Neverbālā saskarsme ir sazināšanās bez vārdiem, izmantojot tādus līdzekļus kā mīmika, acu skatiens, žesti, poza, balss intonācija, pauzes, fiziskā distance, izvietojums telpā, apģērbs.

Izšķir šādus neverbālo signālu veidus:
Mīmika
Pozas un stāja
Žesti
Cilvēka apģērbs

Saskarsmes distance