Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

Oktobris 2013

Izmaiņas 11.10.2013.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

Septembris, oktobris

Darbu iesniegšana izstādei – notikumam „FOTOGRĀFIJAS STĀSTS”

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

Oktobris

Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu radošo darbu konkursa „MANS NOVADS, MANA PILSĒTA” 1.kārta

Izglītības iestādēs

VISC

Oktobris

Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu videointerviju konkursa „TĀS DIENAS ACĪM” 1.kārta

Izglītības iestādēs

VISC

Oktobris

Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu prozas darbu konkursa „MANAS ĢIMENES LIECĪBAS” 1.kārta

Izglītības iestādēs

VISC

01.

 

Latvijas un pasaules vēstures skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās N.Šņepste-Preiļu 1.pamatsk.)

Rīgā

VISC

01.

 

Skolu kauss futbolā (4.-5.klases)

Preiļi ,māksl.lauk.

Preiļu BJSS

01.

14.00

KONKURSS- „SPICE- 2013”  5.-6.kl. skolēniem

Preiļu 1.psk. darbnīcās

PNIP

Preiļu BJC

03.

 

Novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoru seminārs. (Piedalās: Anita Kolosova, PnBJC direktora vietniece)

Rīga

VISC

05.

 

PASAULES SKOLOTĀJU DIENA

 

 

07.

13.00

Semināri par Latviešu valodas aģentūras jaunākajiem izdevumiem Līvānu 1. vidusskolā:

  • par vidusskolas un pamatskolas izdevumiem Vineta Vaivade;
  •  par izdevumiem sākumskolai- Ērika Pičukāne;
  • par pirmskolas izdevumiem- Liene Valdmane.

 

Rīgas ielā 101-118.kab.

 

Laimiņas skolā

PII”Rūķīši”

LVA

07.

10.00

Seminārs izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu novada BJC

Preiļu BJC

07.-11.

 

Karjeras nedēļa 2013- Es būšu...  Skat.www.facebook.com/karjeras nedela

Daugavpils pilsētā

Daugavpils IP

09.

 

Vācu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās A.Lazdāne-Preiļu VĢ)

Rīgā

VISC

09.

 

Skolu kauss futbolā (6.-7.klases)

Preiļi, māksl.lauk.

Preiļu BJSS

09.

 

Seminārs skolu teātru režisoriem un Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņu izrādes „Neatvairāmās grēcinieces” noskatīšanās. Pieteikties semināram līdz 4.oktobrim dace.jurka@visc.gov.lv

Valmieras Viestura vidusskola

VISC

10.

9.30

Seminārs Preiļu novada, Aglonas novada un Riebiņu novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1.psk. zālē

Preiļu BJC

11.

 

Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs            (Piedalās N.Hļebņikova-Preiļu  2.vsk.)

Rīgā

VISC

 

11.

9.30

Seminārs sporta skolotājiem „Futbols”

Preiļu BJSS

PNIP

11.

12.00

Seminārs vācu valodas skolotājiem

PVĢ

PNIP

11.

11.00

Izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu festivāls „SPALVAS PA GAISU”

Preiļu nov. BJC

Preiļu BJC

12.

11.30

„Humanitārā akadēmija jauniešiem”1.nod. Pieteikšanās līdz 10.10.

DU

DU

12.

10.30

Latgales novadu junioru čempionāts 64 lauciņu dambretē

Rēzeknes 1.vsk.

 

15.

 

 Bioloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās L.Šatilova- Aglonas vsk.)

Rīgā

VISC

15.

 

Skolu kauss futbolā (8.-9.klases)

Preiļi, māksl.lauk.

Preiļu BJSS

16.

11.00

Pieredzes apmaiņas seminārs kopā ar Līvānu novada MA. G. Igauņa darbnīcas apmeklējums, Rēzeknes katoļu ģimnāzijas mūzikas skolotāju pieredze, koncerta apmeklējums „Gorā”. Pieteikšanās līdz 10.10.

Rēzeknē

PNIP

17.-18.

 

Dalība izglītojošajā seminārā „Es –aktīvs pilsonis” skolēnu pašpārvalžu līderiem un konsultantiem.

Piedalās:3 pārstāvji no novada

Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris”

VISC

18.

 

Skolu kauss  futbolā (10.-12.klases)

Preiļi, māksl.lauk.

Preiļu BJSS

18.

 

Krievu valodas(kā svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās L.Arestova-Preiļu 2.vsk.)

Rīgā

VISC

21.

 

Latviešu valodas un literatūtras skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās S.Kivko-PVĢ)

Rīgā

VISC

21.

12.00

Seminārs krievu valodas (kā svešvaloda un dzimtā) un literatūras skolotājiem

Preiļu 2. vsk.

PNIP

23.

 

Fizikas skolotāju MA vadītāju seminārs                     (Piedalās M.Lisova- PVĢ)

Rīgā

VISC

25.

 

Geogrāfijas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās V.Caune- PVĢ)

Rīgā

VISC

25.

9.30

Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8. kl .

Preiļu 2. vsk.

VISC; PNIP

25.

 

Starpnovadu sacensības volejbolā (1995.-97.dz.g.)

Riebiņi

Preiļu BJSS

28.-01.11.

Izglītojamo rudens brīvdienas

 

 

28.

 

Sociālo zinību skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās N.Šņepste-Preiļu 1.pamatsk.)

Rīgā

VISC

28.

10.00

Seminārs  fizikas skolotājiem.

PVĢ

PNIP

29.

 

Mājturības un tehnoloģiju MA vadītāju un Rīgas skolotāju KONFERENCE

(Piedalās U.Čerpakovskis-Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

29.

 

Sporta skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās F.Pušņakovs-Preiļu VĢ.)

Rīgā

VISC

30.

11.00

Krievu valodas un literatūras skolotāju konference „Radošs skolotājs- radošs skolēns”. Pieteikšanās līdz 18.10. tel.65432102

Daugavpilī

Daugavpils IP

30.

9.30

Pieredzes apmaiņas seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Pieteikšanās līdz 24.10.

Priekuļu psk.

 

PNIP

30.

10.00

Seminārs ģeogrāfijas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

30.

10.00

Seminārs  angļu valodas skolotājiem.

Preiļu 2.vsk.

PNIP

30.

10.00

Seminārs vēstures skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

31.

 

Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāju seminārs (PiedalāsM.Abricka-Preiļu 1.pamatsk.)

Rīgā

VISC

31.

 

Matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās I.Ivanova-Preiļu VĢ)

Rīgā

VISC

31.

8.00

Pieredzes apmaiņas seminārs sākumskolas skolotājiem. Pieteikšanās līdz 24.10.

Daugavpils pilsētā

PNIP

31.

 

Ikgadējā LatSTE konference

Rīgas TU

VISC

01.11.

10.00

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs- aktuālais mācību priekšmetā „Mājturība un tehnoloģijas”.

Preiļu 1.psk.

PNIP

01.11.

10.00

Matemātikas skolotāju seminārs.

PVĢ

PNIP

01. vai 02.11.

 

LVIIMSA biedru kopsapulce un meistarklase kompozīcijā, gatavojoties III mūzikas olimpiādei.

Rīgā, MA

 

11.10.2013.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html