Aicina jauniešus pieteikties diskusijai par nodarbinātību un uzņēmējdarbību un savu ideju attīstībai iegūt 1000 EUR

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums,  Daugavpilī un Rēzeknē. Ciklā, 27 mācību iestāžu konkurencē, līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 2. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau atrodas īstenošanas posmā.

23. un 30. aprīlī tiešsaistē norisināsies trešais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai. Tā laikā tiks izrunāti dažādi jautājumi: kādas ir jauniešu iespējas attīstīt savu biznesu, kas ir SMU, kur saņemt finansiālu atbalstu ideju īstenošanai gan no valsts un pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām, kādu atbalstu jauniešiem piedāvā Eiropas Savienība, kā arī varēs dzirdēt īstus, pašu jauniešu īstenotus veiksmes stāstus.

(vairāk…)

Ikvienam skolēnam pieejamas RTU BJU zinātnes kastītes

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Lai atraktīvā veidā veicinātu bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) sadarbībā ar zinātniekiem, studentiem un absolventiem izstrādājušas jaunus interaktīvus mācību materiālus – zinātnes kastītes skolēniem ar dažādiem uzdevumiem un eksperimentiem.

Īpaši izveidotās kastītēs ir nodrošināts viss nepieciešamais, lai sev ērtā laikā un vietā veiktu uzdevumus, tā iegūstot jaunas zināšanas fizikā, ķīmijā, elektrotehnikā un izzinot dizainu un mehānismus. Lai eksperimenti un uzdevumi izdotos, kastītē iekļauta arī instrukcija – gan drukātā veidā ar skaidrojumiem un attēliem, gan video formātā. Savukārt izprast veikto un nostiprināt zināšanas bērniem un jauniešiem palīdzēs zinātnisks skaidrojums.

Uzdevumi izstrādāti divām skolēnu vecuma grupām: 6 – 9 gadus un 9 – 14 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Uz doto brīdi ir pieejamas četras dažādu uzdevumu kastītes: «Lidmodelis VEF Irbitis I-15a», «Arbalets» (ietverot arī elektronikas pamatprincipus), «Krāsu spēks ķīmijā» un «Meteoroloģijas pamati». Tematisko piedāvājumu plānots papildināt, izstrādājot arvien jaunus uzdevumus.

RTU BJU ir licencēts izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās. Nodarbības notiek Rīgā, Ogrē, Ādažos un Babītē.

Vairāk uzzināt par zinātnes kastītēm un tās iegādāties var www.rtu.lv/lv/bju.

Jautājumu gadījumos: projekta vadītāja Ieva Ose, kastite@rtu.lv, tel. 26493217.

Tikšanās ar ASV diplomāti Kleru Zimmermani

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

ASV vēstniecības programmas Meet America ietvaros 31.martā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēniem bija iespēja tiešsaistē tikties ar ASV diplomāti Kleru Zimmermani, kura pastāstīja par savu diplomātes karjeru un atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Paldies Natālijai Oševerovai, ASV vēstniecības Latvijā izglītības programmu koordinatorei, kura organizēja šo tikšanos!

Ingūna Patmalniece

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklātā stunda “Kāpēc Latvijai svarīgi būt Eiropas Savienībā?”

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts EP vēstnieku skola, Jaunumi

Ceturtdien, 25. martā, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 10. klases audzēkņi piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklātajā stundā “Kāpēc Latvijai svarīgi būt Eiropas Savienībā?”.

Stundā bija iespēja dziļāk iepazīt un izprast Eiropas Savienības nozīmīgumu un ietekmi Latvijas valsts attīstībā, labklājībā un drošībā. Pirmo stundas daļu vadīja  skolotaja Ināra Krusta. Stundas sākumā tika pieminēti 1949.gada 25.marta notikumi, kad no Latvijas tika deportēti vairāk kā 44 tūkstoši iedzīvotāju uz attālakajiem PSRS apgabaliem. Tika uzsvērts, ka, lai tas vairs neatkārtotos mums ir jāsargā sava valsts un tās demokrātiskā iekārta. Pārrunājām, kas pārstāv Latviju Eiropas parlamentāun noskaidrojām Eiropas Savienības vērtības. Sadaloties 6 mazākās grupās ar skolas biedriem apspriedām kā Eiropas Savienībā tiek īstenotas vērtības (demokrātija, brīvība, solidaritāte,vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības), ko pēc tam pastāstījām visiem stundas dalībniekiem.

Otro stundas daļu vadīja Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Dr. Žaneta Ozoliņa. Bija ļoti interesanti ieskatīties Eiropas Savienībā no citas puses – pirms Latvija tajā iestājās.  Tas lika aizdomāties par laiku, kad iestāšanās ES bija vien tāls sapnis un likās neiespējama misija. Pēc stundas katrs varēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Atklātā stunda “Kāpēc Latvijai svarīgi būt Eiropas Savienībā?” deva jaunas zināšanas un izpratni par tās lomu un nozīmi mūsu dzīvē.

Paldies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas vadītājai Jolantai Bogustovai un Žanetai Ozoliņai par iespēju labāk iepazīt Eiropas Savienību un izprast tās vērtības un prioritātes  Latvijas sabiedrības dzīvē.

Rakstu sagatavoja Katrīna Jaundzema

Reģionālais seminārs “Kompetencēs balstītas mācības sociālajā un pilsoniskajā jomā. Pieredze, izaicinājumi un veiksmes vēsturē un sociālajās zinībās attālinātā mācību procesa laikā”

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

17.martā Daugavpils Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji sadarbībā ar Izglītības pārvaldes metodiķi Signitu Gabrāni rīkoja reģionālo semināru zoom platformā Dienvidlatgales un Sēlijas sociālo zinību un vēstures skolotājiem, lai dalītos pieredzē, iegūtu jaunas idejas profesionālajai pilnveidei un paplašinātu līdzīgi domājošo skolotāju kopienu. Pasākumā piedalījās 52 pedagogi no Daugavpils pilsētas, Jēkabpils un Jēkabpils novada, Krāslavas, Rēzeknes un Rēzeknes novada, Preiļu novada, Ludzas novada, Kārsavas novada, Viesītes un Viļakas novada.

Pieredzes apmaiņas seminārs sastāvēja no 3 daļām: iedvesmas stāstiem, pieredzes stāstiem un uzmundrinājuma stāstiem. Ar iedvesmas stāstiem par Latvijas muzeju krājumu attālinātu izmantošanu vēstures stundās stāstīja Larisa Želve (Daugavpils Tehnoloģiju liceja-vidusskolas vēstures skolotāja), par platformā YouTub pieejamo videomateriālu izmantošanu vēstures un sociālo zinību stundās stāstīja Ināra Krusta (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja),  digitālos rīkus attālinātajā mācību procesā aicināja izmantot Ilma Kupcova (sociālo zinību skolotāja Daugavpils 10. vidusskolā) un  Anželika Ločmele (vēstures un sociālo zinību skolotāja Viļakas Valsts ģimnāzijā, Viduču pamatskolā).

Pieredzes stāstus uzklausīja un proecesu veicināja Daugavpils skolu pedagogi Aiga Hudobčenoka,

Inga Sokolova, Natālija Dektereva, Jānis Punculis un Lidija Daņilova. Sarunās tika pievērsta īpaša loma sadarbībai starp dažādu priekšmetu skolotājiem, attālinātā mācību procesa plānošanai, diferencētai pieejai, trīsdaļīgai mācību stundai un vērtēšanai kompetenču pieejas kontekstā.

Uzmundrinājuma stāstus un atbildes uz jautājumiem piedāvāja izdevniecības “Raka” pārstāvis Vilnis Purēns, Liepājas Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore Ineta Dreže un Daugavpils Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore Signita Gabrāne.

Dalībnieki pasākumu novērtēja kā izdevušos, jo izvērtējuma anketā izteica vēlmi sadarbību turpināt, kā arī, nosaucot idejas, kuras pamēģinās savā darbā, tika minēta lielākā daļa iedvesmas un pieredzes stāstos dzirdētā. Kolēģi raksta: “Izmantošu muzeju mājas lapas”, “sadarbību starp klasēm skolas ietvaros”, “Skolotāju pieredzes stāstos mūsu grupā dzirdēto”, “Turpināšu izmantot kahoot.it”, “piemēru par pārbaudes darbu 7. klasei par reliģijām”, “izmantošu dažas nosauktās JouTube mācību filmas un e-muzejus”, “patika atgādinājums par filmām un Vacaroo”.

Noslēgumā vienojāmies, ka visi cenšamies izpildīt Sociālās un pilsoniskās mācību jomas standarta prasības, bet varam brīvi variēt tematus un apakštematus mācību programmās, veidot savus atpakaļvērstajā plānošanā balstītus tematiskos plānus, izmantojam esošās un gaidām jaunas mācību grāmatas un digitālos mācību līdzekļus. Liepājas kolēģu pieredze rosināja katrai Latgales un Sēlijas novada metodiskajai apvienībai sadarboties vēl jēgpilnāk un dažādot savstarpējo profesionālo palīdzību, tādējādi ekonomējot laiku un spēkus.

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore
Daugavpils pilsētā Signita Gabrāne

Sveicam reģionālās ZPD konferences uzvarētājus!

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

2. pakāpes diploms – Raivis Luriņš (11.D) /darba vadītāja S. Ančeva/
3. pakāpes diploms – Ieva Poplavska (11.D) /darba vadītāja Z. Juranča/, Dinārs Kemzāns (11.D) /darba vadītājs J. Erts/
Vislabākos panākumus vēlam Raivim, piedaloties Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē 31.03.!

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā

Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes 9. – 12. klašu uzvarētājus!

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

1. vieta – Jadviga Mežniece (12.D), Annija Rateniece (11.D), Anastasija Krohmaļuka (10.A) /skolotāja V. Pastare/
2. vieta – Solvita Ragauša (12.D), Dinārs Kemzāns (11.D), Sofja Kirillova (9.D) /skolotāja V. Pastare/
Atzinība – Elvis Ločmelis (12.D), Anastasija Čabaņuka (12.D) /skolotāja V. Pastare/

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā