PVĢ skolēnu papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumi 25. augustā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Preiļu Valsts ģimnāzijā iestājpārbaudījumi skolēnu uzņemšanai 7., 8. un 10. klasē š.g. 25. augustā plkst. 10.00 Dokumentu iesniegšana līdz 25. augustam no plkst. 9.00–15.00 Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai vidējā atzīme 6., 7. klašu liecībā ir vismaz 6 balles. 10. klasē – apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7 balles. Uzņemšanas […]

Eiropas jauniešu forums Preiļos Comenius projekta ietvaros (05. – 07.11.2008)

Starptautiskā konference no 25. – 29. martam Anglijas pilsētā Jeovilā Comenius projekta ietvaros (26.-28.03.2009)

Vācijā (24.03.2010. – 28.03.2010.)

Fotoizstāde ieskatam par PVĢ dalību Comenius projektā (07.05.2009)

Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts (2.-5.11.2010.)

20. izlaidums Preiļu Valsts ģimnāzijā

Posted Publicēts Notikumi

10. jūnijā plkst.18.00 Preiļu Kultūras namā notika 20. Preiļu Valsts ģimnāzijas izlaidums. Šogad ģimnāziju absolvēja 60 jaunieši. Šajā svētku dienā viņus uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Atvadu sveicienus un sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja viņu audzinātājas Elita Grigale (3.A), Silvija Kivko (3.B), Aina Leikuce (3.D). […]

2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!

Posted Publicēts Izglītība

Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 18 (30%) audzēkņi – Santa Fedotova (92%); Kristīne Timofejeva (90%); Laila Givoina (89%); Laura Repele (89%); Guntis Mauriņš (89%); Krista Šķēpa (89%); Diāna Skuķe (89%); Jacinta Vilcāne (89%); Andis Stabulnieks (88%); Ričards Kraupša (87%); Airita Erte (86%); Laima Givoina (86%); Santa Trūpa […]