Adaptācijas diena ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Adaptācijas dienā, kas JEPVĢ norisinājās 4.septembrī, septītās un desmito klašu ģimnāzisti iepazinās cits ar citu un visiem ģimnāzijas pedagogiem, tikās ar skolas psihologu, apmeklēja bibliotēku. Tajā pašā laikā citi ģimnāzijas audzēkņi, kas šeit mācās ne vairs pirmo gadu, trīs mācību stundu laikā patstāvīgi veica uzdevumu, izzinot, nofotografējot un atspoguļojot plakātu formā informāciju par iemīļotākajām, noslēpumainākajām […]

Skolēnu papilduzņemšana 2017./2018. m. g. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

7. klasē Iestājpārbaudījums 25. augustā plkst. 11.00 Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs, skatēs un sacensībās vai vidējā atzīme liecībā ir vismaz 6. Dokumentu iesniegšana līdz 25. augustam. 10. klasē Iestājpārbaudījumi 25. augustā plkst. 11.00 Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai Apliecībā par pamatizglītību vidējā atzīme ir vismaz […]

Vidusskolēniem iespēja pieteikties apmaiņas mācību programmām ārvalstīs

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Brazīlija, Francija, Japāna, ASV, Itālija – pasaules valstis, kurās vidusskolēniem ir iespēja mācīties bezpeļņas brīvprātīgo organizācijas „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” ietvaros. Šajās valstīs semestra programmu mācības sāksies jau 2018. gada janvārī un februārī, līdz ar to aktīvākā pieteikšanās norisinās tieši augustā un septembrī. Ikviens vidusskolēns ir aicināts nepalaist garām un izmantot „AFS Latvija” sniegto iespēju […]

2016./2017. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 52 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 14 (26,9%) audzēkņi – Brigita Lazdāne (94%); Alise Lutinska (92%); Santa Jukša (91%); Beāte Pastare (89%); Linda Vucāne (89%); Ilze Egle (88%); Kristiāna Jaudzema (86%); Linda Madelāne (85%); Kristiāna Skutele (85%); Ausma Dzerkale (84%); Sindija Tulinska (82%); Anastasija Isajeva (82%); Laura Voitiņa […]

Metodiskā diena “Kā dzīvosim un strādāsim turpmāk?”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

30. maijā JEPVĢ pedagogi metodiskajā dienā izvērtēja 2016./2017. m.g. paveikto un aktualizēja informāciju par svarīgākajām norisēm izglītības jomā šajā laika posmā, piemēram, par Brīvprātīgā skolu tīkla kompetenču pieejas sekmīgai īstenošanai izveidi, par pedagogu savstarpējās sadarbības nozīmīgumu un ieguvumiem. Tika analizēti ģimnāzijas audzēkņu anketēšanas rezultāti un daudzveidīgās darba formās meklēti iespējamie risinājumi, lai uzlabotu darbu ģimnāzijā […]

Mācību gada noslēgums ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Kopā ar pieneņu pūkām ir aizsteidzies kārtējais mācību gads, aiznesdams līdzi gan izdarītus, gan nepabeigtus darbus un darbiņus. 31. maijā plkst.9.00 ģimnāzisti un pedagogi pucējās aktu zālē, lai vēl mirkli būtu kopā pirms vasaras brīvdienām. Šogad pasākumam bija divas daļas – pirmajā kursi ceļoja pa sagatavotām stacijām, kurās vajadzēja pildīt dažādus uzdevumus, pēc tam pulcējās […]

Par “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” kļūst Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Posted Atstāt komentāruPublicēts EP vēstnieku skola, Jaunumi

Par ‘Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām’ Latvijā pasludina 23 izglītības iestādes (publikācija delfi.lv, 2017.05.26.) Piektdien, 26.maijā Rīgā, Eiropas mājā, notika pirmais “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaidums, kuru “absolvēja” 23 skolas no dažādām Latvijas pilsētām. Starp tām bijām arī mēs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Pasākumā skolu pārstāvēja audzēkņi Anete Haritonova, Kristīne Gaiziņa un Miks Babris, skolotājas  […]