Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

(JANVĀRIS 2014) (izmaiņas 14.01.2014.)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

Līdz 03.01.

Izglītojamo Ziemassvētku brīvdienas

 

 

04.; 11.;

18.; 25.

1 diena

Profesionālās pilnveides kursi interešu izglītībā „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes principi”

Rīgā

VISC

Līdz 13.

 

Vides projektu olimpiādes darbu iesniegšana

PNIP

VISC

14.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs.

PVĢ

PNIP

15.

9.30

Olimpiāde informātikā (programmēšana) 8.-12.kl.

PVĢ

VISC; PNIP

15.

10.00

Basketbols „Oranžā bumba”

Līvāni

BJSS

15.

9.00

Pedagoģiski-medicīniskā komisija.

Pieteikties A. Džeriņai tālr. 25928800

PNIP 24.kab.

PNIP

16.

9.00

Seminārs Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem.

Preiļu 1.psk.

Preiļu novada

BJC

17.

10.00

Seminārs sporta skolotājiem „Slēpošana”.(Līdzi var ņemt slēpošanas inventāru- būs iespēja to sakārtot).

Preiļu BJSS

PNIP

17.

9.30

Olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl.

PVĢ

VISC; PNIP

Līdz 20.

 

Pieteikuma anketu iesniegšana dalībai Latvijas izglītības iestāžu un instrumentālo kolektīvu festivālā-konkursā 15. – 16.februārī.

Rīga

VISC

20.

9.30

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9. kl.

Preiļu 1.psk.

VISC; PNIP

20.-22.

 

Darbu iesniegšana 42.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2014” 1.kārtai

Rīgā, Skolēnu pilī

VISC

21.

10.00

Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes sanāksme.

Piedalās: Aija Caune, PnBJC direktore

Strūgu ielā 4, Rīga

VISC

21.

10.00

„Mazā balva” 2. posms vieglatlētikā

Preiļu 2.vsk. manēžā

BJSS

23.-25.

10.30

Valsts olimpiāde bioloģijā 9., 11.-12. kl.

Rīgā

VISC

24.

10.00

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALA 2014” 1.posma sacensības

PVĢ

Preiļu novada BJC

24.

10.00

    Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās MA vad. L.Arestova- Preiļu 2. vsk.

Rīgā

VISC

24.

14.00

Seminārs „Labās Prakses Piemēri” direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem

Preiļu 1.patskolā

PNIP

Preiļu novada

BJC

25.-18.02.

 

Izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēnu neklātienes konkurss „MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ, BET DIŽENI TURĒJĀS” 2.kārta.

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

25.

 

Latvijas skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē (Latvijas jaunatnes čempionāta pusfināls)

Liepupes vsk.

 

27.

9.30

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.kl.

PVĢ

VISC; PNIP

28.

10.00

 „Jauno basketbolistu kauss”

Līvāni

BJSS

28.

10.00

Projekta "LOGI-N" seminārs

Rīgā

VISC

29.

9.30

Mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

30.

 

Dalība konkursa „GRIBU BŪT MOBILS” pusfinālā.

Preiļi

CSDD

30.

9.30

Seminārs vispārizglītojošo skolu, kuras nerealizē speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem

Rīgā

VISC

Pārcelta uz 21.02.

Olimpiāde mūzikā

Līvānu vak.

VISC, PNIP

31.

9.30

Olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.kl.

PVĢ

VISC, PNIP

31.

9.00-23.00

Izglītības iestāžu 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu pasākums „LECAM PA JAUNAM, LECAM PA VECAM” (Latgales reģions)

Preiļu 1.psk.

Preiļu KN

Preiļu novada

BJC

 

Nenotiks

Pieredzes apmaiņas seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem „Starpdisciplināro prasmju attīstīšana, ES tematikas apguve skolā” (VISC un DVĢ organizētās atklātās stundas), M.Rotko centra apmeklējums (par maksu). Pieteikšanās līdz 20.01.

Daugavpilī

VISC; PNIP

Janvārī

 

Olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

Skolās

Ķīmijas skolotāji

07.02

9.30

Olimpiāde matemātikā 9.-12. kl.

PVĢ

VISC; PNIP

01.01.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html