Galerijas

Atpakaļ

14. martā Līvānos notika Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziedu dziesmu, kāda bija". Aija Ancāne - Lielā dziedātāja (14.03.2006)