Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

(FEBRUĀRIS 2014)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

04.

10.00

Basketbols „Oranžā bumba” 2002./2003.dz.g.

Līvāni

Preiļu BJSS

05.

10.00

Skolu kauss telpu futbolā 6.-7.kl. meitenes

Preiļu 1.psk., BJSS.

Preiļu BJSS

05.

10.00

Olimpiāde krievu valodā(dzimtā) un literatūrā 5.-7.kl.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

05.-20.

 

42.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2014” 1.kārtas (Latvijas kārtas) laureātu darbu izstāde

Rīgas dome, Rātslaukums 1

VISC

06.

10.00

Skolu kauss telpu futbolā 2.-3.kl. zēniem

Preiļu 1.psk., BJSS

Preiļu BJSS

07.

9.30

Olimpiāde matemātikā 9.-12. kl.

PVĢ

VISC, PNIP

07.

 

Angļu valodas MA vadītāju seminārs.

Piedalās N.Hļebņikova (Preiļu 2.vsk.)

Rīgā

VISC

10.-14.

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde – konkurss „ZIEDI MANAI PILSĒTAI”. Darbus iesniegt līdz 06.februārim

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

11.

9.30

Olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

PVĢ

PNIP

11.

 

D/darbs matemātikā 3.kl.

Skolās

VISC

11.

10.00

Preiļu BJSS „Mazā balva” sacensības vieglatlētikā 3.kārta

Preiļu 2.vsk.

Preiļu BJSS

12.

 

„Ēnu dienas” pasākumi

 

Junior Achievement

12.

 

Vācu valodas MA vadītāju seminārs.

 Piedalās A.Lazdāne (PVĢ)

Rīgā

VISC

13.

 

Interešu izglītības iestāžu direktoru seminārs.

Piedalās: Aija Caune, PnBJC direktore

Strūgu ielā 4, Rīgā

VISC

13.

10.00

Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības „Lakstīgala 2014” Latgales novada kārta

Jēkabpilī

VISC; Jēkabpils BJC; PNIP

13.

10.00

Skolu kauss telpu futbolā 4.-5.kl. zēniem

Preiļu 1.psk., BJSS

Preiļu BJSS

14.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs

Vārkavas pamatskolā

PNIP

14.

12.00

Vācu valodas skolotāju seminārs

PVĢ

PNIP

15.

10.00

Folkloras skolotāju kursi.

Rīgā

VISC

15.-16.

 

Latvijas izglītības iestāžu VIA un popgrupu festivāls- konkurss

Rīgā

VISC; PNIP

Līdz 18.

 

Izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēnu neklātienes konkurss „MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ, BET DIŽENI TURĒJĀS” 2.kārta.

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

19.

10.00

Skolu kauss telpu futbolā  6.-7.kl. zēniem

Preiļu 1.psk., BJSS

Preiļu BJSS

19.-21.

Vai

26.-28.

 

Kursi bērnu nometņu vadītājiem bez pieredzes „Bērnu

nometņu vadīšanas un organizēšanas metodika”(72 st.)

Rīgā

VISC

20.

 

42.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes „Lidice 2014”Latvijas kārtas noslēguma apbalvošanas pasākums

Rīgā

VISC

20.

10.00

Olimpiāde mūzikā 5.-8. un 10.-12.kl.

Pieteikties I. Rožinskai ilze@pvg.edu.lv

Līvānu novada vakarskolā

PNIP

20.

9.30

Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem

Rīgā

VISC

21.

9.30

Olimpiāde matemātikā 5.-8.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

21.

10.00

Valsts olimpiāde ekonomikā 10.-12. kl.

Rīgā

VISC

21.

11.00

Seminārs ekonomikas, komerczinību skolotājiem

Rīgā

VISC

21.

9.30-

14.30

Pieredzes apmaiņas seminārs krievu valodas (kā svešvalodas ) skolotājiem

Pelēču pamatskolā

PNIP

Līdz 25.02.

 

Latgales skolēnu zinātnisko darbu konkursa 10.-12.kl.darbu iesūtīšana. Nolikums pārsūtīts vidusskolām 28.11.2013.

DU Zinātņu daļā

Vienības 13

DU

25.

10.00

Jauno vides pētnieku konkurss „SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ” Dalību pieteikt līdz 21.februārim.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

25.

 

Valsts olimpiāde vēsturē 9.,12. kl.

Rīgā

VISC; PNIP

25.-18.03.

 

Izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēnu neklātienes konkurss „MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ, BET DIŽENI TURĒJĀS” 3.kārta.

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

26.

9.30

Olimpiāde vācu val. 8.kl.

Preiļu 1.psk.

VISC, PNIP

26.

10.00

Stafetes „Drošie un veiklie” 2002.dz.g. un jaun.

Līvāni

Preiļu BJSS

27.-28.

 

Valsts olimpiāde informātikā (programmēšanā)

Ogrē

VISC

28.

10.00

Skolu kauss telpu futbolā 8.-9.kl. meitenēm un zēniem

Preiļu 1.psk., BJSS

Preiļu BJSS

28.-02.03.

 

Starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2014”

Rīgā, Ķīpsalā

VISC

01. 03.

 

Latgales novada olimpiāde mūzikā 5.-8. un 10.-12.kl.

Līvānu vakarskolā

VISC

01. 03.

 

Valsts olimpiāde krievu valodā (kā svešvalodā)

10.-12.kl.

Rīgā

VISC

04.03.

11.00

Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2014” KONCERTS-konkurss.

Piedalās visi tarificētie kolektīvi.

PVĢ zālē

Preiļu novada BJC

01.02.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html