Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

AUGUSTS-SEPTEMBRIS(2013)
Izmaiņas 27.08.2013.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

Jūlijs

 

Preiļu novada BJC audzēkņu dalība Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensībās .

Liepāja

VISC

21.08.

8.30

Bioloģijas, ģeogrāfijas un vēstures skolotāju izbraukuma pieredzes apmaiņas seminārs

Rēzeknes novads

PNIP

22.08.

 

Izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistu un sākumskolas skolotāju MA vadītāju seminārs.

Rīgā

VISC

22.08.

 

Izglītības pārvalžu vadītāju seminārs.

Rīgā

IZM

22.-23.08.

 

Mācību priekšmetu MA vadītāju 12 st. kursi „Cilvēkdrošība un veselība”

Vietu precizēsim

PNIP , ESF

Datumu precizēs

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

IP

PNIP

27.08.

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautības izglītības programmu, metodiķu seminārs.

Rīgā

VISC

27.08.

 

Seminārs projektā „Atbalsts pozitīvai  uzvedībai (APU)”iesaistīto skolu  pārstāvjiem.

Rīgā

ESF

27.-29.08.

 

Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem.

Mālpilī

VISC

28.08.

 

LU Dabaszinātnes un matemātika centra konference ”Dabas procesu un parādību izpēte un izzināšana.”

Rīgā, LU

VISC, LU

29.08.

12.00

Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku izglītības jomā seminārs ”Aktualitātes izglītībā”

Preiļu novada domes zālē

PNIP

29.08.

14.30-17.00

Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu skolotāju konference . Piedalās IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne
Koncerts : „Dziesmu un deju svētku atskaņas’’ un viesmākslinieka ( Rīga)  sveiciens. 

Preiļu novada KC

PNIP

29.-31.08.

 

Preiļu novada svētki

Preiļos

Preiļu novada dome

30.07., 31.07. un 01.08.

 

Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu novada Kultūras

centra telpās notiks Latvijas vēstures skolotāju biedrības, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstures un sociālo zinību skolotāju Metodiskās apvienības rīkotās vēstures skolotāju "Vasaras dienas Preiļos - 2013" ar konferenci "Latgale multikulturālā un daudzkonfesionālā" 31.07.2013. (norises programma - skat. www.preili.lv)

Preiļos

Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu novada Kultūras

centra telpās

31.08.

 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs laipni aicina apmeklēt Preiļu novada svētku aktivitāti „TE KAUT KAS NOTIEK!”.

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

Līdz 07.09.

Turpinās uzņemšana Preiļu novada bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās 2013./2014.mācību gadam. Plašāka informācija – www.pbjc.edu.lv

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

Augusts, septembris

Darbu iesniegšana izstādei - notikumam „FOTOGRĀFIJAS STĀSTS”

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

16.09.

13.30

Informatīvi izglītojošs SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

27.09.

11.00

Izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu festivāls „SPALVAS PA GAISU”

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC


22.07.2013.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html