Maija mēnesis zem Latvijas Valsts neatkarības atjaunošanas un arī Eiropas dienas zvaigznes

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi, Traditions in Europe, Water

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi izmantoja Eiropas Parlamenta mājas Rīgā  piedāvātos pasākumus.

Lai papildinātu savas zināšanas 10. -12.klases skolēni piedalījās Eiropas Savienības mājas organizētajās nodarbībās tiešsaistē – Zoom platformā.

5.maijā , 11.klases  audzēkņi un 11.maijā,  12.klase ģimnāzisti izpazinās ar tēmu – Demokrātija. Nodarbībā noskaidroja kādas ir pilsoņu iniciatīvas un iesaiste, lai ietekmētu dažādu lēmumu pieņemšanu, noskaidroja  Eiropas Parlamenta darbības principus un mērķus.

8.maijā,  10.klases skolēni apguva  tēmu – Ievads par Eiropas Savienību” . Šajā nodarbībā tika paplašinātas  zināšanas Eiropas Savienības izveidošanās vēsturē, noskaidrotas Eiropas Savienības institūcijas, to atrašanās vietas, darbības principi un ES pamatvērtības.

Paldies ES mājas komandai par iespēju izzināt Eiropas Savienības vēsturi, Eiropas vērtības, kā arī iniciatīvas iespējas, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu vai arī likumu ierosināšanu.

Ināra Krusta, vēstures skolotāja

JEPVĢ komandai 3. vieta erudīcijas konkursā ”FIZMIX Eksperiments”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Šogad Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 8.D un 9.D  interesentu  grupiņas, katra piecu audzēkņu un viena fizikas skolotāja sastāvā, pirmo reizi piedalījās AS “Latvenergo” erudīcijas konkursā ”FIZMIX Eksperiments”. Konkursam ir divas kārtas – Atlases un Fināls. Šogad tās abas notika neklātienē, attālināti. Atlases kārtā no 17.02.2020. ik nedēļu katrai komandai tika iesūtīti uzdevumi, kuros jāpārzina daudzas fizikālas parādības un procesi, jāveic aprēķini un arī eksperimentāli darbi. Par pareizi izpildītiem uzdevumiem konkursa eksperti piešķīra punktus.

Finālā tika 11 labākās komandas no katra reģiona. 9.D klases komanda “Gurinēti marķīši” (Daniels Daņilovičs, Katrīna Jaundzema, Anastasija Krohmaļuka, Evelīna Gribuste un Bruno Rivža), skolotājas Mārītes Lisovas vadībā arī bija iekļauta Finālā, kas norisinājās 2020.gada 20. maijā.  Tajā bija jāveic pieci eksperimenti, kurus sadalījām komandas dalībnieku starpā, jo pildījām vienlaicīgi, iesniedzot rezultātus tiešsaistē, bet  skolotāja šajā pašā laikā pildīja speciāli sagatavotu testu. Nākošajā dienā bijām patīkami pārsteigti – 3. vieta Latgales reģionā (no 64 komandām) un pēc nedēļas sagaidījām dažādas lietišķas un saldas balvas no konkursa sponsoriem.

8.D klases komandai novēlam, veiksmi un nepieciešamās prasmes nākamā gada konkursā. Lai uzvara!

Katrīna Jaundzema, 9.D

Panākumi vācu valodas konkursā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Nadīna Stella Ivdre (9.D) ieguva 1. vietu 9.-12. klašu grupā Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas organizētājā skolēnu  video konkursā “Meine Erfahrung mit Deutsch”. Šeit Nadīna Stella atklāja savu pieredzi par vācu valodas izvēli, apguvi, problēmām un ieguvumiem, kā arī demonstrēja klavierspēli, izpildot Johana Sebastiana Baha fūgas fragmentu.

Vairāk informācijas: http://www.dlvl.lv/cms2/?page_id=2281

Apsveicam un lepojamies!

A.Lazdāne, vācu valodas skolotāja

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēnam Egonam Rebainim izcili rezultāti Eiropas eksāmenā 2020!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Jau sesto gadu pēc kārtas, svinot Eiropas dienu, no 7. – 9.maijam ikviens Latvijas iedzīvotājs bija aicināts pārbaudīt daudzpusīgas zināšanas par mums Eiropā, piedaloties Eiropas eksāmenā. Ar katru gadu dalībnieku skaits strauji aug – šogad Eiropas eksāmenu nokārtoja jau 30 086 dalībnieki, kas ir par 36% vairāk nekā pagājušajā gadā. Starp 30 labākajiem Latvijā ir arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns!

 Kārtojot Eiropas eksāmenu, dalībnieki atzīmē savu dzīvesvietu, tāpēc zinām, ka 15 258 Eiropas eksāmena dalībnieki nāk no Republikas nozīmes pilsētām, no novadiem ir piedalījušies  14 828 dalībnieku. Eiropas eksāmenā piedalījušies gandrīz 100 Preiļu skolēnu.

Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad daudz aktīvāki ir bijuši pieaugušie, par 10% apsteidzot skolēnus – 55% no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem ir pieaugušie.

Eiropas eksāmenā iegūtais rezultāts tiek izteikts punktos, vidēji 5% no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu – 50 punktus.

Sīkāk analizējot dalībniekus un iegūto punktu skaitu:

5.- 6.klašu grupā Eiropas eksāmenā piedalījās  3205 skolēni, no tiem 50 punktus iegūst 441 skolēns.

7.-9.klašu grupā Eiropas eksāmenā piedalījās 5992 skolēni, no tiem 50 punktus iegūst 478 skolēni.

Vidusskolas grupā Eiropas eksāmenā piedalījās  4295 skolēni, no tiem 50 punktus iegūst 130 skolēni. Trīsdesmit Latvijas izcilāko vidusskolēnu vidū ir arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēns Egons Rebainis.

Sveicam!

Sīkāka informācija www.esmaja.lv

Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā.

Liene Valdmane
Eiropas Kustība Latvijā