Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

(MARTS 2013 )

IZMAIŅAS 08.03.2013.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

 

Valsts olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl. 2.kārta

Rīga

 

01.

11.00

Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2013” KONCERTS. Piedalās visi tarificētie kolektīvi

PVĢ zālē

Preiļu novada BJC

 

Marts

Vides izziņas projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 4.aktivitāte– Inovāciju konkurss „MĀCIES NO DABAS”.

Izglītības iestādes

VISC

2012./

2013.māc.g.

Vides izglītības projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 3.aktivitāte – Vispārēja kustība savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”

Izglītības iestādes/mājas

VISC

04.

10.00

Seminārs angļu valodas skolotājiem

PVĢ

PNIP

04.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov.BJC

06.

 

Vācu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās A.Lazdāne PVĢ)

VISC

VISC

06.

9.30

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl. skolēniem

Preiļu 1.psk.

PNIP

Līdz 06.

 

Pieteikšanās ( 1.kārtas darba foto nosūtīšana ) atklātajai mājturības un tehnoloģiju olimpiādei

Rīgā

Rīgas Amatniecības vsk; VISC

Līdz 07.

 

41.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2013” Latvijas kārtas laureātu darbu IZSTĀDE

Rīgas dome, Rātslaukums

VISC

07.

14.00

41.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2013” Latvijas kārtas laureātu apbalvošana.

Rīgas Latviešu biedrības namā

VISC

07.

10.00

Stafetes „Drošie un veiklie” (2001.dz.g.un jaun.)

Līvāni

Preiļu BJSS

07.

12.00

Skolu teātru svētki „Pavasara pilieni”

Preiļu KC

Preiļu 2.vsk.

07.

10.00

Seminārs sporta skolotājiem

Aglonas vsk.

PNIP

08.

 

Valsts olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl.

Rīgā

VISC

08.

11.00-16.00

Grāmatu svētki

Preiļos, Vārkavā , Riebiņos, Pelēčos.

 

09.

 

Atklātā ķīmijas olimpiāde. Pieteikšanās un informācija http://www.kdc.lu.lv/skoleniem/olimpiade/.

Tuvākā vieta PVĢ

Ķīmijas skolot. asociācija, LU,DU

09.

11.00

 Izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novada skate

Jēkabpils 2.vsk.

VISC

12.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

IP

PNIP

13.

10.00

Seminārs vācu valodas skolotājiem

PVĢ

PNIP

14.-15.

 

Valsts olimpiāde fizikā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC

15.

 

Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2013” 2.kārta- Latgales novads

Ludzas BJC

VISC

15.

 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās L.Arestova Preiļu 2.vsk.)

Rīgā

VISC

16.

13.00

Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2013”

Preiļu KC

Preiļu nov. BJC

17.

11.00

Tradicionālais pasākums „Masļenica”

Preiļu. 2.vsk.

Preiļu 2.vsk.

18.-19.

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs (Piedalās S.Kivko PVĢ)

Daugavpilī

VISC

19.

9.30

Kombinētā sākumskolas olimpiāde 4.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

19.

10.00

Vides izziņas projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 2.aktivitāte-vides izziņas spēļu konkurss „IEPAZĪSTI VIDI!”

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

19.

 

Preiļu, Riebiņu un Aglonas izglītības iestāžu 1.-4.klašu tautas deju kolektīvu SADANCIS.

Rušonas psk.

Preiļu novada BJC

19.

 

Rēzeknes Augstskolas prezentācija profesionālās un augstākās izglītības izstādē „Izglītība un Karjera 2013”

Rēzeknē, Krasta ielā 31

Austrumlatvijas radošo palalpojumu centrs Zeimuļs”

20.

10.00

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju”. Dalību pieteikt līdz 15.martam.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

20.-21.

 

Valsts olimpiāde matemātikā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC

20.-24.

 

Pedagogu metodisko izstrādņu izstāde-skate „IDEJU TIRDZIŅŠ 2013” Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā. Darbus iesniegt līdz 2013.gada 20.martam. Nolikums-www.pbjc.edu.lv/aktualitates/pasakumu nolikumi

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC, PNIP

21.

 

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss 2.kārta

Daugavpils BJC

VISC

21.

 

Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums – konkurss „Latgales reģiona gada pašpārvalde”

Rēzekne, „Zeimuļs”

VISC

21.

 

Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās M.Abricka Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

22.-23.

 

Geogrāfijas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās V. Caune Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

22.-23.

 

Valsts olimpiāde ģeogrāfijā10.-12.kl.

Rīgā

VISC

22.-28.

Izglītojamo pavasara brīvdienas

 

 

23.

 

Vēsturiskā novada olimpiāde mūzikā 5.-8.;10.-12.kl.

Līvānos

VISC; PNIP

25.

10.00

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

PVĢ

PNIP

25.

10.00

Seminārs matemātikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

25.-08.04.

 

Pedagogu metodisko izstrādņu izstāde-skate „IDEJU TIRDZIŅŠ 2013”

Preiļu 1.psk. bibliotēkas lasītavā

Preiļu novada BJC, PNIP

26.

 

Sākumskolas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās O.Anspoka Preiļu 1.psk.)

Rīgā

VISC

26.

12.00

Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas un enciklopēdiskā izdevuma skolām "Ausmas zemē" (domāts vidusskolēniem) prezentācijas pasākums

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90

RA

26.-28.

10.00

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. kl.

Skolās

VISC

Aprīļa sākumā

 

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā

 

 

Aprīlī

9.30

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 7.-9.kl.

Preiļu 2.vsk.

PNIP

 

25.02.2013. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html