Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

(APRĪLIS 2013)
IZMAIŅAS 11.04.2013.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

 

Dalība mazo vokālistu konkursā „CĀLIS 2013” Daugavpilī.

Daugavpils novada Kultūras centrs

Daugavpils novada Kultūras pārvalde

03.

 

Dalība skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 2.kārtā - Latgales novads, Daugavpils

Daugavpils

VISC

03.-04.

 

Valsts olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC

04.

12.00

Novadu sākumskolas skolēnu koncerts

Preiļu 1.psk.

PNIP

04.

 

Novadu skolēnu koru un zēnu vokālistu „Aiviekstes lakstīgalas” konkurss-festivāls

PVĢ

PNIP

04.

11.00

Starpnovadu koru saiets „DZIESMAI BŪT!”.

Preiļu Valsts ģimnāzijā

Preiļu novada BJC

25.03.-08.04.

Pedagogu metodisko izstrādņu izstāde-skate „IDEJU TIRDZIŅŠ 2013”

Preiļu 1.psk. bibliotēkas lasītavā

Preiļu novada BJC, PNIP

 

Līdz 05.

Vides izziņas projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 4.aktivitāte– Inovāciju konkurss „MĀCIES NO DABAS”.

Izglītības iestādes

VISC

2012./

2013.māc.g.

Vides izglītības projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 3.aktivitāte – Vispārēja kustība savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”

Izglītības iestādes/mājas

VISC

05.

 

Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl.

Rīgā

VISC

06.

10.00

Latgales atklātā matemātikas olimpiāde 4.kl.

Daugavpilī Centra vsk.

Daugavpils

08.-18.

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” 1.kārtas izstāde. Darbus iesniegt līdz 04.04.2013.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

09.

 

Dalība konkursa „SUPERPUIKA 2013” finālā. Piedalās - Preiļu 1.pamatskolas 6.klases skolnieks Vitālijs Pavlovs.

Rīgas cirks

Preiļu novada BJC

09.

 

Audzināšanas darba koordinatoru seminārs. Piedalās D.Prodniece (Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

10.

 

5.-9.kl. koru skate 2.kārta  (Latgale)

Rēzeknē

VISC

10.

9.50-11.20

 4.kl. Konkursa  „Tik vai ...Cik?” 4.kārta

Preiļu 1.psk.

PNIP

10.

 

Preiļu novada, Riebiņu novada un Aglonas novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu tautas deju kolektīvu SADANCIS

Dravnieku pamatskolā

Preiļu novada BJC

11.

9.30

Olimpiāde angļu valodā 7.-9.kl.

Preiļu 2. vsk.

PNIP

12.

 

Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.kl.

Rīgā

VISC

12.

 

Atklātās mūzikas olimpiādes noslēguma kārta

Rīgā, MA

VISC; PNIP

12.

10.00

Seminārs iestāžu vadītājiem un direktoru vietniekiem izglītības jomā

PVĢ

PNIP

12.-13.

 

41. atklātā astronomijas olimpiāde 8.-12.kl.

Rīgā, LU

 

16.

9.30

Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu  fizikas olimpiāde 8.klašu skolēniem.

PVĢ

PNIP

 

16.

13.30

Pedagogu metodisko izstrādņu izstāde-skates „IDEJU TIRDZIŅŠ 2013” noslēguma pasākums

Preiļu 1.psk.

309.kab.

Preiļu nov.BJC; PNIP

17.

 

Pirmsskolas speciālistu seminārs. Piedalās IP speciāliste A.Džeriņa

Rīgā

VISC

17.

10.00

Konkurss vācu valodā 8.-12.kl.

PVĢ

PNIP

17.

14.00

Riteņbraukšanas sacensības „DROŠAIS RITENIS

Preiļu novada BJSS

Preiļu novada BJC

18.

11.00

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” noslēguma pasākums - RADOŠĀ diena

Preiļu novada BJC

Preiļu novada

BJC

 

 

Vizuālās mākslas olimpiādes godalgoto darbu izstāde

Preiļu 1.psk.

PNIP

23.

 

Seminārs tautas deju festivāla „Latvju bērni danci veda” novadu koordinatoriem. Piedalās Gaida Ivanova-Preiļu 1.psk..

Rīga

VISC

23.

10.00

 Atklātā olimpiāde ķīmijā 8.kl. Pieteikšanās līdz 15. aprīlim. Katrs skolotājs iesūta 2 uzdevumus ar atrisinājumiem V. Pastarei uz e-pastu valentina@pvg.edu.lv

PVĢ

PNIP

23.

 

Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadu sacensības pavasara krosā.

Preiļu estrāde

Preiļu BJSS

24.

 

9.00

9. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde ‘Gaiss”

 6.-12.kl.

Rīgā, Amatniecības vidusskolā

 

VISC

25.

 

Preiļu novada, Riebiņu novada un Aglonas novada izglītības iestāžu 1.-9.klašu tautas deju kolektīvu SADANCIS

Galēnu pamatskola

Preiļu novada BJC

26.

10.00

4. atklātā fizikas olimpiāde 8.kl.

Rudzātu vsk.

Līvānu IP

26.

10.30

Konkurss „Pazīsti savu organismu”

Daugavpils Universitātē

 

DU

26.

 

Mūsdienu deju koncerts „KAD GALVĀ PAVASARIS!”

Preiļu kultūras nams

Preiļu novada BJC

26.

 

Latgales reģiona pavasara kross

Preiļu estrāde

Preiļu BJSS

27.

 

Zēnu vokālistu „Aiviekstes lakstīgalas” konkurss

Meirānu psk.

PNIP

28.

 

Matemātikas atklātā olimpiāde 5.-12.kl.

 

JMNS

29.

 

Sociālo zinību skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās  N.Šņepste-Preiļu 1.psk.

Rīgā

VISC

29.

10.00

Latviešu valodas un literatūras skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Salas pamatskolā. Izbraukšana 9.15 no IP. Pieteikšanās līdz 25.04.IP.

Salas pamatskola

PNIP

29.

10.00

J.Pauniņa piemiņas  turnīrs 64 lauciņu dambretē

Preiļu  nov. BJC

Preiļu nov. BJC

30.

 

Latvijas zēnu koru Latgales konkursa kārta

Jēkabpilī

PNIP

30.

10.00

Fizikas pēcpusdiena 10.klasēm.

PVĢ

PNIP

 

01.04.2013. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html