Skolēniem

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.


Atvērto durvju dienas 2018./2019.gadā – http://www.niid.lv/infodienas 


Infografikas – palīgi karjeras plānošanā – http://www.niid.lv/infografikas

               


Infografikas “Mācoties … priekšmetus, Tu …” sniedz atbildi uz skolēnu jautājumu: 
“Kāpēc man jāmācās šis vai cits mācību priekšmets?”