Rūtoj aktivitātes 2018

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Ir noslēdzies emocijām un notikumiem piepildīts mācību gads. Jaunieši ir bijuši aktīvi dažādās jomās – piedalījās un guva augstus rezultātus olimpiādēs, konkursos, sacensībās, iesaistījās skolas un novada sabiedriskajā dzīvē. Tā kā šis ir valsts simtgades, kā arī Dziesmu un Deju svētku gads, daudziem ģimnāzistiem tas nozīmēja saspringtu mēģinājumu, koncertu un skašu grafiku, kas nemaz nav viegli apvienojams ar mācību procesu. Arī folkloras kopai „Rūtoj” šis ir bijis notikumiem un panākumiem piepildīts pusgads.
Janvārī folkloras kopas komanda 5 cilvēku sastāvā – Anastasija Dementjeva, Aija Gžibovska, Evita Saleniece, Dace Antra Pūdža un Lauma Tumašova – piedalījās tautasdziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala”. Lai sagatavotos šim notikumam, meitenēm bija jāiemācās 117 tautasdziesmas no Roberta Zuikas apkopotā krājuma „Lakstīgala” (jāatzīmē, ka dziesmas jādzied no galvas). Vēl bija jāsagatavo priekšnesums, jāpārzina dziesmas par dažādām tēmām, jāprot atpazīt gan tautas mūzikas instrumenti, gan tautasdziesmu melodijas, kā arī jāizzina latviešu gadskārtas, godi, jāizprot tautastērpu atšķirības Latvijas novados, kā arī vecvārdu nozīme tautasdziesmu tekstos. Ieguldītais darbs vainagojās ar panākumiem – tika izcīnīta I pakāpe un ceļazīme uz finālu Rīgā, kur satikās vislabākie tautasdziesmu zinātāji no visas Latvijas un vienojās kopīgās dziesmās, kā arī dejās.
Folkloras kopas „Rūtoj” dalībnieki ar interesi apgūst arī baznīcas dziesmas, kas mūsdienās ir pieejamas tikai 19. – 20. gs. mijas lūgšanu grāmatās. Februārī, pateicoties diriģenta Eduarda Grāvīša iniciatīvai, notika garīgās mūzikas koncerti Pieniņu un Jasmuižas baznīcās „Ceļā uz Latvijas 100 gadi”, kuros ar savu sniegumu klausītājus priecēja Aizkraukles Vidusskolas jauktais koris „De Cantare” un folkloras kopa „Rūtoj”, kā arī pēc tam notika sirsnīgas sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem. Aprīlī bija lieliska iespēja baudīt koru un ansambļu sniegumu, kā arī uzstāties pašiem II Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālā Aizkrauklē „Soli Deo Gloria”.
Arī šogad folkloras kopa „Rūtoj” aktīvi iesaistījās represēto atmiņu projektā „Večerinka Sibīrijā”, kur tika atskaņotas deportācijas laikā dziedātās dziesmas, izdejoti danči un rotaļas, kā arī uzklausīti represēto dzīvesstāsti. Pasākumi notika gan Okupācijas muzejā Rīgā, gan Preiļu 1. pamatskolā.
19. martā, Jāzepa dienā, folkloras kopai „Rūtoj” bija iespēja piedalīties tautas mūzikas pēcpusdienā Salas pamatskolā „Gandrīz 100 gadi dziesmai „Lobs bej puika myusu Jezups””, kad kopā ar folkloras kopām „Dzeipureņš” un „Golūda”, un Balvu Mūzikas skolas tautas mūzikas ansambli tika izspēlētas un izdziedātas iemīļotākās latviešu tautas melodijas, kā arī izdejoti lustīgākie danči, pārbaudītas zināšanas un uzzināti jauni fakti par slaveniem Jāzepiem.
Folkloras kopas „Rūtoj” dalībnieki veiksmīgi piedalījās arī skatēs un konkursos. Martā Dricānos „Rūtoj” kapela konkursā „Klaberjakte” un mazā grupa (Evita Saleniece un Santa Jukša) dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” ieguva I pakāpes diplomus un ceļazīmi uz finālu Rīgā. Godam tika aizstāvēts novada un skolas vārds finālskatē – kapela izcīnīja II pakāpes diplomu, bet dziedātājas – I pakāpes diplomu un dižo dziedātāju titulu. Lielisks sniegums arī Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras svētkos „Zynu, zynu tāva sātu”, kuru tematika šogad bija kāzas, kas „Rūtoj” jauniešiem ir īpaši tuva. Tika iegūts I pakāpes diploms un saņemti atzinīgi vārdi no žūrijas par kopas muzikālo sniegumu un deju „Vengerka”.
` Šogad „Rūtoj” bija īpašs gods kuplināt Ziemeļkurzemes folkloras kopu sarīkojumu un piedalīties folkloras kopas „Rotaļnieks” 15 gadu jubilejā. Iepazinām Kurzemes dziedāšanas un rotaļu tradīcijas, dzirdējam ventiņu valodu, novērojām atšķirības gan tautastērpos, gan dziedāšanas manierē, nedaudz iepazinām arī skaisto pilsētu Ventspili un ieelpojām jūras spirgto gaisu.
11. un 12. maijā folkloras kopa „Rūtoj” devās izzinošā atpūtas braucienā uz Bauskas uz Rundāles pili. Šī bija unikāla iespēja, kad varējām atskatīties uz šajā mācību gadā paveikto, izdziedāt „zelta fonda” dziesmas un izvingrināt kājas raitā dejas solī, un kavēties atmiņās. Lai gan vairums no kopas dalībniekiem jau bija apmeklējuši šīs pilis, tomēr bija patiess prieks apskatīt tās šādā kompānijā, pamanīt vēl iepriekš neredzētas detaļas, aplūkot vērīgāk gleznas un baroka laikmetam raksturīgo arhitektūru, kā arī padalīties iespaidos par redzēto. Visvairāk mūs sajūsmināja tulpju dārzu krāšņums, krāsu bagātība, kas saulainajā dienā izskatījās īpaši debešķīgi. Paldies Preiļu novada domei par finansiālo atbalstu brauciena norisē!
19. un 20. maijā folkloras kopas „Rūtoj” dalībnieki piedalījās festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku” . Festivāla laikā bagātināta skatuves pieredze, iepazīts un izbaudīts citu novadu folkloras kopu sniegums, iegūtas pozitīvas emocijas un patīkams nogurums danču vakarā. Gājiena laikā tika izjustas vēsmas jau no gaidāmajiem Dziesmu svētkiem. Īpašs prieks un pagodinājums bija piedalīties laureātu koncertā Līvānu Katoļu baznīcā.
Lai gan mācību gads ir beidzies, tomēr „Rūtoj” turpinās aktīvi darboties arī vasaras periodā, jo tuvojas starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”, kā arī Dziesmu svētki un citi pasākumi.
Īpašs paldies skolotājai Ilzei par ieguldīto laiku, darbu, pacietību, mīlestību, atbalstu un sirds siltumu ceļā uz panākumiem!

 

Lauma Tumašova
Santa Jukša

 

Audzēkņu uzņemšana JEPVĢ 2018./2019.m.g.

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (JEPVĢ) uzņem skolēnus 2018./2019. mācību gadā

7. klasē matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā.
Dokumentus pieņems: līdz 24.08.2018.
Uzņemšanas noteikumi

10. klasē
Dokumentus pieņems: līdz 24.08.2018.
Uzņemšanas noteikumi

Papildus informācija pa tālruni 29103598 vai 65321663.

Erasmus+ projekta `Viens pats mājās` noslēguma konference Lietuvā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

No 14. līdz 18. maijam Lietuvā notika Erasmus+ stratēģiskās starpskolu partnerības projekta “Home Alone” noslēguma konference.  Projekta dalībnieki no Spānijas, Grieķijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Rumānijas un Slovēnijas partnerības skolām tikās Priekulē, lai piedalītos projekta aktivitātēs.

Pirmdienas vakarā iepazināmies ar viesģimenēm, un mums izrādīja pilsētu.

Otrdienas rītā Priekules Ievos Simonaitytes ģimnāzijā projekta dalībniekiem bija nodarbības. Vienā no tām jaunieši grupās veidoja vārdnīcas, pārtulkojot vienkāršas frāzes no angļu valodas savas valsts valodā.

Pēcpusdienā notika sporta aktivitātes: frisbija diska mešana dažādos veidos, kā arī volejbols. Mūsu komandai frisbija mešana padevās vislabāk un balvā ieguvām lietuviešu tradicionālo zarota koka formas kēksu ar tukšu vidu – šakoti.

Trešdiena bija ekskursiju diena. Apmeklējām Lietuvas Jūras muzeju Klaipēdā un Dzintara muzeju Palangā.

Ceturtdiena bija projekta noslēguma diena. Noslēguma pasākumā mēs prezentējām Preiļu robotikas klubu un nodemonstrējām skatītājiem robotus. Klātesošie izskatījās tiešām ieinteresēti, un, domāju, mūsu prezentācija palika viņu atmiņā.

Pēc tam tika rīkotas darbnīcas. Mūsu darbnīcā jaunieši varēja uz prototipēšanas platēm ar diodēm izveidot luksofora modeli un paši programmēt diožu spīdēšanas laiku tā, lai tas atbilstu reāla luksofora darbībai. Lai arī viņi ko tādu darīja pirmo reizi, darbs ritēja raiti, un visas grupas darbnīcas beigās bija izveidojušas darbojošos luksofora modeli.

Vakarā notika festivāls. Tā oficiālajā daļā katra valsts parādīja savu iepriekš sagatavoto priekšnesumu. Daudzi dejoja, dziedāja, bet Latvijas priekšnesumā Reinis uz klarnetes atskaņoja Raimonda Paula dziesmu „Ilgais ceļš kāpās”. Pēc valstu priekšnesumiem bija diskotēka.

Un tā nemanot bija pagājusi nedēļa. Piektdienas rītā jau vajadzēja atvadīties no citu valstu dalībniekiem, ar kuriem pa šo laiku paspējām sadraudzēties. Pēc tik intensīvi aizvadītas nedēļas bijām noguruši, bet priecājāmies doties mājās.

Fotogalerija

Paldies skolotājai Annai Verzai un Jurim Ertam par iespēju piedalīties šajā projektā!

Projekta dalībniece Margarita Džeriņa 11.D

’Restarts ar savējiem’

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

26.aprīlī Jauniešu centrā “Četri” no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.30 norisinājās valsts svētkiem veltītā sarunu pēcpusdiena – “Restarts ar savējiem”. Pasākumu rīkoja un vadīja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieces Rasa Saulīte un Ilga Kivleniece. Pasākuma īpašie viesi bija vietējie uzņēmēji: Juris Želvis, Inese Martinkus, Ramiss Aļijevs, Māra Ziemele. Pasākumu apmeklēja teju 50 jaunieši un citi interesenti.

Ievada daļā jautrā ledlauzī dalībnieki izteica pozitīvas piezīmes cits citam. Turpinājumā uzaicinātās personības publiku iepazīstināja ar sevi, savu nodarbošanos un uzņēmējdarbību. Klausītājiem bija iespēja uzzināt sīkumus par viesu uzņēmumiem,to attīstību, produkciju, personīgo pieredzi un motivāciju. Noslēgumā izturīgākajiem vēl bija spēks savā starpā padiskutēt par jauniešiem svarīgām tēmām, problēmām, spriest par to risinājumiem. Kopumā pasākums bija izdevies, tika uzburta visnotaļ jauka gaisotne!

Organizatores izsaka pateicību JEPVĢ par piešķirto finansējumu viesu apbalvošanai; Jauniešu centram “Četri” par iespēju izmantot plašās un mājīgās telpas; Preiļu skolām par atļaujām skolēniem apmeklēt pasākumu; RTRIT Preiļu filiāles jaunajiem pavāriem par sarūpētajiem burvīgajiem našķiem kafijas pauzei; kā arī personīgi  Santai Ancānei  par padomiem un organizatorisko atbalstu.

Rasa Saulīte un Ilga Kivleniece

“Zaļās jostas”  Makulatūras vākšanas konkurss

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Pēc Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas bibliotekāres un Erasmus+ projekta “The ARTICS” koordinatores iniciatīvas 2017./2018. m. g. ģimnāzijas skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās  “Zaļās jostas” Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Kopā savācām un izvešanai uz Līgatnes papīrfabriku otrreizējai pārstrādei  sagatavojām 3000 kg papīra.

Esam saņēmuši ielūgumu piedalīties Zaļās jostas Vides svētkos “Tīrai Latvijai”, kuri notiks 25. maijā LVM dabas parkā Tērvetē. Vides svētku mērķis ir sagādāt prieku visiem konkursa dalībniekiem, kuri mācību gada garumā ar praktiskiem darbiem ir rūpējušies par Latvijas vides un dabas resursu saudzēšanu.

http://www.zalajosta.lv/lv/makulaturas-konkurss

Paldies visiem, kuri piedalījās Makulatūras vākšanas konkursā!

Projekta koordinatore Anna Verza