Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

(FEBRUĀRIS 2013)
IZMAIŅAS 04.02.2013.
IZMAIŅAS 05.02.2013.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

 

Olimpiāde matemātikā 9.-12. kl.

PVĢ

VISC, PNIP

02.

 

Valsts olimpiāde vācu valodā 1.kārta

Rīga

VISC

02.

12.00

Zinātnes skolas 1. nodarbība

DU

DU

2012./

2013.m.g.

 

Vides izglītības projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 3.aktivitāte – Vispārēja kustība savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”

Izglītības iestādes/mājas

VISC

Līdz 04.

 

41.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2013” Latvijas kārtas dalībnieku darbu IZSTĀDE-novada posms

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

Februāris

 

Vides izziņas projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 4.aktivitāte – Inovāciju konkurss „MĀCIES NO DABAS”.

Izglītības iestādes

VISC

Laiku precizēs

 

Seminārs Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1.psk. spoguļu zāle

Preiļu novada BJC

Līdz 04.

 

Latgales skolēnu zinātnisko darbu konkursa 10.-12.kl.

darbu iesūtīšana

DU Zinātņu daļā

Vienības 13

DU

05.

 

„Tautas bumba”  (2001.g.dz.un jaun.)

Preiļu BJSS

Ž.Kufina

06.

9.30

Olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl.

PVĢ

PNIP

06.

10.00

Olimpiāde krievu valodā(dzimtā)un literatūrā 5.-7.kl.

Līvānu 2. vsk.

PNIP

07.

10.00

Olimpiāde mūzikā 5.-8. un 10.-12.kl. Pieteikties I. Rožinskai

PVĢ

PNIP

07.

10.00-15.30

Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs

(Piedalās N.Hļebņikova Preiļu 2. vsk.)

VISC

VISC

07.-08.

 

Valsts olimpiāde informātikā 8.-12.kl.

Daugavpilī

VISC; PNIP

09.

10.00-15.00

Jauno fiziķu skolas nodarbība „Silta fizika

aukstā laikā”

LU Fizikas un matemātikas f-tē

LU

11.

9.30

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

12.

 

Skolu telpu futbols (2.-3.kl.)

Preiļu 1.psk.

I.Babris;Ž.Kufina

12.

13.00

Pieredzes apmaiņas seminārs sākumskolas skolotājiem .       Ar labās prakses piemēriem (prezentācijām) uzstājas 4. kvalitātes pakāpi ieguvušie sākumskolas skolotāji.

Preiļu 1.psk.

PNIP

Pārcelta uz 13.03.

10.30

Atklātā vēstures olimpiāde 9.kl.

Daugavpils 12.vsk.

Daugavpils IP

13.

 

 „Ēnu dienas” pasākumi

 

 

14.

9.30

Olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

PVĢ

PNIP

16.-17.

 

Latvijas izglītības iestāžu VIA un popgrupu festivāls- konkurss

Rīga, RPIVA

PNIP

19.

9.30

Olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.kl.

PVĢ

PNIP

19.

10.30

Seminārs vidusskolu latviešu valodas un literatūras skolotājiem par CE norisi, vēŗtēšanu (lektors K.Špūle).

Līvānu 1.vsk. latviešu valodas kab.1.stāvā.

Līvānu novada IP

21.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

22.

9.30

Olimpiāde matemātikā 5.-8.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

22.

 

„Lāse 2013”volejbola sacensības (1997.-2000.g.dz)

Līvāni

BJSS

23.

 

Atklātā krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde

Daugavpilī

DU

25.

9.30

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.kl.

PVĢ

PNIP

25.

14.00

Tehniskās jaunrades konkurss „Gaiss...” 6.-9.kl.- Sagatavošanās 9. Valsts atklātajai mājturības un tehnoloģiju olimpiādei.

Pieteikties līdz 22.02.

Preiļu skolu mājturības darbnīcās

Preiļu novada BJC; PNIP

Līdz 25.

 

Pieteikt dalību (aizpildot pieteikuma anketas un atsūtot uz e-pastu: preilubjc@pvg.edu.lv) vokālās mūzikas konkursa (koncerts) „BALSIS 2013” 1.kārtā

 

Preiļu novada BJC

26.

10.00

Vides izziņas projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 1.aktivitāte – Jauno vides pētnieku konkursa „SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ” 1.kārta. Dalību pieteikt līdz 2013.gada 21.februārim, iesniedzot pieteikuma anketu.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

26.

10.30-15.30

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības seminārs

„Izstāde kā meistarības un radošuma atskaites forma”. Dalības maksa Ls 6,48 (apmaksa ar pārskaitījumu).

Semināram pieteikties līdz 2013.gada 15.februārim VISC.

VISC

VISC

26.

 

Valsts olimpiāde vēsturē 9.,12. kl.

 

VISC; PNIP

26.

 

„Lāse 2013”volejbola sacensības (1993.-1996.g.dz.)

Preiļu BJSS

Ž.Kufina

27.

9.30

Olimpiāde vācu valodā 8.kl.

PVĢ

PNIP

28.-03.03.

 

Starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2013”

Rīgā, Ķīpsalā

VISC

01.03.

11.00

Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2013” KONCERTS. Piedalās visi tarificētie kolektīvi.

PVĢ zāle

Preiļu novada BJC

28.01.2013.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-asts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html