Pasākumi

2020. gada novembris

Datums Laiks Notikums Vieta
04.11.10:00 – 14:00Angļu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. izglītojamajiem tiešsaitē.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 14.oktobrim tīmekļa vietnē:http://.edu.lu.lv/
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.11.10:00 – 11:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē(2001.-2003.;2004.-2006.;2007.-2009.;2010.g.dz. un jaun.)(projekts) Malta(pēc nolikuma) (karte)
06.11.11:00 – 15:00Latvijas skolēnu 74. spartakiāde volejbolā “Vidusskolu kauss”

Noskaidrotlabāko komandu dalībai Igaunijas vidusskolēnu turnīrā 2021.gadā aprīlī Vīlandē.

Koknese, Parka ielā 27. (karte)
11.11.11:00 – 14:00Latvijas skolēnu 74. spartakiāde volejbolā “Pamatskolu kauss” Parka iela 27, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija (karte)
26.11.10:00 – 12:00Bioloģijas valsts 43.olimpiāde 9.-12.klašu izglītojamajiem. Olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās.
26.11.10:45 – 13:15Juvenes Translatores
27.11.13:00 – 16:30Kursi dabaszinību jomas skolotājiem "Mācību satura plānošana un īstenošana dabaszinātņu mācību priekšmetos".

Lektors Mg.paed., Mg.biol. Mihails Basmanovs, Skola2030 vecākais eksperts . 

Dalībniekiem būs iespēja izpētīt dabaszinātņu mācību jomas standarta un programmas satura uzbūvi, akcentēt galvenās izmaiņas, izpētīt un analizēt mācību satura plānojumu, paredzot sadarbību vai integrējot mācību saturu, atbalstot starpdisciplināro pieeju un ņemot vērā attālinātā mācību procesa norisi, aktualizēt formatīvās un summatīvās vērtēšanas nozīmi, dalīties pieredzē par skolēna snieguma vērtējumu.


Pieteikties kursiem šeit: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
 līdz 26.11. plkst. 12.00, pēc tam dalībnieki saņems e-pastā nepieciešamo pieslēgšanās informāciju.