Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

 Septembris 2013

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

Septembris

Vides izglītības projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 3.aktivitāte – Vispārēja kustība savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”. Dalībnieki aktivitātes reģistrē kartē http://www.tirailatvijai.lv/maps/ līdz 1.oktobrim

Izglītības iestādes/mājas

VISC

Septembris

Turpinās uzņemšana Preiļu novada bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās 2013./2014.mācību gadam.

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

Septembris, oktobris

Darbu iesniegšana izstādei – notikumam „FOTOGRĀFIJAS STĀSTS”

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

09.-14.

 

Pamatekspozīcija „Mūžs virpas apļots”

( veltīta P.Čerņavska-90. gadu atcerei )

Izzinošas spēles; Preiļu muižas kapelas stāsti;

Izstādes „Ceļš uz mājām”, „Muzeja pērles” un izglītojoša datorspēle. Tel. 26056076 vai 20081728

Preiļos,

Talsu ielā 21

Preiļos,

Raiņa bulvārī 28

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

12.

10.00

Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem( Piedalās I.Rožinska-PVĢ)

Rīgā, Strūgu ielā 4

VISC

12.

 

Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes sanāksmē (Piedalās A.Caune- Preiļu nov.BJC)

Strūgu ielā 4, Rīga

VISC

12.

9.30

Seminārs izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1.psk. zālē

Preiļu novada BJC

16.

13.30

Informatīvi izglītojošs seminārs direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

17.

 

Izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs. Pieteikšanās tel. 65322332 līdz 11.09.

Gulbenes novadā

PNIP

18.

12.30-

14.30

Seminārs „Drošs internets” informātikas skolotājiem, klašu audzinātājiem u.c. interesentiem.

Preiļu novada domes zālē

PNIP

19.

 

Seminārs audzināšanas darba koordinatoriem pašvaldībās (Piedalās D.Prodniece - Preiļu 1.pamatsk.)

Rīgā, Strūgu ielā 4

VISC

19.

10.00

Seminārs mūzikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

23.

8.00

Latviešu valodas un literatūras skolotāju valodas pieredzes apmaiņas seminārs pa rakstnieku dzīves vietām. Pieteikšanās tel. 65322332 līdz 16.09.

Nereta, Līksna

PNIP

24.

 

Seminārs interešu izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (Piedalās A.Caune- Preiļu nov. BJC)

Strūgu ielā 4, Rīga

VISC

23.-27.

 

Drošības nedēļa

Skolās

VISC

26.

 

Skatuves runas konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” noslēguma pasākums vidusskolēniem, veltīts I.Ziedoņa un O.Vācieša 80.gadu atcerei

Rīgā,

O. Vācieša ielā 19.

VISC

27.

10.00

Pašvaldību vides izglītības koordinatoru interešu izglītībā seminārs (Piedalās A.Caune- Preiļu nov. BJC)

Rīgā, Strūgu ielā 4

VISC

27.-29.

 

Nometņu vadītāju salidojums – seminārs

Bebrenes muiža

 

01.10.

 

Latvijas un pasaules vēstures skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās N.Šņepste-Preiļu 1.pamatsk.)

Rīgā

 

11.10.

11.00

Izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu festivāls „SPALVAS PA GAISU”

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

03.09.2013.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html