Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu MĀCĪBU JOMU konsultanti 2018./2019.māc.g.

(ievietots 29.11.2018.)

Npk

Mācību jomas nosaukums

NOLIKUMI

Konsultanta vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

1.

VALODAS

1.
2.
3.

Silvija Kivko ( latviešu valoda)

Nadežda Hļebņikova (angļu valoda)

Anita Lazdāne (vācu valoda)

26527151

29567099

26099199

silvijak@pvg.edu.lv

nadinet@inbox.lv

anita@pvg.edu.lv

2.

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES

1.
2.
3.

Feoktists Pušņakovs (sports)

Lidija Šatilova (bioloģijas, veselības mācība)

29213278

26181197

felikss50@inbox.lv

lidija.shatilova@inbox.lv

3.

MATEMĀTIKAS

1.
2.
3.

Ineta Ivanova

26551292

ineta@pvg.edu.lv

4.

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ

1.
2.
3.

Nora Šņepste

28618471

nora_son@inbox.lv

5.

DABASZINĀTŅU

1.
2.
3.

Valentīna Pastare (ķīmija)

Mārīte Lisova (fizika)

Vija Caune (ģeogrāfija)

26318191

28285804

29616474

valentina@pvg.edu.lv

marite@pvg.edu.lv

vijac1@inbox.lv

6.

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ

1.
2.
3.

Marianna Abricka (vizuālā māksla)

Ilze Rožinska (mūzika)

29610964

26322793

marianna.abricka@inbox.lv

ilze@pvg.edu.lv

7.

TEHNOLOĢIJU

1.
2.
3.

Uldis Čerpakovskis (mājturība un tehnoloģijas)

Juris Erts (informātika)

 

29807932

29419475

uldis.cherpakovskis@inbox.lv

juris@pvg.edu.lv

8

PIRMSSKOLA UN SĀKUMSKOLA

1.
2.
3.

Vija Kovaļkova (sākumskola)

Vita Anspoka (pirmsskola)

29344768

29567209

vija.ka@inbox.lv

9.

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU

1.
2.
3.

 Ligita Pauniņa

29103598

ligita@pvg.edu.lv

10.

KARJERAS

1.
2.
3.

Viktors Boļšakovs

27792924

bolsakovsviktors@inbox.lv