Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)

metodiskā darba ciklogramma

 DECEMBRIS(2012)
Izmaiņas 16.12.2012.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

04.

10.00

Seminārs fizikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

Līdz 04.12.

 

Eseju konkursa „Mūsu novada lepnums 2012” darbu iesniegšana

Preiļu 1.psk.

PNIP

PNIP

05.

10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu skolotājiem-konsultantiem

Preiļu nov.BJC

Preiļu nov.BJC

05.

9.30

Starpnovadu olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl. skolēniem

PVĢ

PNIP

07.

10.00

Latgales reģiona 3. atklātā angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem

PVĢ

PVĢ

07.

11.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu nov.BJC

Preiļu nov.BJC

11.

9.30.

Starpnovadu informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12.kl. skolēniem

PVĢ

PNIP

11.

10.00

„Jauno basketbolistu kauss” 1999.-2000.g.dz.

Līvāni

BJSS

12.

 

Dalība interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes sanāksmē.

Piedalās – Aija Caune- Preilu BJC direktore

Rīga

VISC

Laiku precizēs

 

Seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem

Preiļu 1psk.

PNIP

2012./2013. māc.g.

Vides izglītības projekta „Par zaļu pat vēl zaļāks” 3.aktivitāte – Vispārēja kustība savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”

Izglītības iestādes/mājas

VISC

24.12.-04.01.

Izglītojamo Ziemas brīvdienas

 

 

27.

9.30.

Seminārs –atklātās stundas krievu valodas un literatūras skolotājiem

Preiļu 2. vsk.

 

27.

10.00

Seminārs- konference vēstures un sociālo zinību skolotājiem „Eseju konkursa „Mūsu novada lepnums 2012” rezultātu apkopošana”

Preiļu 1.psk.

PNIP

27.

10.00

Seminārs ģeogrāfijas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

27.

10.00

Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās padomes sanāksme par olimpiādes tēmu, nolikumu.

Preiļu 1.psk.

PNIP

Pārcelts uz 12.02.

13.00

Seminārs sākumskolas skolotājiem „Labās prakses piemēri”(ar prezentācijām uzstājas 4.kvalitātes pakāpi ieguvušie skolotāji ).

Preiļu 1.psk.

PNIP

28.

10.00

Seminārs matemātikas skolotājiem

PVĢ

PNIP

28.

10.00

Seminārs bioloģijas skolotājiem

Preiļu 1.psk.

PNIP

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara....

...Ieklausies Ziemassvētkos...Ieklausies sirdī...

26.11.2012. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko
Tālr.6-53-22332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg..edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html