Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

MAIJS-JŪNIJS(2013)

IZMAIŅAS 16.05.2013.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

 

 

 

MAIJS

 

 

2012./

2013.māc.g.

Vides izglītības projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 3.aktivitāte – Vispārēja kustība savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”

Izglītības iestādes/mājas

 

VISC

Laiku precizēs

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

 

Maijs

Skolotājas Marijas Jegorovas MAŠĪNU MODEĻU kolekcijas izstāde Preiļu Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.

PGB Bērnu literatūras nodaļa

PGB Bērnu literatūras nodaļa

02.

12.0013.30

 Vēstures skolotāju seminārs.

  Alternatīvā mācību stunda Latvijas vēsturē „Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšana. 1990. gada 4. maijs”. Tikšanās ar LPSR AP deputātiem no Preiļu rajona Valentīnu Zeili un Andri Puzo .

 

Preiļu 1.psk.

aktu zālē

 

 

 

PNIP un

Preiļu vēstures un lietišķās m

ākslas muzejs

02.

13.00

Reģionālais seminārs projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” dalībniekiem un izglītības iestāžu vadītājiem

PVĢ

 

VISC

Līdz 08.

 

 

08.

 

Dalība vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „KUR SAULĪTE ROTĀJĀS” 2.kārtas (Latgales novads) izstādē Līvānu novada kultūras centrā un centrālajā bibliotēkā.

 Noslēguma pasākums.

Līvāni

Līvānu BJC

VISC

07.

11.00

Angļu valodas uzvedumu festivāls 1.-12.kl.

Aglonas bērnu bŗīvā laika centrā „Strops”

 

K. Stivriņa

07.

 

Sākas uzņemšana Preiļu novada bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās 2013./2014.mācību gadam

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

07.

 

Valsts pārbaudes darbs (ieskaite) valsts valodā 3.kl.

Skolās

VISC

08.

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās U.Čerpakovskis- Preiļu 1.psk.

Rīgā

VISC

08.

9.00

Pedagoģiski medicīniskā komisija

IP

PNIP

08.

11.00- 17.00

Pieredzes apmaiņas seminārs ģeogrāfijas skolotājiem: Skrošu rūpnīcas apmeklējums, iepazīšanās ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas  veikumu šajā mācību gadā.

Daugavpils Valsts ģimnāzija

PNIP

08.-09.

 

Skolu sacensības vieglatlētikā

Preiļi

V.Neištadte

09.

 

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 6.kl.

Skolās

VISC

10.

 

Valsts pārbaudes darbs (ieskaite) valsts valodā 3.kl.

Skolās

VISC

13.

12.00

Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATE

Preiļu kultūras nams

Preiļu novada BJC

13.

Pēc skates

Preiļu parka estrādē izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu KOPMĒĢINĀJUMS, gatavojoties bērnu tautas deju festivālam „Latvju bērni danci veda”.

Preiļu estrāde

Preiļu novada BJC

13.

13.30

Pieredzes apmaiņas seminārs direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem

Vārkavas vidusskola

Vārkavas vidusskola

Preiļu nov. BJC

14.

 

Valsts pārbaudes darbs mācībvalodā 6.klasēm

Skolās

VISC

15.

 

Sacensības „Jauno vieglatlētu kauss” un „Vidusskolu kauss”

Višķi

Ž.Kufina

15.

 

Konkursa-skates „KAS INTERESANTS SKOLAS MUZEJĀ?” 1.kārta. Darbus iesniegt līdz 2013.gada 10.maijam.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

16.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 6.kl.

Skolās

VISC

17.

 

Pēdējais zvans skolās

Skolās

 

20.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 3.kl.

Skolās

VISC

20.-31.

 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un tehniskās jaunrades nodaļas pulciņu audzēkņu darbu gada noslēguma izstāde.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

21.

 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.kl.

Skolās

VISC

22.-23.

 

Centralizētais valsts pārbaudes darbs mācībvalodā (latviešu) 9.kl.(r/m)

Skolās

VISC

22.-23.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 9.kl. (r/m)

Skolās

VISC

23.

 

Valsts pārbaudes darbs ( ieskaite) dabaszinībās 6.kl.

Skolās

VISC

23.

18.00

Koncerts „Lāsītēm -15”

Preiļu KN

Preiļu nov. BJC

24.-25.

 

Latvijas zēnu koru salidojums

Cēsīs

 

24.

 

Centralizētais eksāmens vēsturē 12.kl.

Skolās

VISC

24.

18.00

Mūsdienu deju koncerts „KAD GALVĀ PAVASARIS!”

Preiļu kultūras nams

Preiļu novada BJC

25.

 

Dalība bērnu tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”

Krāslavā

Preiļu nov. BJC

27.-28.

 

Centralizētais eksāmens informātikā 12.kl.(r/pr.)

Skolās

VISC

28.-29.

 

Centralizētais eksāmens svešvalodā 9.kl.

Skolās

VISC

29.

14.00

Valsts un novada olimpiāžu, konkursu uzvarētāju apbalvošana.

Novada KC, Novada dome

PNIP

30.

 

Centralizētais eksāmens 12.kl. matemātikā

Skolās

VISC

 

 

JŪNIJS

 

 

03.

 

Eksāmens ģeogrāfijā 12.kl.

Skolās

VISC

04.

 

Centralizētais eksāmens matemātikā 9.kl.

Skolās

VISC

05.

 

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.kl.

Skolās

VISC

05.

 

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs mājturības un vizuālās mākslas skolotājiem

Aglonas novadā

PNIP

05.

9.30

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs sākumskolas skolotājiem

Salas psk.,

Priekuļu psk.

PNIP

06.-07.

 

Centralizētais eksāmens mācībvalodā (krievu) 9.kl.

Skolās

VISC

07.

 

Eksāmens ekonomikā 12.kl.

Skolās

VISC

10.-11.

 

Centralizētais eksāmens mācībvalodā (krievu) 12.kl. ( r/m)

Skolās

VISC

10.-11.

 

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.kl. ( r/m)

Skolās

VISC

11.

 

Eksāmens vēsturē 9.kl.

Skolās

VISC

14.

 

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.kl.

Skolās

VISC

17.-18.

 

Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.kl. (r/m)

Skolās

VISC

20.

 

Centralizētais eksāmens fizikā 12.kl.

Skolās

VISC

 

29.04.2013.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko


Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lvPNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html