Jaunumi

Reģionālais seminārs “Kompetencēs balstītas mācības sociālajā un pilsoniskajā jomā. Pieredze, izaicinājumi un veiksmes vēsturē un sociālajās zinībās attālinātā mācību procesa laikā”

17.martā Daugavpils Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji sadarbībā ar Izglītības pārvaldes metodiķi Signitu Gabrāni rīkoja reģionālo semināru zoom platformā Dienvidlatgales un Sēlijas sociālo zinību un vēstures skolotājiem, lai dalītos pieredzē, iegūtu jaunas idejas profesionālajai pilnveidei un paplašinātu līdzīgi domājošo skolotāju kopienu. Pasākumā piedalījās 52 pedagogi no Daugavpils pilsētas, Jēkabpils un Jēkabpils novada, Krāslavas, Rēzeknes un Rēzeknes novada, Preiļu novada, Ludzas novada, Kārsavas novada, Viesītes un Viļakas novada.

Pieredzes apmaiņas seminārs sastāvēja no 3 daļām: iedvesmas stāstiem, pieredzes stāstiem un uzmundrinājuma stāstiem. Ar iedvesmas stāstiem par Latvijas muzeju krājumu attālinātu izmantošanu vēstures stundās stāstīja Larisa Želve (Daugavpils Tehnoloģiju liceja-vidusskolas vēstures skolotāja), par platformā YouTub pieejamo videomateriālu izmantošanu vēstures un sociālo zinību stundās stāstīja Ināra Krusta (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja),  digitālos rīkus attālinātajā mācību procesā aicināja izmantot Ilma Kupcova (sociālo zinību skolotāja Daugavpils 10. vidusskolā) un  Anželika Ločmele (vēstures un sociālo zinību skolotāja Viļakas Valsts ģimnāzijā, Viduču pamatskolā).

Pieredzes stāstus uzklausīja un proecesu veicināja Daugavpils skolu pedagogi Aiga Hudobčenoka,

Inga Sokolova, Natālija Dektereva, Jānis Punculis un Lidija Daņilova. Sarunās tika pievērsta īpaša loma sadarbībai starp dažādu priekšmetu skolotājiem, attālinātā mācību procesa plānošanai, diferencētai pieejai, trīsdaļīgai mācību stundai un vērtēšanai kompetenču pieejas kontekstā.

Uzmundrinājuma stāstus un atbildes uz jautājumiem piedāvāja izdevniecības “Raka” pārstāvis Vilnis Purēns, Liepājas Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore Ineta Dreže un Daugavpils Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore Signita Gabrāne.

Dalībnieki pasākumu novērtēja kā izdevušos, jo izvērtējuma anketā izteica vēlmi sadarbību turpināt, kā arī, nosaucot idejas, kuras pamēģinās savā darbā, tika minēta lielākā daļa iedvesmas un pieredzes stāstos dzirdētā. Kolēģi raksta: “Izmantošu muzeju mājas lapas”, “sadarbību starp klasēm skolas ietvaros”, “Skolotāju pieredzes stāstos mūsu grupā dzirdēto”, “Turpināšu izmantot kahoot.it”, “piemēru par pārbaudes darbu 7. klasei par reliģijām”, “izmantošu dažas nosauktās JouTube mācību filmas un e-muzejus”, “patika atgādinājums par filmām un Vacaroo”.

Noslēgumā vienojāmies, ka visi cenšamies izpildīt Sociālās un pilsoniskās mācību jomas standarta prasības, bet varam brīvi variēt tematus un apakštematus mācību programmās, veidot savus atpakaļvērstajā plānošanā balstītus tematiskos plānus, izmantojam esošās un gaidām jaunas mācību grāmatas un digitālos mācību līdzekļus. Liepājas kolēģu pieredze rosināja katrai Latgales un Sēlijas novada metodiskajai apvienībai sadarboties vēl jēgpilnāk un dažādot savstarpējo profesionālo palīdzību, tādējādi ekonomējot laiku un spēkus.

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore
Daugavpils pilsētā Signita Gabrāne

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *