Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)

metodiskā darba ciklogramma

 NOVEMBRIS (2013)
(izmaiņas 02.11.2013.)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

10.00

Seminārs bibliotēku darbiniekiem

Preiļu GB

Preiļu GB

01.

 

LVIIMSA biedru kopsapulce un meistarklase kompozīcijā, gatavojoties III mūzikas olimpiādei.

Mūzikas akadēmijā

 

31.-01.11.

 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi  „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu socioloģijā izstrādes pamatprincipi”

LU

VISC

01.

10.00

Seminārs matemātikas skolotājiem

Preiļu VĢ

PNIP

01.

10.00

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs- aktuālais mācību priekšmetā „Mājturība un tehnoloģijas”.

Preiļu 1.psk.

PNIP

05.

 

Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes sanāksmē VISC.

Piedalās: Aija Caune, PnBJC direktore

Strūgu ielā 4, Rīga

VISC

05.-08.

 

Starptautiskais skolēnu IT konkurss `BEBRS 2013`

5. – 12. kl. skolēniem. Dalību sacensībās piesaka informātikas skolotāji pa tiešo sadarbībā ar organizatoriem; http://www.bebrs.edu.lv

 Skolās

PNIP

06.-07.

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi „Scenārijs- sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats”/grupa nokomplektēta/.

Preiļu BJC

Preiļu BJC

06.-20.

 

Piedalīšanās Latvijas 95.gadadienai veltītajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „KUR SAULĪTE ROTĀJĀS” 3.kārtas noslēguma izstādē.

( PnBJC audzēkņu darbi)

Rīgas Kongresu nams

VISC

07.

9.30

Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadu komandu sacensības 64 lauciņu dambretē.

Preiļu BJC

Preiļu BJC;

PNIP

07.

10.00

Diskusija „Vietējās varas sadarbība ar sabiedrību. Ko sagaida abas puses”.

Preiļu novada domē

NVO

07.

10.00

Ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs. Piedalās V.Pastare (PVĢ)

VISC

VISC

08.

12.00

Dalība konkursa-skates „KAS INTERESANTS SKOLAS MUZEJĀ?” noslēguma pasākumā

Rīga, Latvijas Kara muzejs

VISC

No 09.

 

Preiļu novada atklātais čempionāts volejbolā

Preiļu novada BJSS

BJSS sporta pasākumu  organizators

10.

 

Tehniskās jaunrades dienas (TJD), sadarbībā ar BJC. Piedalīšanās programmējamo robotu sacensībās.

http://tjd.lv/tjd-2013-uzsaukums/

 Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā, Lubānas ielā 49

LIAA; RTU

11.-18.

 

TĒVZEMES NEDĒĻA

Izglītības iestādēs

 

11.-30.

 

Neklātienes konkursa „MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ, BET DIŽENI TURĒJĀS” 1.kārta (1.-4.k. skolēniem)

Preiļu BJC

Preiļu  BJC

11.

 

Lāčplēša dienas pasākumi Preiļos

 

 

 

10.00

Filmas „Viena zeme mūsu” prezentācija

Preiļu 2.vsk.

Preiļu novada dome,

PVLMM,

Preiļu kultūras centrs, PNIP

 

16.00

Ceļojošās izstādes „Viena zeme mūsu” un filmas prezentācija

Preiļu Galv. bibliotēkā

 

17.00

Lāpu gājiens no Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcas pa Raiņa bulvāri līdz Preiļu novada Kultūras centram Raiņa bulvārī 28

 

 

17.30

Uzrunas. Preiļu skolotāju kora koncerts.

Pie KC

12.

10.00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē

Rēzeknes novada Maltā

Rēzeknes nov. pašvald.

12.

 

Izglītības iestādes iesniedz informāciju par interešu izglītības programmām 2013./2014.mācību gadā.

Preiļu BJC

Preiļu  BJC

13.

9.30

Seminārs bioloģijas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

14.

9.30.

Starpnovadu olimpiāde krievu valodā (kā svešvalodā) 10.-12.kl.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

14.

10.30.

Konkurss 9.kl.skolēniem „ Ko Tu zini par Latviju?”- veltīts Latvijas 95.gadadienai

Preiļu 1.psk.

Preiļu1.psk,

PNIP

20.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu BJC

Preiļu BJC

20.

13.30

Seminārs direktoriem, direktoru vietniekiem izglītības jomā un novērtējamajiem skolotājiem „ Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 2013./2014. māc.gadā”

Preiļu VĢ

PNIP

20.

 

Starpnovadu sacensības volejbolā (1998.-1999.dz.g.)

Līvāni

 

21.

 

„Mazā balva” sacensības vieglatlētikā 1.kārta

Preiļu 2.vsk.

 

21.

 

Kulturoloģijas un filozofijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs. Piedalās A.Svile (PVĢ)

VISC

VISC

21.

 

Dienvidlatgales Stāstnieku konkurss

Līvānu BJC

 

21.

13.30

Informātikas skolotāju seminārs. „2013./2014. māc.g. datorkonkursu, sacensību, olimpiāžu nolikumu apspriešana.”

Preiļu Valsts ģimnāzija, 108.kab.

PNIP

21.

13.30

Seminārs ķīmijas skolotājiem

Preiļu VĢ

PNIP

Līdz 22.

 

Starpnovadu krievu valodas (kā svešvalodas) konkursa „Gudrinieki un gudrinieces” (8.-9.kl.sk.) 1.kārta- eseju iesniegšana.

Preiļu 2. vsk.; PNIP

PNIP

22.

9.30

Starpnovadu olimpiāde bioloģijā tiešsaistē 9.,11.-12.kl.

Preiļu VĢ

VISC;PNIP

22.

 

Ekonomikas skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās Z.Didriksone (PVĢ).

VISC

VISC

22.

 

Pieredzes apmaiņas seminārs tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu vadītājiem un fizikas un matemātikas skolotājiem. Semināram pieteikties līdz 2013.gada 8.novembrim (pieteikuma anketa www.intereses.lv vai www.letera.lv)

Rīgas

Skolēnu pils

VISC

25.

13.30

Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem

Preiļu BJC

Preiļu  BJC

27.

9.30

Starpnovadu olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl.

Preiļu VĢ

PNIP

28.

9.00

Seminārs Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1.psk. spoguļzālē

Preiļu  BJC

28.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs mūzikas skolotājiem, MA vadītājiem un skolu koru diriģentiem - modelēšanas koncerts gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmusvētkiem.

Pieteikšanās līdz 21.11. Izbraukšana no PNIP 6.00

Rīgā,

Rīgas 6. vsk.,

LU

PNIP

28.

 

Starpnovadu sacensības volejbolā (2000.-2001.dz.g.)

Riebiņi; Galēni

 

29.

 

Sagatavošanās olimpiāde matemātikā 5.-12.kl.

Skolās

 

26.

 

Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

Līdz 06.12.

10.00

Eseju konkurss „Mūsu novada lepnums 2013.”

 

Preiļu 1.psk.

PNIP

PNIP

29.10.2013. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html