Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas stundu plāns

Priekšmets

10.klase 11.klase 12.klase Kopā
Latviešu valoda un literatūra

7

7

7

21
Vēsture

2

2

2

6
1.svešvaloda (angļu v.)

5

5

5

15
Matemātika

4

4

4

12
2.svešvaloda
(vācu vai krievu)

3

3

3

9
Sports

3

3

3

9
Latīņu valoda

2

2

2

6
Mūzika vai vizuālā māksla vizuālā māksla

2

2

4
Informātika

2

1

1

4
Dabaszinības

3

3

2

8
Ģeogrāfija

2

1

3
Politika un tiesības

1

1

0

2
Filozofija

3

3
Kulturoloģija

1

2

3
 KOPĀ  36  35 34 105