Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodiskā darba ciklogramma

(JANVĀRIS 2013 )
IZMAIŅAS 17.01.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

Līdz 04.01.

 

Izglītojamo Ziemassvētku brīvdienas

 

 

2012./

2013.m.g.

 

Vides izglītības projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 3.aktivitāte – Vispārēja kustība savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”

Izglītības iestādes/mājas

VISC

04.

10.30-

15.30

Akcija„Nāc un dari kopā ar mums!” bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas,  ķīmijas, matemātikas skolotājiem un 7. – 9.kl. skolēniem

Rīgā, LU

VISC

07.-23.

 

Pieteikšanās  „Ēnu dienas” pasākumiem

Interneta vietnē

 

09., 14.

15.00 un

18.00

Jaunās Aigara Graubas spēļfilmas „Sapņu komanda 1935” demonstrējums. Ieejas maksa 2 Ls.

Preiļu KC

Preiļu KC

09.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs.

PVĢ

PNIP

10.

10.00

Skolu sacensības telpu futbolā 10.-12.kl.

Preiļu 1.psk.

BJSS

 

11.

10.00

Basketbols „Oranžā bumba” (2001.dzg. un jaunāki)

Līvāni

 

Līdz 14.

 

Pieteikuma anketu iesniegšana VISCā dalībai

Jaundeju konkursā „Mēs un deja”

Rīga

VISC, 67350810

ilze.mazane@visc.gov.lv

Līdz 14.

 

Vides projektu olimpiādes darbu iesniegšana

PNIP

VISC

15.

9.30

Vēstures olimpiāde 12.kl.

Preiļu 1.psk.

PNIP

15.

9.00

Pedagoģiski-medicīniskā komisija.

Pieteikties A. Džeriņai tālr. 25928800

PNIP 24.kab.

 

16.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

16.

10.00

Skolu sacensības telpu futbolā 8.-9.kl.

Preiļu 1.psk.

BJSS

 

17.

9.30

Olimpiāde krievu valodā (svešvalodā) 7.-8.kl.

Preiļu 2. vsk.

VISC, PNIP

18.

 

Olimpiāde fizikā 9.-12.kl.

PVĢ

VISC, PNIP

18.-19.

 

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību kursi. Nodarbību sākums plkst.9.00. Dalības maksa – Ls 12.50. Lektore Linda Ostrovska. Dalību kursos pieteikt līdz 2013.gada 11.janvārim.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

Līdz 20.

 

Pieteikuma anketu iesniegšana VISCā dalībai Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivālā-konkursā, kas notiks februārī.

Rīga

Egils Šķetris

VISC, 67350811

egils.sketris@visc.gov.lv

21.

13.30

Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

22.

10.00

Skolu sacensības telpu futbolā

6.-7.kl. (zēni un meitenes)

Preiļu 1.psk.

BJSS

 

23.

10.00

Basketbols „Vidusskolu kauss” (1994.-1996.dz.g.)

Aglonas v-sk.

PNIP

24.

10.00

Volejbola sacensības skolām (1999.-2000.dz.g.)

Līvānu 1.v-sk.

 

24.-26.

 

Valsts olimpiāde bioloģijā 9., 11.-12. kl.

Rīgā

VISC

26.

10.00

Skolēnu sporta spēles dambretē

Jēkabpilī

Preiļu BJC

28.-04.02.

 

41.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2013” Latvijas kārtas dalībnieku darbu IZSTĀDE.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

31.

 

Seminārs Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1.pamatskola

Preiļu novada BJC

Janvārī

 

Olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

Skolās

 

31.

10.00

Skolu sacensības telpu futbolā  4.-5.kl. (zēni un meitenes)

Preiļu 1.psk.

BJSS

 

01.02.

 

Olimpiāde matemātikā 9.-12. kl.

PVĢ

 

 

02.01.2013.   IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html