvijas skolu Ielu teātru ideju konkursā.

Rīgas Skolēnu pils

VISC

02.04.

11.00

Starpnovadu vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru un jaukto koru saiets – konkurss. Dalību pieteikt līdz 31.03.

Preiļu Valsts ģimnāzijā

Preiļu novada BJC

06.04.

13.00

Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2014”.

Dalību pieteikt līdz 31.03.

Preiļu KC

Preiļu novada BJC

01.03.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html