Pasākumi

2019. gads

Datums Laiks Notikums Vieta

Janvāris

04.01.10:00 – 16:00PPDKP programma “Pedagoga darbība, ievērojot izglītojamo audzināšanas vadlīnijas mācību procesā un skolas/klases organizētajos pasākumos.”
Kursi JEPVĢ pedagogiem.
08.01.09:00 – 11:00JEPVĢ fizikas olimpiāde
09.01.Nodarbība 10.klasēm karjeras izglītībā '' Manas stiprās puses karjeras veidošanā''
09.01.10:00 – 16:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā ''Vidusskolu kauss'' Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
10.01.09:30 – 14:30KSIM 2019
No 7. līdz 13.janvārim skolēniem būs iespēja piedalīties Komandu sacensību informātikā un matemātikā KSIM-2019 pusfinālā. Šogad pieteikt komandas pusfināla sacensībām varēs vismaz diennakti pirms risināšanas sākuma, atsūtot pieteikumu uz e-pastu: ksim.cesis@inbox.lv Finālsacensības notiks Cēsu Valsts ģimnāzijā 2019.gada pavasarī. Informācija par sacensībām un nolikums http://ksim.esy.es/ Sacensības organizē LU Matemātikas un informātikas institūts un Cēsu Valsts ģimnāzija. Atbalstītāji - Tom Sawyer Software un Cēsu novada pašvaldība.
11.01.10:00 – 14:30Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.kl. un 10.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 13. novembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada 28.decembrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 4.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.01.09:30 – 12:30Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 8.-9.kl.
No katras skolas olimpiādē piedalās ne vairāk kā 10% attiecīgās klases skolēnu. Skolēni tiek pieteikti elektroniski, norādot skolu, klasi, skolēna vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu. Pieteikumus iesūtīt līdz 2019. gada 10. janvārim uz adresi preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.01.09:00 – 10:00Atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.kl.
Pirmajam olimpiādes posmam – tiešsaistes testam – var pieteikties ikviens 9. klases skolēns, kurš izglītību iegūst jebkurā Latvijas skolā. Olimpiādes pirmajam posmam dalībnieki piesakās no 15.01.2019. līdz 28.01.2019., izpildot tiešsaistes testu RTU Inženierzinātņu vidusskolas tīmekļa vietnē http://www.izv.lv sadaļā “Inženierzinātņu olimpiāde”. Olimpiādes nolikums pieejams VISC mākjaslapā.
1.posms skolās uz vietas, bet 2.posms RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 (karte)
15.01.09:00 – 15:00Informātikas (programmēšanas ) olimpiāde 8.-10.klasēm un 11.-12.klasēm
Pieteikumus olimpiādei jāsūta Jurim Ertam līdz 2019.gada 10.janvārim uz adresi: juris@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.01.11:00 – 14:00Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "LAKTĪGALA 2019". 1.kārta.
Dalību pieteikt līdz 2019.gada 14.janvāri. Nolikums un pieteikuma anketa - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
JEPVĢ zālē (karte)
18.01.10:00 – 13:00Fizikas valsts 69.olimpiāde 9.-12.kl.
Katrs izglītojamais olimpiādes uzdevumus drīkst pildīt 180 minūtes. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 14:00. Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 9.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 14.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.01.09:00 – 15:00Projektu diena
21.01.10:30 – 12:309. un 8. klases projekta darbu prezentēšana.
9.klase prezentē projekta darbus "Mana nākotnes profesija", 8.klase prezentē projekta darbus "Man nezināmās profesijas". Prezentēšana notiek konferenču telpā.
21.01.13:00 – 16:00JEPVĢ TURNĪRS VOLEJBOLĀ. 8.,9.,10.klases.
21.01.13:30 – 16:00Barikāžu atmiņu ugunskurs.
22.01.09:00 – 10:007.klases projekta darbu "Profesijas un mācību priekšmeti" prezentēšana.
Prezentēšana notiek konferenču telpā.
22.01.09:00 – 15:00Projektu diena
22.01.10:30 – 13:0010. -12 klašu ZPD un projekta darbu prezentēšana.
Prezentēšana notiek darba grupās. Tiek aicināti klausīties 7.,8.,9. klašu ģimnāzisti.
22.01.13:00 – 16:00JEPVĢ TURNĪRS VOLEJBOLĀ. 11.,12. klases un uzvarētāju komanda no 21.01.
24.01.09:50 – 10:30""Karjeras iespējas NBS struktūrvienībās''.
24.01.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā 8.-9. kl. Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
26.01.08:00 – 19:00Preiļu robotikas čempionāts
28.01.10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 11.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 14.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 21.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.01.PĀRCELTS uz 26.aprīli. Skolēnu pašpārvalžu līderu pasākums "BURZIŅŠ 2"
29.01.10:00 – 15:00Sacensības telpu futbolā 8.-9. kl. Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.01.10:00 – 13:00Ekonomikas valsts 20.olimpiāde 10.-12.klasēm
Izglītības iestādes atbildīgā persona:: Sākot ar 2018. gada 17. decembri registrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni;. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada16.janvārim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019.gada 23.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.01.18:00 – 19:30Jaunā gada pasākums Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Februāris

01.02.09:30 – 14:30Matemātikas valsts 69.olimpiāde 9.-12.kl.
Līdz 25.01.2019. skolām ir jāiesniedz Preiļu novada IP pieteikums 9. – 12. klašu novadu apvienības olimpiādei elektroniskā veidā uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv Pieteikumā jānorāda izglītojamā vārds, uzvārds, klase, skola un skolotājs. Novērotāju komisija darbu uzsāk plkst. 9.00 Vērtēšanas komisija sāk iepazīties ar uzdevumiem 01.02.2019. plkst. 14.00.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.02.10:00 – 13:00Ķīmijas valsts 60.olimpiāde 9.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 22.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 29.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.02.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
06.02.LATGALES REĢIONA SPORTA SPĒLES TELPU FUTBOLĀ Ludza, Ludzas pilsēta, Latvija (karte)
07.02.10:00 – 13:00Meistardarbnīca karjeras izglītībā "Mana Sirdslieta - kā izveidot veiksmīgu karjeru, darot to, ko mīli",
Meistardarbnīca notiek 12.klasēm.
08.02.11:30 – 12:30Tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes vēstnešiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
11.02. – 22.02.Labdarības akcija '' Sasildi ķepas kopā ar DPD''
12.02.STARPNOVADU SKOLU SPORTA SPĒLES TELPU FUTBOLĀ Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.02.15:00 – 18:00JEPVĢ strītbola turnīrs (pēc stundām)
15.02.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.
Līdz 8.02.2019. Preiļu novada IP jāiesūta pieteikumi dalībai 5.-8. klašu novadu apvienības olimpiādei uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv Pieteikumā jānorāda skolēna vārds, uzvārds, klase, skola, matemātikas skolotājs un valoda, kādā skolēns pildīs darbu. 15.02.2019. vērtēšanas komisija sāk iepazīties ar uzdevumiem plkst. 12.00, labošanas dienā, un labo darbus.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.02.11:00 – 14:00Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS". 1.kārta.
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2019.gada 14.februārim. Nolikums - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
JEPVĢ zālē (karte)
19.02.11:00 – 15:003.posms- Valsts olimpiāde Vēsturē 10.-12.kl. Reģistrācija no 10.00-10.55. Olimpiāde notiek Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā..
20.02.POLICIJAS KAUSS VOLEJBOLĀ Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.02.10:00 – 13:00Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiāde 10.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2019.gada 8.janvāri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 8.februārim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 13.februārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.02.09:00 – 17:00Siguldas robotu kauss
25.02.09:30 – 11:30Vācu valodas 49.olimpiāde 8.kl.
Pieteikumus dalībai olimpiādē nosūtīt līdz 2019. gada 22.februārim Preiļu novad IP uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Marts

01.03.Karjeras atbalsta pasākums mācību ekskursija 11.klasēm ''Skola 2019''
01.03.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā 8.-9. kl.
02.03.10:00 – 14:00Atklātā ķimijas olimpiāde 8.-12.kl.
Reģistrēšanās olimpiādei līdz 27.02.2019. JEPVĢ mājās lapā ir izveidota saite.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
02.03.18:00 – 20:00Teātra izrādes ''Purva bridējs'' apmeklēšana 12.kl. Latvijas Skolas somas ietvaros
06.03.LATGALES REĢIONA SKOLĒNU SPORTA SPĒLES FLORBOLĀ 8.-9.klase Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
06.03.10:00 – 15:00Mājturības un tehnoloģiju (koks, metāls) olimpiāde 5.-9.kl.
Olimpiādes dalībniekus pieteikt elektroniski līdz 2018.gada 1.martam uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.03.11:00 – 12:00Homines 2019 konkurss 11.-12.klašu skolēniem
https://www.rsu.lv/homines 103. kabinetā
07.03.09:30 – 13:30Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl.
Olimpiādes dalībniekus piesaka līdz 01.03.2019. uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.03.18:00 – 22:00JEPVĢ Žetonu vakars
12.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā
12.03.11:00 – 15:00Skolēnu skatuves runas konkurss. 1.kārta
Dalību ķonkursā pieteikt līdz 2019.gada 7.martam, iesniedzot pieteikuma anketu - preilubjc@preili.lv. Nolikums un anketa - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
Preiļu novada BJC (karte)
13.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā
14.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.kl. krievu valodā
15.03.09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.kl. krievu valodā
19.03.14:00 – 17:00212.kab. Kursi skolotājiem par Digitālo paneļu izmantošanu (sapulces skolotājiem pirms kursiem nav)
20.03.Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 2.kārta Daugavpils BJC "Jaunība" (karte)
21.03.09:30 – 13:30Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl. Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.03.10:40 – 12:00Tikšanās ar Rīgas Medicīnas koledžas pārstāvjiem.
Ģimnāzijas audzēkņus, kurus interesē medicīna, aicinām uz tikšanos, kuras laikā pastāstīs par Rīgas Medicīnas koledžu un būs iespēja arī praktiski darboties.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.03.11:00 – 14:003.posms - valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl. Dalībnieku reģ. no plkst. 10.00. LU HZF, Visvalža ielā 4a,Rīgā.
22.03.12:00 – 14:00Izglītības iestāžu KORU koncerts-SKATE, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Skates nolikums - http://www.visc.gov.lv/interešu izglītība/mūzika.
Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē (karte)
22.03.12:00 – 17:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā(2005.-2006.g.dz. zēni un meitenes) Līvānu BJSS (karte)
23.03.09:00 – 18:00Robotikas sacensības `Robotiada 2019` (Viļņa)
https://robotiada.lt
Litexpo, Laisvės pr. 5, Vilnius 04215, Lietuva (karte)
25.03.11:00 – 15:003.posms- Valsts olimpiāde Vēsturē 9.kl. .Reģistrācija no 10.00-10.55.Olimpiāde notiek Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14, Rīgā.
25.03.13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darbā organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
26.03. 10:00 – 28.03. 16:00Kīmijas olimpiādes 3.posms
Piedalās uzaicinātie uz 3.posmu.
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. (karte)
26.03.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā vidusskolu grupā
26.03.12:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā( 2007.g.dz. grupa ) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.03.14:00 – 17:30Starpnovadu skolu sacensības florbolā(2000.-2002.g.dz.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.03.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
27.03.09:30 – 11:30Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde 6.kl.un 8.-9.kl. Runas konkurss 8.-9.kl.angļu valodā.
Pieteikšanās līdz 22.03.2019. e-pasts: preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.03.12:00 – 16:00Tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziedu dziesmu kāda bija", tardicionālās dejošanas konkursa "vedam danci" un tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte" pusfināli Dienvidlatgales novadā Līvānu Kultūras nams (karte)
31.03.Vasaras laiks sākas
31.03. – 05.04.JEPVĢ Erasmus+ projekta "The ARTICS' C3 aktivitātes ar skolēniem partnerības skolā Porto, Portugālē.

Aprīlis

02.04.09:30 – 15:30Dalība simpozijā "Interešu izglītība 21.gadsimtā. Radošums-Personība-Karjera" Rīga, Latvija (karte)
03.04.JEPVĢ SACENSĪBAS FLORBOLĀ 7.-12. KLASĒM
03.04.Latvijas izglītības iestāžu KORU konkursa, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2.kārta
II kārtas dziesmu - izloze notiek 25.martā, zvanot pa tālr. 60001623, laika posmā no plkst.8.30-9.30 II kārtā piedalās Preiļu mūzikas un mākslas skolas (BJC) 5.-9.klašu koris un Aglonas bazilikas Kora skolas 4.-9.klašu koris.
Daugavpils latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Latvija (karte)
03.04.13:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā( 2005.-2006.g. dz. zēniem un meitenēm) Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
04.04.09:00 – 15:00Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra aicina Jūs un Jūsu audzēkņus piedalīties olimpiādē lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”, kura notiks 2019. gada 4. aprīlī DU, Parādes ielā 1, Daugavpilī. Iegūt papildus informāciju par olimpiādes norises vietu, laiku un kārtību, kā arī reģistrēties dalībai olimpiādē (līdz 21.03.2019. plkst. 17.00) var lapā: https://paskalaritenis.ik.du.lv/ No vienas izglītības iestādes var pieteikt tikai trīs dalībniekus. Ar cieņu, Informātikas katedras kolektīvs
04.04.13:00 – 18:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles florbolā( 2007.g.dz. un jaunākiem zēniem) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.04.10:00 – 13:0019. atklātā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde 10.-12.kl.
1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi: 1.1. Skolu jaunatnes vidū popularizēt Latgales kultūrmantojumu, 1.2. Nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu, rosinot izglītojamo interesi par latgaliešu valodu un kultūrvēsturi; 1.3. Veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu. 2. Olimpiādes dalībnieki: vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu komandas 3–5 izglītojamo sastāvā. 3. Olimpiādes organizētāji: Valsts izglītības satura centrs, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKSA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās. 4. Olimpiādes norise: 4.1.0. 1. posms — skolas olimpiāde: 4.1.1. norises laiks skolā — olimpiāde notiek līdz 2019. gada 5. aprīlim; 4.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā skolā; 4.1.3. darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas žūrijas komisija. 4.2.0. 2. posms — valsts atklātā olimpiāde: 4.2.1. norises laiks un vieta — 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2; 4.2.2. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta un Latvijas Universitātes docētāji; 4.2.3. darba ilgums 180 minūtes (10:00–13:00); 4.2.4. olimpiādes uzdevumus komanda veic kolektīvi; 4.2.5. darba saturs: tests, uzdevumi latgaliešu rakstu valodā; radošie uzdevumi, skolēnu darbu prezentācijas. 5. Olimpiādes uzdevumu tēmas: 1) latgaliešu rakstu valoda (rakstu valodas prasmes); 2) Annai Rancānei – 60; 3) jaunākā latgaliešu literatūra: Raibīs “Pistacejis” (2017); 4) tulkojumi latgaliešu valodā: L. Kerola “Alise Breinumu zemē” (2015), A. de Sent- Ekziperī “Mozais priņcs” (2017); 5) Latgales kultūrtests (mūsdienu latgaliskās aktivitātes, notikumi, jubilejas 2018. gadā). 6. Pieteikumi olimpiādei jāiesniedz līdz 2019. gada 8. aprīlim LVLKSA, sūtot uz e-pastu (lvlksa@inbox.lv). Pieteikumā jānorāda skola, klase, izglītojamā vārds un uzvārds, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds. Olimpiādes nolikums pieejams VISC mājaslapā.
1.posms - skolās, 2.posms - 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2 (karte)
07.04.13:00 – 15:30Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2019"
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2019.gada 2.aprīlim elektroniski - preilubjc@preili.lv. Nolikums - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
Preiļu KN (karte)
08.04. 08:30 – 12.04. 17:00Atvērto durvju dienu nedēļa 6. klašu skolēniem un viņu vecākiem
10.04.10:00 – 12:00Atvērto durvju diena 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem
10.04. 10:30 – 11.04. 16:00Ģeogrāfijas olimpiādes 3.posms Rīgā 10.-12.kl. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. (karte)
10.04.18:00 – 18:30PARKA PUSSTUNDAS SKRĒJIENS -2019 Parkā pie estrādes (karte)
11.04.09:00 – 14:00Diagnosticējošais darbs 11.kl. ķīmijā/fizikā
11.04.11:00 – 16:00Bērnu un jauniešu folkloras kopu Dienvidlatgales novada sarīkojums Līvānu kultūras centrs (karte)
12.04.13:00 – 18:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā( 2003.-2005.g.dz.) Ķekava, Latvija (karte)
13.04.CĪRUĻPUTENIS PREIĻOS
15.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.04.Homines 2019 konkurss 11.-12.klašu skolēniem, Rīgā RSU
16.04.13:30 – 14:30Mācību ekskursija Zemessardzes 35.bataljonā Preiļos
16.04.14:30 – 17:00212.kab. Kursi skolotājiem par Digitālo paneļu izmantošanu
16.04.14:30 – 16:30212.kab. Kursi skolotājiem par Digitālo paneļu izmantošanu (2.daļa)
17.04.10:00 – 13:00Informatīvs seminārs par bērnu tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" norisi Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
17.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā( 1999.-2002.g.dz.,2003.-2004.g.dz.,2005.-2006.g.dz.,2007.g.dz.un jaunāki) Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.04.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.04.Lielā Piektdiena
20.04.Klusā sestdiena
21.04.Lieldienas
22.04.Otrās Lieldienas
23.04.09:00 – 12:30Lieldienu olu izstāde '' Raibo olu brīnumi''
23.04.12:50 – 13:30Lieldienu pasākums '' Lieldienu jampadracis'' Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
24.04.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības un JE PVĢ kauss badmintonā(2005.-2006.g.dz., 2003.-2004.g.dz., 2000.-2002.g.dz.) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un Preiļu 1.pamatskolā (karte)
24.04.18:00 – 18:30PARKA PUSSTUNDAS SKRĒJIENS -2019 Parkā pie estrādes (karte)
26.04.16:00 – 19:30Latvijas skolēnu 72.spartakiāde vieglatlētikas pavasara krosā( 6-as vecuma grupas) Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.04.09:00 – 17:00Robotu sacensības Maltā Rēzeknes novada pašvaldība, Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
30.04.10:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziemu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 2.seminārs VISC, Rīga (karte)

Maijs

01.05.Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas gadadiena
01.05.Darba svētki
04.05.Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
06.05.08:00 – 19:00KSIM fināla scensības 2019.gada 6.maijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā Cēsu valsts ģimnāzija (karte)
07.05. – 10.05.Erasmus+ projekta "The ARTICS" noslēguma starpvalstu sanāksme Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
07.05.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
08.05.13:00 – 18:30Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā(4-as vecuma grupas) Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
09.05.12:30 – 13:30Skolas konkurss ''Erudīts'' par ES
09.05.13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētika( 4-as vecuma grupas) Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
14.05.13:00 – 18:30Latgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā 2000.-2002.g.dz. jaunieši un jaunietes un 2003.-2005. g. dz. meitenes un zēni) Rēzeknes pilsēta, Rēzekne, Latvija (karte)
16.05.13:00 – 16:30Preiļu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un pedagogu apbalvošanas pasākums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.05.10:00 – 11:00Pēdējais zvans
18.05. – 19.05.DALĪBA Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā sarīkojumā
Sarīkojums notiek Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu pulkā teku" ietvaros. Sarīkojuma 2018./2019.mācību gada tēma "Rotā saule, rotā bite".
Iecava, Iecavas novads, LV-3913, Latvija (karte)
21.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latviešu valoda
22.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
23.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
24.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Matemātika
28.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latvijas un pasaules vēsture
29.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
29.05.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
30.05.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Fizika
30.05.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
30.05.10:00 – 11:00Proline par Epson wf-3520 Mārim
31.05.11:30 – 13:00Preiļu novada laureātu skolu sportā apbalvošanas pasākums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.05.13:00 – 14:30Preiļu novada interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā laureātu apbalvošanas pasākums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Jūnijs

03.06.09:00 – 15:00Eksāmens vidussk. - Informātika
04.06.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Matemātika
04.06.09:00 – 15:00Eksāmens vidussk. - Informātika
05.06.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Bioloģija
06.06.10:00 – 12:00Tiešsaites seminārs ģeogrāfijas, dabaszinību un informātikas skolotājiem, skolu direktoriem
Latvijas Pašvaldību savienība šā gada 6. jūnijā plkst. 10:00 Rīgā, M. Pils ielā 1 (LPS 4. stāva zālē) rīko videotiešraidi par šādām tēmām: 1. ESRI Eiropas ģeogrāfijas informāciju sistēmas Skolu programmu vispārizglītojošām izglītības iestādēm; (Envirotech pārstāve Zane Prūse un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Jana France) 2. Par datorikas mācību metodisko nodrošinājumu. (Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošais pētnieks Viesturs Vēzis un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas datorikas un matemātikas skolotāja Ilona Bloka) Videotiešraide paredzēta ģeogrāfijas, dabaszinību un informātikas skolotājiem, skolu direktoriem un citiem interesentiem. Videotiešraide būs skatāma tiešraidē LPS vietnē http://www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
07.06.09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Ķīmija
10.06.09:00 – 14:00Eksāmens vidussk. - Ģeogrāfija
11.06.09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latvijas vēsture
12.06.09:00 – 14:00Eksāmens 12.kl. - Ekonomika
15.06.18:00 – 21:00Izlaidums JEPVĢ 12.klašu skolēniem
16.06.15:00 – 17:00Izlaidums JEPVĞ 9.klašu skolēniem
18.06.14:00 – 15:00Pedsēde par uzņemšanu 10.klasē
19.06.10:00 – 12:00Izglītības iniciatīvu centra seminārs pedagogiem „Skolotāja loma vietējās kopienas attīstībā” Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.06.14:00 – 16:00Izglītības iniciatīvu centra seminārs kopienas aktīvistiem „Vietējā un globālā kopiena: kā tā ietekmē mani, kā to ietekmēju es” Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Augusts

22.08.10:00 – 16:30Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros, starp mācību jomām” Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem(8 stundas, A programma)
Nodarbībās būs iespēja analizēt uzdevumus, kuri tiek izmantoti sadarbības organizēšanai mācību stundā. Pārrunāts, kāpēc piedāvātie uzdevumi ir/ nav veicami sadarbojoties. Dalībnieki pārveidos mācību uzdevumus, panākot to atbilstību jēgpilnas sadarbības organizēšanai stundās. Dalībnieki, grupās vienojoties, identificēs pazīmes, kuras raksturo uz sadarbību vērstus uzdevumus. Dalībnieki iepazīsies ar sadarbības prasmes snieguma līmeņa aprakstu un analizēs tā izmantošanu mācību procesa organizēšanā. Būs iespēja vērot mācību stundu, kurā tiks demonstrēta lasītprasmes mācīšana, un praktiski piedalīties vērotās stundas analīzē, akcentējot sadarbības caurviju prasmes organizēšanu vērotajā mācību stundā, un īstenojot vienu no skolotāju sadarbības formām. Tiks nomodelēts skolotāju sadarbības piemērs/forma – skolotāju sadarbības grupas stundas analīzes procedūra. Kopīgās skolotāju sadarbības grupās tiks nomodelēta skolotāju sadarbība konkrētas skolēnu prasmes attīstīšanai skolas līmenī mācību gada garumā visos mācību priekšmetos. Pieteikšanās uz kursiem līdz 17.08. elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.08.09:30 – 16:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros, starp mācību jomām” Līvānu, Riebiņu novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem(8 stundas, A programma)
Nodarbībās būs iespēja analizēt uzdevumus, kuri tiek izmantoti sadarbības organizēšanai mācību stundā. Pārrunāts, kāpēc piedāvātie uzdevumi ir/ nav veicami sadarbojoties. Dalībnieki pārveidos mācību uzdevumus, panākot to atbilstību jēgpilnas sadarbības organizēšanai stundās. Dalībnieki, grupās vienojoties, identificēs pazīmes, kuras raksturo uz sadarbību vērstus uzdevumus. Dalībnieki iepazīsies ar sadarbības prasmes snieguma līmeņa aprakstu un analizēs tā izmantošanu mācību procesa organizēšanā. Būs iespēja vērot mācību stundu, kurā tiks demonstrēta lasītprasmes mācīšana, un praktiski piedalīties vērotās stundas analīzē, akcentējot sadarbības caurviju prasmes organizēšanu vērotajā mācību stundā, un īstenojot vienu no skolotāju sadarbības formām. Tiks nomodelēts skolotāju sadarbības piemērs/forma – skolotāju sadarbības grupas stundas analīzes procedūra. Kopīgās skolotāju sadarbības grupās tiks nomodelēta skolotāju sadarbība konkrētas skolēnu prasmes attīstīšanai skolas līmenī mācību gada garumā visos mācību priekšmetos. Pieteikšanās uz kursiem līdz 17.08. elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.08.11:00 – 12:30Informatīva sanāksme skolotājiem (212.k.).
Vasaras jubilāru godināšana skolotāju istabā.
27.08.17:30 – 18:307.klašu izglītojamo vecāku sanāksme (konferenču zālē).
28.08.06:50 – 17:50Erasmus+ projekta "The ARTICS" pieredzes apmaiņas brauciens uz Mazsalacu un Rūjienu.
30.08.12:30 – 13:30JEPVĢ gatavība jaunā mācību gada uzsākšanai (skolas pieņemšana).

Septembris

02.09.Zinību diena ģimnāzijā
9.00 - klases stundas 9.50 - svinīgā līnija 10.30 - fotografēšanās
03.09.09:00 – 12:00Adaptācijas diena
05.09.09:00 – 15:00Tūrisma diena
06.09.15:00 – 17:00VĀRKAVAS BEZCEĻU SKRĒJIENS
17.09.10:00 – 14:15Nodarbība 11.klašu izglītojamajiem par zinātniskās pētniecības darba izstrādi.
Notiks 206.kabinetā. Nodarbību vada Laura Riekstiņa -Zauska.
20.09.10:00 – 14:00OLIMPISKĀ DIENA
23.09.16:00 – 17:00Ģimnāzistu parlamenta sanāksme
24.09.10:00 – 14:00STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBAS RUDENS KROSA STAFETĒS
26.09.14:30 – 16:00Eiropas Valodu dienas pasākums 7.-12. klašu izglītojamajiem.
Piedalās visu klašu izglītojamie.
27.09.09:50 – 11:20Lekcija ''Alternatīvā enerģija un pedāļenerģija''
27.09.13:00 – 15:00LATVIJAS SKOLU RUDENS KROSA STAFETES PREIĻOS

Oktobris

01.10.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
09.10.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā(2001.-2003.g.dz.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
11.10.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2006.-2007.dz.g.) Piektdiena, 11. oktobris⋅10:00–15:00
11.10.10:40 – 11:20MĀCĪBU nodarbība par medijpratību un kritisko domāšanu.
Lekcijā piedalīsies 10.D,11.V un 11.D klase
14.10.10:00 – 15:00Seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem VISC, Strūgu ielā 4, Preiļi (karte)
14.10.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2001.-2003.g.dz.) Preiļu novada BJSS māksl.seg.lauk.( Preiļi, Kooperatīva 3) (karte)
17.10.09:00 – 11:20Karjeras izvēles spēle ''School Life''
18.10.10:40 – 11:20Lekcija Karjeras nedēļas ietvaros ''Nākotnes profesijas''
19.10.10:00 – 13:00Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju informatīvais seminārs VISC, Strūgu 4, Rīga (karte)
21.10. – 24.10.Profesionālās kompetences pilnveides kursi (36 stundas) audzināšanas darba speciālistiem VISC, Strūgu 4, Rīga (karte)
21.10. – 25.10.Skolēnu brīvdienas
23.10.10:00 – 15:00Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem Latgalē Rēzekne (karte)
29.10.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2004.-2005.dz.g.) Preiļu novada BJSS māksl.seg.lauk.(Preiļi, Kooperatīva ielā 3) (karte)
29.10.10:00 – 13:00Angļu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. izglītojamajiem
29.10.15:20 – 17:00Sapulce skolotājiem 212.kab.
30.10.10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības dambretē Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)

Novembris

04.11.09:00 – 16:00Projektu diena
04.11.15:00 – 16:30Preiļu novada mācību jomu koordinatoru seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.11.09:00 – 10:30''Papardes zieda'' lekcija 8. d klasei
05.11.10:00 – 14:30Latgales reģiona skolu sacensības dambretē Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
05.11.10:40 – 12:10''Papardes zieda'' lekcija 10. d, 10.V klasei
05.11.16:00 – 17:00Metodiskā darbnīca skolotājiem. 22.kab.
Skolotājas Silvijas Kivko pieredze.
06.11.09:00 – 10:30''Papardes zieda'' lekcija 8. d klasei
06.11.10:40 – 12:10''Papardes zieda'' lekcija 10. d klasei
06.11.13:00 – 14:30''Papardes zieda'' lekcija 10. V klasei
07.11.10:00 – 14:30STARPNOVDU SKOLU SACENSĪBAS VOLEJBOLĀ 8.-9. KL. LĪVĀNOS
07.11.18:00 – 19:30Iepazīsimies vakars!
11.11. – 19.11.Klases stundas ''Saules mūžu Latvijai!''
11.11. – 20.11.Izstāde skolas bibliotēkā '' Grāmata Latvijai!''
11.11.15:00 – 16:00Konkurss klašu komandām ''Esi Lāčplēsis!''
11.11.17:00 – 18:00Piedalīšanās Preiļu pilsētas Lāpu gājienā
12.11.16:00 – 17:00Metodiskā darbnīca skolotājiem. 212.kab.
Skolotājas Inetas Ivanovas pieredze.
14.11.10:00 – 13:00Vācu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.kl.izglītojamajiem
14.11.10:40 – 11:40Erudīcijas konkurss 7.-9.klasēm ''Izzini Latviju!''
15.11.09:00 – 10:00JEPVĢ Ģimnāzistu parlamenta viesošanās Preiļu novada domē
15.11.11:45 – 12:45Koncerts ''Mana dziesma Latvijai''
15.11.13:00 – 15:00Izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts "MĒS - LATVIJAI", gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam 'Saule vija zelta rotu'
Piedalās Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu tautas deju kolektīvi
Galēnu kultūras nams (karte)
20.11.09:00 – 10:30''Papardes zieda'' lekcija 8. d klasei
20.11.10:00 – 12:00Starpnovadu skolu sacensības"Veiklo stafetes" Riebiņu novads, Latvija (karte)
20.11.10:40 – 14:40''Papardes zieda'' lekcija 10. d, 10.V klasei
21.11.10:00 – 15:00Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības"Mazā balva"1.posms Preiļu 2.vidusskolas manēžā, Preiļu nBJSS (karte)
26.11.10:00 – 13:00Krievu valodas (svešvaloda) olimpiādes 2.posms 10.-12.kl.izglītojamajiem
27.11.09:00 – 12:00Nodarbība karjeras izglītībā 8.,9.,11.V klasei ‘’Kā kļūt produktīvākam?’’
Katrai klasei notiks viena nodarbība pa 40 min. Laiks tiks precizēts.
27.11.10:00 – 13:00Latgales reģiona skolu sacensības "Veiklo stafetes"
Sacensību sākums -pēc nolikuma
Riebiņu novads, Latvija (karte)
27.11.10:00 – 14:00Jāņa Pauniņa XX piemiņas turnīrs 64 lauciņu DAMBRETĒ Preiļu novada BJC (karte)
27.11.13:30 – 14:10Nodarbība karjeras izglītībā ‘’ Es zinu, es protu’’ 7. klasei
28.11.10:00 – 14:00Bioloģijas olimpiādes 2.posms 9.-12.kl.izglītojamajiem tiešsaistē
28.11.17:15 – 17:45Vecāku sapulce klasēs
28.11.18:00 – 19:00Lekcija vecākiem, vecāku sapulce

Decembris

02.12.13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
02.12.13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
05.12.10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā(2006.-2007.g.dz.) Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija (karte)
09.12.09:00 – 13:30Seminars "Skola darbīgā kopienā"
Dalībai semināram pieteikties pie A.Džeriņas. tel. 25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
09.12.09:00 – 13:30IIC kursi klašu audzinātājiem (organizē IP)
Konferenču telpā.
10.12.LATGALES REĢIONA SKOLĒNU FINĀLSACENSĪBAS VOLEJBOLĀ 7. KL. VIĻAKĀ
Sacensības notiek Viļakā.
10.12.09:00 – 13:30Seminārs "Skola darbīgā kopienā"
Dalībai semināram pieteikties pie A.Džeriņas. tel. 25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
10.12.09:00 – 13:30IIC kursi klašu audzinātājiem (organizē IP)
Konferenču telpā.
10.12.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 108.kab.
13.12.10:00 – 15:00Vēstures olimpiādes 2.posms 9. un 10.-12.kl.izglītojamajiem tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.12.10:00 – 11:30Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO)tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.12.16:00 – 17:00Sapulce skolotājiem 108.kab.
19.12.09:00 – 15:00JEPVĢ ZIEMASSVĒTKU KAUSA IZCĪŅA VOLEJBOLĀ 7.-9.KL.UN 10.-12.KL.
19.12.09:00 – 11:00Projektu diena
19.12.11:00 – 17:00Seminārs skolotājiem "Atgriezeniskās saites sniegšana, formatīvā vērtēšana""
Semināru vada Skaidrīte Ūzuliņa, Preiļu novada Izglītības pārvaldesvispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste
20.12.09:30 – 10:30Ziemassvētku koncerts, 1.semestra noslēgums
23.12. – 03.01.Skolēnu brīvdienas
23.12.10:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides Aprogramma "“Programmēšanas pamati Python programmēšanas valodā lietpratības kontekstā”" Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)