Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.m.g.

Npk

Mācību priekšmets

Nr
mapē

Klase

2.posms
novadu apvienības

3.posms
valsts olimpiādes

 

 

1

Latviešu valoda
(mazākumtautību izglītības programma)

1

7.-8.

18.10.

 

 

 

2

Angļu valoda

2

10.-12.

29.10.

 

 

 

3

Vācu valoda

3

10.-12.

 

 

 

 

4

Bioloģija (TIEŠSAITĒ)

4

9.-12.

28.11.

 

 

 

5

Filozofija

5

11.-12.

 

 

 

 

6

Vēsture (TIEŠSAITĒ)

6

9.un10.-12.

 

 

 

 

7

Latviešu valoda un literatūra

7

8.-9.

 

 

 

 

8

Informātika (programmēšana)

8

8.-12.

 

 

 

 

9

Fizika (TIEŠSAITĒ)

9

9.-12.

 

 

 

 

10

Latviešu valoda un literatūra (TIEŠSAITĒ)

7

11.-12.

 

 

 

 

11

Ekonomika

10

10.-12.

 

 

 

 

12

Matemātika

11

9.-12.

 

 

 

 

13

Ķīmija (TIEŠSAITĒ)

12

9.-12.

 

 

 

 

14

Matemātika

11

5.-8.

 

 

 

 

15

Ģeogrāfija

13

10.-12.

 

 

 

 

16

Vācu valoda

3

8.

 

 

 

 

17

Inženierzinātņu

14

9.

 

 

 

 

19

Vizuālā māksla

15

 

 

 

 

 

20

Sākumskola

16

4.

 

 

 

 

21

Mājturības un tehnikas

17

5.-9.

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.m.g.