Tikšanās ar valodu tehnoloģiju konsultantu

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

6. martā interesenti, kuri vēlējās uzzināt kaut ko vairāk par valodām un tehnoloģijām, tika aicināti uz tikšanos ar Imantu Martinsonu, uzņēmuma “AMPLEXOR Latvia” valodu tehnoloģiju konsultantu. Tās laikā bija iespēja iepazīties ar tulka un tulkotāja darba specifiku, studiju iespējām un tehnoloģiju atbalstu šajās profesijās, kā arī aktualizēt svešvalodu zināšanu nozīmīgumu jauniešu dzīvē. Anita Lazdāne, direktores vietniece […]

Atskats uz projektu dienām februārī

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Dalībai Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē pēc projektu un zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanas 16.februārī no ģimnāzijas tika izvirzīti 7 labākie darbi: “Ģimene un mājas kā vērtība Jāņa Streiča veidotajās filmās“ (autore Alise Lutinska no 12.D, konsultante Anna Svile), „Marka Rotko „atgriešanās“ Latvijā“ (autore Agnese Pūga no 11.V, konsultante Anna Svile), „Austrumu un Rietumu cilvēka pasaules […]

Preiļu robotikas kluba komanda izcīna ”Siguldas robotu kausu 2017”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

2017. gada 25. februārī Siguldā notika `Siguldas Robotu kauss 2017`, kurā piedalījās arī Preiļu robotikas kluba dalībnieki. No Preiļiem sacensībās piedalījās 16 dalībnieki dažādās disciplīnās ar 24 robotiem, t.sk. MiniSumo, līnijsekošanas, folkrace, Lego Sumo un elektronikas darbu izstādē. Jāatzīmē, ka līnijsekotāji un folkrace roboti ir pašu dalībnieku projektēti un būvēti, t.sk. virsbūves modelētas 3D programmās […]

Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

1. vieta – Laura Buka (12.D), Lauma Tumašova (11.D), Sandis Mauriņš (10.D) 2. vieta – Ausma Dzerkale (12.D), Reinis Ķiberis (10.D) 3. vieta – Kristiāna Skutele (12.D), Lauris Matisāns (11.D), Ieva Sparāne (10.D), Arvis Prikulis (10.V) Atzinība – Anastasija Isajeva (12.D), Mārtiņš Sondors (11.D), Anete Haritonova (10.V), Aija Gžibovska (10.D) Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece […]

JEPVĢ gatavojas kļūt par Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā aicināja skolas iesaistīties Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Projektu jau veiksmīgi novērtējušas sešas pilotprojekta valstis: Francija, Īrija, Itālija, Polijā un Spānija. Šogad projekta […]