Jaunumi

Rūtoj aktivitātes 2018

Ir noslēdzies emocijām un notikumiem piepildīts mācību gads. Jaunieši ir bijuši aktīvi dažādās jomās – piedalījās un guva augstus rezultātus olimpiādēs, konkursos, sacensībās, iesaistījās skolas un novada sabiedriskajā dzīvē. Tā kā šis ir valsts simtgades, kā arī Dziesmu un Deju svētku gads, daudziem ģimnāzistiem tas nozīmēja saspringtu mēģinājumu, koncertu un skašu grafiku, kas nemaz nav viegli apvienojams ar mācību procesu. Arī folkloras kopai „Rūtoj” šis ir bijis notikumiem un panākumiem piepildīts pusgads.
Janvārī folkloras kopas komanda 5 cilvēku sastāvā – Anastasija Dementjeva, Aija Gžibovska, Evita Saleniece, Dace Antra Pūdža un Lauma Tumašova – piedalījās tautasdziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala”. Lai sagatavotos šim notikumam, meitenēm bija jāiemācās 117 tautasdziesmas no Roberta Zuikas apkopotā krājuma „Lakstīgala” (jāatzīmē, ka dziesmas jādzied no galvas). Vēl bija jāsagatavo priekšnesums, jāpārzina dziesmas par dažādām tēmām, jāprot atpazīt gan tautas mūzikas instrumenti, gan tautasdziesmu melodijas, kā arī jāizzina latviešu gadskārtas, godi, jāizprot tautastērpu atšķirības Latvijas novados, kā arī vecvārdu nozīme tautasdziesmu tekstos. Ieguldītais darbs vainagojās ar panākumiem – tika izcīnīta I pakāpe un ceļazīme uz finālu Rīgā, kur satikās vislabākie tautasdziesmu zinātāji no visas Latvijas un vienojās kopīgās dziesmās, kā arī dejās.
Folkloras kopas „Rūtoj” dalībnieki ar interesi apgūst arī baznīcas dziesmas, kas mūsdienās ir pieejamas tikai 19. – 20. gs. mijas lūgšanu grāmatās. Februārī, pateicoties diriģenta Eduarda Grāvīša iniciatīvai, notika garīgās mūzikas koncerti Pieniņu un Jasmuižas baznīcās „Ceļā uz Latvijas 100 gadi”, kuros ar savu sniegumu klausītājus priecēja Aizkraukles Vidusskolas jauktais koris „De Cantare” un folkloras kopa „Rūtoj”, kā arī pēc tam notika sirsnīgas sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem. Aprīlī bija lieliska iespēja baudīt koru un ansambļu sniegumu, kā arī uzstāties pašiem II Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālā Aizkrauklē „Soli Deo Gloria”.
Arī šogad folkloras kopa „Rūtoj” aktīvi iesaistījās represēto atmiņu projektā „Večerinka Sibīrijā”, kur tika atskaņotas deportācijas laikā dziedātās dziesmas, izdejoti danči un rotaļas, kā arī uzklausīti represēto dzīvesstāsti. Pasākumi notika gan Okupācijas muzejā Rīgā, gan Preiļu 1. pamatskolā.
19. martā, Jāzepa dienā, folkloras kopai „Rūtoj” bija iespēja piedalīties tautas mūzikas pēcpusdienā Salas pamatskolā „Gandrīz 100 gadi dziesmai „Lobs bej puika myusu Jezups””, kad kopā ar folkloras kopām „Dzeipureņš” un „Golūda”, un Balvu Mūzikas skolas tautas mūzikas ansambli tika izspēlētas un izdziedātas iemīļotākās latviešu tautas melodijas, kā arī izdejoti lustīgākie danči, pārbaudītas zināšanas un uzzināti jauni fakti par slaveniem Jāzepiem.
Folkloras kopas „Rūtoj” dalībnieki veiksmīgi piedalījās arī skatēs un konkursos. Martā Dricānos „Rūtoj” kapela konkursā „Klaberjakte” un mazā grupa (Evita Saleniece un Santa Jukša) dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” ieguva I pakāpes diplomus un ceļazīmi uz finālu Rīgā. Godam tika aizstāvēts novada un skolas vārds finālskatē – kapela izcīnīja II pakāpes diplomu, bet dziedātājas – I pakāpes diplomu un dižo dziedātāju titulu. Lielisks sniegums arī Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras svētkos „Zynu, zynu tāva sātu”, kuru tematika šogad bija kāzas, kas „Rūtoj” jauniešiem ir īpaši tuva. Tika iegūts I pakāpes diploms un saņemti atzinīgi vārdi no žūrijas par kopas muzikālo sniegumu un deju „Vengerka”.
` Šogad „Rūtoj” bija īpašs gods kuplināt Ziemeļkurzemes folkloras kopu sarīkojumu un piedalīties folkloras kopas „Rotaļnieks” 15 gadu jubilejā. Iepazinām Kurzemes dziedāšanas un rotaļu tradīcijas, dzirdējam ventiņu valodu, novērojām atšķirības gan tautastērpos, gan dziedāšanas manierē, nedaudz iepazinām arī skaisto pilsētu Ventspili un ieelpojām jūras spirgto gaisu.
11. un 12. maijā folkloras kopa „Rūtoj” devās izzinošā atpūtas braucienā uz Bauskas uz Rundāles pili. Šī bija unikāla iespēja, kad varējām atskatīties uz šajā mācību gadā paveikto, izdziedāt „zelta fonda” dziesmas un izvingrināt kājas raitā dejas solī, un kavēties atmiņās. Lai gan vairums no kopas dalībniekiem jau bija apmeklējuši šīs pilis, tomēr bija patiess prieks apskatīt tās šādā kompānijā, pamanīt vēl iepriekš neredzētas detaļas, aplūkot vērīgāk gleznas un baroka laikmetam raksturīgo arhitektūru, kā arī padalīties iespaidos par redzēto. Visvairāk mūs sajūsmināja tulpju dārzu krāšņums, krāsu bagātība, kas saulainajā dienā izskatījās īpaši debešķīgi. Paldies Preiļu novada domei par finansiālo atbalstu brauciena norisē!
19. un 20. maijā folkloras kopas „Rūtoj” dalībnieki piedalījās festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku” . Festivāla laikā bagātināta skatuves pieredze, iepazīts un izbaudīts citu novadu folkloras kopu sniegums, iegūtas pozitīvas emocijas un patīkams nogurums danču vakarā. Gājiena laikā tika izjustas vēsmas jau no gaidāmajiem Dziesmu svētkiem. Īpašs prieks un pagodinājums bija piedalīties laureātu koncertā Līvānu Katoļu baznīcā.
Lai gan mācību gads ir beidzies, tomēr „Rūtoj” turpinās aktīvi darboties arī vasaras periodā, jo tuvojas starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”, kā arī Dziesmu svētki un citi pasākumi.
Īpašs paldies skolotājai Ilzei par ieguldīto laiku, darbu, pacietību, mīlestību, atbalstu un sirds siltumu ceļā uz panākumiem!

 

Lauma Tumašova
Santa Jukša

 

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *