Pasākumi

2019. gada decembris

Datums Laiks Notikums Vieta
02.12.13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
02.12.13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
05.12.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā(2006.-2007.g.dz.) Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija (karte)
09.12.09:00 – 13:30Seminars "Skola darbīgā kopienā"
Dalībai semināram pieteikties pie A.Džeriņas. tel. 25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
09.12.09:00 – 13:30IIC kursi klašu audzinātājiem (organizē IP)
Konferenču telpā.
10.12.LATGALES REĢIONA SKOLĒNU FINĀLSACENSĪBAS VOLEJBOLĀ 7. KL. VIĻAKĀ
Sacensības notiek Viļakā.
10.12.09:00 – 13:30Seminārs "Skola darbīgā kopienā"
Dalībai semināram pieteikties pie A.Džeriņas. tel. 25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
10.12.09:00 – 13:30IIC kursi klašu audzinātājiem (organizē IP)
Konferenču telpā.
10.12.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 108.kab.
13.12.10:00 – 15:00Vēstures olimpiādes 2.posms 9. un 10.-12.kl.izglītojamajiem tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.12.10:00 – 11:30Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO)tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.12.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 108.kab.
19.12.09:00 – 15:00JEPVĢ ZIEMASSVĒTKU KAUSA IZCĪŅA VOLEJBOLĀ 7.-9.KL.UN 10.-12.KL.
19.12.09:00 – 11:00Projektu diena
19.12.11:00 – 17:00Seminārs skolotājiem "Atgriezeniskās saites sniegšana, formatīvā vērtēšana""
Semināru vada Skaidrīte Ūzuliņa, Preiļu novada Izglītības pārvaldesvispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste
20.12.09:30 – 10:30Ziemassvētku koncerts, 1.semestra noslēgums
23.12. – 03.01.Skolēnu brīvdienas
23.12.10:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides Aprogramma "“Programmēšanas pamati Python programmēšanas valodā lietpratības kontekstā”" Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)